Puistojen hoitoluokitusta uudistettu

Rakennettuja puistoja koskevan hoitoluokituksen tavoitteena on saada rakennetut puistoalueet yleisilmeen, laadun ja kustannustekijöiden puolesta vertailukelpoiseksi ja että kaupungin taajamien puistoja hoidetaan tasapuolisesti.

Hoitoluokituksen taustalla on Suomessa yleisesti julkisilla ja yksityisillä alueilla käytössä oleva hoitoluokitusjärjestelmä. Kouvolassa hoidettavia puistoalueita on 218 hehtaaria.

  • Taajamien keskusta-alueet (etäisyys 500- 700 m keskustasta), historialliset tai arvokkaat ympäristöt ja leikkialueet määritetään A2-luokkaan.
  • Keskustoista kauempana olevat puistoalueet määritetään A3, B2 tai B4-luokkiin.

Näiden periaatteen pohjalta tässä selvityksessä A2-alueita on muutettu A3-alueiksi noin 40 ha. Niittyjen (B2 ja B4) osuus on lisääntynyt 9 ha.

Niittyjen osuuden lisääntyminen tarkoittaa, että ne kaupungin viheralueet, joita ei ole rakennettu puistoiksi, mutta joiden nurmikkoa on aiemmin leikattu A3-luokituksen tasolla, siirretään hoidettavaksi niittyinä. Muutos tuo kustannussäästöjä mutta lisää myös luonnon monimuotoisuutta viheralueilla. Niittyinä pidetään jatkossa mm. alueita, joissa on näkymät vesistöihin.

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 4.10.2019