Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen.

Nuorisotyötä kohdennetaan sinne missä nuoret ovat

Tulevaisuuden nuorisotyö ei ole sidottu seiniin vaan on joustavaa ja elää ajassa. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja nuorisotyö viedään sinne missä nuoret ovat.

Kouvolan nuorisopalvelujen palveluverkkoselvityksen tavoitteena on saada palvelu kohtaamaan nuorten tarpeet entistä paremmin. Erilliset nuorisotilat eivät enää ole tarkoituksenmukaisia, vaan palvelut viedään kouluihin, kirjastoihin, nettiin, tapahtumiin ym. eli paikkoihin jossa nuoret ovat luontaisesti.

Nuorisotyötä kokonaisuutena kehitetään alueellisesti viiden perhekeskusalueen mukaan, jotta nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä nuorisopalvelujen toimintoihin asuinpaikasta riippumatta.

  • Mikäli alueella ei voi järjestää pysyvää nuorisotilatoimintaa, sinne järjestetään nuorten iltoja, jotta kontakti alueen nuoriin säilyy.
  • Myös kohdennetun nuorisotyön (erityisnuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö sekä etsivä nuorisotyö) muotoja viedään alueille.
  • Nuorten työpajojen toiminnassa tavoitteena on kehittää yksilöllistä ohjausta ja tukea, sillä mielenterveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet.

Toimintaa koulujen yhteyteen

Nuorisopalvelujen palveluverkkoselvitys sisältää muutoksia nuorisotilojen sijaintiin. Osasta erillisiä nuorisotiloja luovutaan, ja niiden toiminta siirretään koulujen yhteyteen. Nuorisotyö ei missään lakkaa, vaikka seinistä luovuttaisiinkin. Nuorten kohtaamiseen panostetaan koulujen lisäksi esimerkiksi nuorten iltojen kautta esimerkiksi Sippolassa.

  • Elimäen Puljun toiminnot siirtyvät Elimäen yhtenäiskoulun yhteyteen
  • Voikkaan nuorisotilan toiminntot Hirvelän koululle Kuusankosken nuorisotilaan.
  • Haanojan Haalin nuorisotilan toiminnot siirretään uuteen NuortenPaikkaan, joka on vakiinnuttanut suosionsa nuorten parissa.
  • Nuorisotyötä jatketaan Eskolanmäen alueella edelleen pienimuotoisemmin jonkun muun toiminnon kuten kirjaston yhteydessä.

Nuorisopalvelujen palveluverkkoselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet nuorisopalvelujen johtoryhmä, henkilökunta ja yhteistyöverkosto. Nuoria on osallistettu työhän ja hyödynnetty keväällä toteutetun kyselykierroksen tuloksia.

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 4.10.2019