Lukioiden opiskelijamäärän nopea väheneminen ja kaupungin talouden nopea heikentyminen edellyttävät lukioverkon tiivistämistä.

Kahden lukion malli Kouvolaan

Kouvolan lukioissa aloitti tänä vuonna alle 400 uutta opiskelijaa, mikä on ennakoitua vähemmän, joten opiskelijat mahtuvat kahteen lukioon kaavailtua aiemmin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaan sekä Valkealan että Elimäen lukion opetus päättyy 1.8.2021 eikä uusia opiskelijoita oteta enää syksyllä 2020. Lakkautuksen samanaikaisuus kohtelee yhdenvertaisesti molempien lukioiden opiskelijoita ja henkilöstöä. Vuonna 2020 lukioiden aloituspaikat kohdennetaan Yhteislyseoon ja Kuusankosken lukioon. Kahden lukion mallin aikaistamiseen liittyy Yhteislyseon aloituspaikkatarjonnan korottaminen yhdellä sarjalla.

Lakkautettavien lukioiden opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Opiskelijoiden siirtymiset uusiin oppilaitoksiin turvataan uusilla joukkoliikenneratkaisuilla. Henkilöstö pyritään sijoittamaan kaupungin muihin kouluihin huolellisella henkilöstösuunnittelulla.

Siirtyminen kahden lukion malliin ennakoitua aiemmin aikaistaa säästöjä. Päätös ilman pitkää siirtymäaikaa antaa selkeät linjaukset lukiokoulutuksen kehittämiselle ja lukioiden henkilöstölle varmuuden tulevaisuudesta. Valmistelutyö kahden lukion mallin opetuksen laadun ja henkilöstön joustavan siirtymisen turvaamiseksi voidaan aloittaa aiemmin.

Tänä syksynä lukion aloittavia opiskelijoita oli 398, mikä on selvästi vähemmän kuin keväällä yhteishaun tulosten perusteella ennakoitiin. Lukion aloitti 45 % ikäluokasta, mikä on selkeästi alempi kuin lukioverkkoselvityksessä on ennakoitu (48-49 %).

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 4.10.2019