Maantie- ja rautatieterminaali Kouvola RRT -hanketta rakennetaan vaiheittain vuosina 2019–2023.

Työt alueella ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti; aikataulu ja budjetti ovat pitäneet. Vuoden 2021 lopussa RRT2-alueen itäinen noin 9 hehtaarin tontti on esirakennettu siihen kuntoon, että sitä voidaan tarjota vuokrattavaksi. Katuyhteydet RRT2-alueen tontille voidaan toteuttaa vuonna 2022.

Havainnekartta, joka esittää rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n eri alueiden suunnittelun ja rakentamisen etenemisen vaiheittain vuosien 2019–2023 aikana.
Klikkaa kuva suuremmaksi. Vaiheistuskuva on päivitetty 11/2020.

Rakentamisen etenemistä voi seurata tarkemmin sivulla RRT-työmaanäkymä.

Rakentamisen vaiheet

Euroopan unionin osittain rahoittama kehityshanke käynnistyi Kouvolan kaupungin osalta helmikuussa 2016. RRT-logistiikka-alueen yleiskaavarunko hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa toukokuussa 2018.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 kaupunginhallituksen esityksen Kouvola RRT -hankkeen rakentamisesta ja rahoituksesta. Päätöksen myötä hanke eteni suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheeseen.

Katujen ja terminaalikentän suunnitelmat valmistuivat lokakuussa 2018. Ratatekniikan suunnittelu kilpailutettiin kesällä 2018 ja suunnitelmat valmistuivat lokakuun loppuun mennessä.

RRT-terminaalin rakennustyöt alkoivat 10.1.2019 louhinta- ja maansiirtourakkana. Urakoitsijaksi valittiin joulukuussa 2018 kilpailutuksen kautta YIT Suomi Oy. Kallion louhintatyöt alkoivat helmikuussa 2019, ja ensimmäinen vaihe päättyi saman vuoden joulukuussa.

Vuoden 2020 aikana terminaalialueelle rakennettiin runsaasti kunnallistekniikkaa, Tykkimäentietä ja Kultasuontietä sekä työkonereittejä ja kuivatusojia. Painopenkereitä päästiin purkamaan heinäkuussa. Penkereistä vapautunutta louhetta hyödynnettiin terminaalin rakennekerroksissa. Kesällä 2020 valettiin uudet perustukset sähkölinjalle, joka saatiin käyttöön marraskuussa.

Vuonna 2021 rakennettiin mm. katuyhteyksiä ja hulevesilinjastot sekä valettiin yli kilometrin mittainen betoninen lastauslaituri.

Vuoden 2022 keväällä asennettiin lastausraiteet. Läpi kesän asfaltoitiin lähes 370 000 m2 suuruista terminaalikenttää. Syksyllä valmistui terminaalialueen valaistus.

Intermodaaliterminaali valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä, minkä jälkeen se on valmis käyttöönotettavaksi.

Kustannukset

RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.

Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.
  • Kouvola investoi rautatie- ja maantieterminaaliin 28 milj. euroa, RR-terminaalin osuus Kouvolan kaupungin investoinneista vuosina 2015–2022 on noin 10 prosenttia.
  • EU-rahoitusta on noin 9 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupungille on myönnetty hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen EU:n CEF-rahoitusta noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.  Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,8 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle.
  • Suomen valtio rahoittaa hanketta 4,4 milj. eurolla.
Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 30.9.2022

Sivun alkuun