Maantie- ja rautatieterminaali Kouvola RRT -hanketta rakennetaan vaiheittain vuosina 2019–2023.

RRT-terminaalin rakennustyöt alkoivat 10.1.2019 louhinta- ja maansiirtourakkana. Urakoitsijaksi valittiin joulukuussa 2018 kilpailutuksen kautta YIT Suomi Oy. Kallion louhintatyöt alkavat helmikuussa, ja ensimmäisen vaiheen urakka päättyy joulukuussa 2019.

Kouvola RRT logistiikka-alueen kartta 032020

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että perusmaan painumat ovat tapahtuneet syksyllä 2021. Tämän jälkeen alue voidaan asfaltoida, vuonna 2022.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 kaupunginhallituksen esityksen Kouvola RRT -hankkeen rakentamisesta ja rahoituksesta. Päätöksen myötä hanke eteni suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheeseen.

Katujen ja terminaalikentän suunnitelmat valmistuivat lokakuussa 2018. Ratatekniikan suunnittelu kilpailutettiin kesällä 2018 ja suunnitelmat valmistuivat lokakuun loppuun mennessä.

RRT-logistiikka-alueen yleiskaavarunko hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa toukokuussa 2018.

Euroopan unionin osittain rahoittama kehityshanke käynnistyi Kouvolan kaupungin osalta helmikuussa 2016.

Kustannukset

RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.

Kouvola RRT:n aikataulu ja rahoitus
  • Kouvola investoi rautatie- ja maantieterminaaliin 28 milj. euroa, RR-terminaalin osuus Kouvolan kaupungin investoinneista vuosina 2015–2022 on noin 10 prosenttia.
  • EU-rahoitusta on noin 9 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupungille on myönnetty hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen EU:n CEF-rahoitusta noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.  Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,8 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle.
  • Suomen valtio rahoittaa hanketta 4,4 milj. eurolla.

Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 30.3.2020