Maantie- ja rautatieterminaali Kouvola RRT -hanketta rakennetaan vaiheittain vuosina 2019–2023.

RRT-terminaalin rakennustyöt alkoivat 10.1.2019 louhinta- ja maansiirtourakkana. Urakoitsijaksi valittiin joulukuussa 2018 kilpailutuksen kautta YIT Suomi Oy. Kallion louhintatyöt alkavat helmikuussa, ja ensimmäisen vaiheen urakka päättyy joulukuussa 2019.

Havainnekartta, joka esittää rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n eri alueiden suunnittelun ja rakentamisen etenemisen vaiheittain vuosien 2019–2023 aikana.
Klikkaa kuva suuremmaksi. Vaiheistuskuva on päivitetty 11/2020.

Suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että perusmaan painumat ovat tapahtuneet syksyllä 2021. Tämän jälkeen alue voidaan asfaltoida, vuonna 2022.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 kaupunginhallituksen esityksen Kouvola RRT -hankkeen rakentamisesta ja rahoituksesta. Päätöksen myötä hanke eteni suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheeseen.

Katujen ja terminaalikentän suunnitelmat valmistuivat lokakuussa 2018. Ratatekniikan suunnittelu kilpailutettiin kesällä 2018 ja suunnitelmat valmistuivat lokakuun loppuun mennessä.

RRT-logistiikka-alueen yleiskaavarunko hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa toukokuussa 2018.

Euroopan unionin osittain rahoittama kehityshanke käynnistyi Kouvolan kaupungin osalta helmikuussa 2016.

Kustannukset

RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.

Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.
  • Kouvola investoi rautatie- ja maantieterminaaliin 28 milj. euroa, RR-terminaalin osuus Kouvolan kaupungin investoinneista vuosina 2015–2022 on noin 10 prosenttia.
  • EU-rahoitusta on noin 9 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupungille on myönnetty hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen EU:n CEF-rahoitusta noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.  Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,8 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle.
  • Suomen valtio rahoittaa hanketta 4,4 milj. eurolla.
Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 4.2.2021