Maantie- ja rautatieterminaali Kouvola RRT -hanketta rakennetaan vaiheittain vuosina 2019–2023.

Työt alueella ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti; aikataulu ja budjetti ovat pitäneet. Vuoden 2021 lopussa RRT2-alueen itäinen noin 9 hehtaarin tontti on esirakennettu siihen kuntoon, että sitä voidaan tarjota vuokrattavaksi. Katuyhteydet RRT2-alueen tontille voidaan toteuttaa vuonna 2022.

Havainnekartta, joka esittää rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n eri alueiden suunnittelun ja rakentamisen etenemisen vaiheittain vuosien 2019–2023 aikana.
Klikkaa kuva suuremmaksi. Vaiheistuskuva on päivitetty 11/2020.

Kesästä 2020 alkaen on purettu painopengerrakenteita ja työ jatkuu vielä. Penkereet rakennettiin vuonna 2019 kalliomäen louhinnasta vapautuneesta louheesta ja maaleikkauksista vapautuneesta perusmaasta.

Painopenkereistä vapautunutta louhetta on hyödynnetty sekä murskaamalla siitä kentän sekä terminaalialueelle johtavien katujen rakentamisessa tarvittavat eri murskelajikkeet. Ylijäämälouhe on ajettu RRT2-alueelle pengerryksiin. Louhe saadaan riittämään n. 9 hehtaarin kokoisen tontin esirakentamiseen.

Ei-rakenteisin kelpaavat ylijäämämassat on ajettu RRT2-alueelle esikuormittamaan n. 6 hehtaarin kokoisen tontin perusmaata.

Suunnitteluvaiheessa on arvioitu, että perusmaan painumat ovat tapahtuneet syksyllä 2021 ja alue voidaan asfaltoida vuonna 2022. Intermodaaliterminaalin on määrä olla valmis vuonna 2023.

Rakentamisen etenemistä voi seurata tarkemmin sivulla RRT-työmaanäkymä.

Rakentaminen alkoi vuonna 2019

Euroopan unionin osittain rahoittama kehityshanke käynnistyi Kouvolan kaupungin osalta helmikuussa 2016.

RRT-logistiikka-alueen yleiskaavarunko hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa toukokuussa 2018.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 kaupunginhallituksen esityksen Kouvola RRT -hankkeen rakentamisesta ja rahoituksesta. Päätöksen myötä hanke eteni suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheeseen.

Katujen ja terminaalikentän suunnitelmat valmistuivat lokakuussa 2018. Ratatekniikan suunnittelu kilpailutettiin kesällä 2018 ja suunnitelmat valmistuivat lokakuun loppuun mennessä.

RRT-terminaalin rakennustyöt alkoivat 10.1.2019 louhinta- ja maansiirtourakkana. Urakoitsijaksi valittiin joulukuussa 2018 kilpailutuksen kautta YIT Suomi Oy. Kallion louhintatyöt alkoivat helmikuussa 2019, ja ensimmäinen vaihe päättyi saman vuoden joulukuussa.

Kustannukset

RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvola varautuu tavaraliikenteen kasvuun sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.

Kouvolan kaupungin osuus RR-terminaalin kokonaisku­luista on noin 28 M€. Hankkeelle on saatu EU:n rahoitusta yhdeksän miljoonaa euroa. Suomen valtio osallistuu hankkeeseen 4,4 miljoonal­la eurolla.
  • Kouvola investoi rautatie- ja maantieterminaaliin 28 milj. euroa, RR-terminaalin osuus Kouvolan kaupungin investoinneista vuosina 2015–2022 on noin 10 prosenttia.
  • EU-rahoitusta on noin 9 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupungille on myönnetty hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen EU:n CEF-rahoitusta noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.  Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,8 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle.
  • Suomen valtio rahoittaa hanketta 4,4 milj. eurolla.
Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 23.6.2021

Sivun alkuun