RRT-hanke on merkittävä Kouvolan logistiikka-alan ja koko kaupungin kehittämisen kannalta. Kokosimme kymmenen faktaa siitä, mitä Kouvola RRT edistää ja mistä hankkeessa on kysymys.  

Fakta 1:
RRT-hanke kehittää Kouvolaa vahvasta vahvemmaksi

Rautatielogistiikka ja logistiikka ovat Kouvolan elinvoiman kulmakiviä. Logistiikka on tuottanut kaupungille 20 vuodessa rakennus-, kone- ja laiteinvestointeina noin 200 M€.

Työpaikkavaikutukset alalle ovat olleet noin 1400 henkilötyövuotta. Tämä on tarkoittanut keskimäärin 70 uuden työpaikan syntymistä vuosittain. Kaupunki saa logistiikka-alueesta vuokratuloa ja kiinteistöveroa noin 1,2 M€ vuodessa.

Lue lisää Kouvolan vahvuuksista logistiikassa.

Fakta 2:
Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus

Kouvolan logistiikkakeskus on valittu kahdesti, vuosina 2015 ja 2020, Pohjois-Euroopan parhaaksi logistiikkakeskukseksi 300 joukosta. Noin 200 logistiikka-alan yritystä työllistävät Kouvolassa lähes 2000 henkilöä.

RRT-hankkeen avulla Kouvolan kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikassa. Kouvolan sijainti on logistiikalle erinomainen.

Lue lisää Kymenlaakson vetovoimasta logistiikkayrittäjien näkökulmasta:
Kymenlaakso on hyvä paikka elää ja yrittää

Fakta 3:
Kouvola RRT yhdistää maantie- ja rautatiekuljetukset

Teholaan rakennetaan maantie- ja rautatiekuljetuksia yhdistävä pitkien junien intermodaaliterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal). Intermodaalikuljetuksissatavarat ovat samassa kuljetusyksikössä, esimerkiksi kontissa tai perävaunussa, ja kuljetusyksikköä siirretään usealla eri kuljetusmuodolla esimerkiksi rekasta junaan tai päinvastoin.

Fakta 4:
Kouvola RRT on kuin kuivasatama

Rautatiekuljetukset Suomessa ovat usein rautatieyhteyden päässä olevilta teollisuuslaitoksilta satamiin. Jotta rautatiekuljetusten volyymit voivat kasvaa EU:n tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan terminaaleja eli lastauspaikkoja.

Kouvola RRT:stä tulee kuin kuivasatama, joka tarjoaa satamankaltaisia palveluita. Ennen Kouvolaa Suomessa ei ole toiminnassa varsinaisia kuivasatamia.

Mikä kuivasatama? Lue lisää.

Fakta 5:
Junakoot kasvavat – pitkiä raiteita tarvitaan

RRT tulee olemaan Suomen tehokkain lastaus- ja purkupaikka. Junakoot Kaakkois-Suomessa kasvavat ja pitkiä raiteita tarvitaan. RR-terminaalissa voidaan lastata ja purkaa yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Muualla ne pilkotaan osiin ja pilkkominen voi tapahtua kaukana lastauspaikasta. Tämä aiheuttaa edestakaista liikennettä, ylimääräistä työtä, kustannuksia ja se on aikaa vievää.

RRT-alueella junan käsittely kokonaisena tapahtuu muutamassa tunnissa. Yli kilometrin pituisia junia käytetään yleisesti Venäjän tavaraliikenteessä.

Lue lisää: Junakoot kasvavat – pitkiä raiteita tarvitaan

Fakta 6:
Ylijäämämaan käyttö vähentää kustannuksia merkittävästi

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin rakentaminen Teholassa etenee vaiheittain. Vuosina 2021- 2022 rakennetaan terminaalialuetta, logistiikkatontteja ja katuja. Merkittävää säästöä saadaan hyödyntämällä terminaalin rakentamisessa syntyvää ylijäämämaata.

Uusia logistiikkatontteja tarvitaan, jotta saadaan alan yrityksille lisää tilaa radan läheisyydestä, hyvin kulkuyhteyksien päähän.

Fakta 7:
Kouvola RRT:n myötä logistiikkatonttien tarjonta kasvaa

Kouvolan nykyinen logistiikka-alue laajenee ja logistiikkatonttien tarjonta lisääntyy huomattavasti RRT-alueen myötä. Valmiit tontit sijaitsevat radan läheisyydessä, valtateiden risteyksessä.

Railgate Finland Oy hallinnoi RR-terminaalialuetta sekä vuokraa logistiikkatontteja alueelle sijoittuville yrityksille ja investoijille.

Fakta 8:
Kouvola RRT on investointi elinvoimaan

Logistiikka on Kouvolan elinvoiman kulmakiviä. RRT-investointiin on tähän mennessä käytetty 11,9 miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden investointisuunnitelmassa hankkeeseen on arvioitu käytettävän yhteensä 29,4 miljoonaa euroa. Hanke saa myös rahoitusta EU:lta (n. 7,9 M€) sekä Suomen valtiolta (n. 4,4 M€).

Suhteessa kaupungin kokonaisinvestointeihin Kouvola RRT on maltillinen investointi. Kaupunki tarvitsee perusinvestointien lisäksi myös elinvoimaa vahvistavia investointeja. Jos elinvoimaan ei investoida, kaupunki kuihtuu.

Fakta 9:
Kouvola RRT vastaa EU:n ilmastotavoitteisiin

EU:n tavoitteena on siirtää yli 300 km:n rahdit raiteille tai vesiliikenteeseen. Rautatiekuljetusten lisääntyminen vastaa EU:n ilmastotavoitteisiin. Esimerkiksi Helsinki-Shanghai -reitillä junarahdin CO2 -päästöt ovat 96 % lentorahtia ja 29 % merirahtia alhaisemmat.

Rautatieliikenteen lisääntyessä myös eri kuljetusmuotojen yhdistetyt kuljetukset lisääntyvät. Näille tarvitaan lastauspaikkoja eli terminaaleja – ratapihoilla ei voida lastata.

Lue lisää: Kouvola RRT on osa TEN-T ydinverkkoa

Fakta 10:
Kouvola RRT on osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä

Kouvola RRT on Suomen ainoa rautatie- ja maantieterminaali Euroopan liikenteen TEN-T ydinverkossa. Terminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

RRT on kuin kuivasatama, joka on kansainväliseltä merkittävyydeltään rinnasteinen Hamina-Kotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.

Lue lisää: Kouvola RRT on osa TEN-T ydinverkkoa

Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 14.5.2021

Sivun alkuun