RRT-hanke on merkittävä Kouvolan logistiikka-alan ja koko kaupungin kehittämisen kannalta. Kokosimme kymmenen faktaa siitä, mitä Kouvola RRT edistää ja mistä hankkeessa on kysymys.  

Fakta 1:
Kouvola RRT on valmis

Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali on valmistunut. Suomen ensimmäinen kuivasatama tarjoaa monia mahdollisuuksia logistiikkaan, myös yrityksille, joilla ei ole omaa raideyhteyttä. Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa ja alle alkuperäisen budjetin.

Lue lisää: Suomen ensimmäinen kuivasatama on valmis

Fakta 2:
Kouvola elää logistiikasta

Rautatielogistiikka ja logistiikka ovat Kouvolan elinvoiman kulmakiviä. Noin 300 alan yritystä työllistää kaupungissa lähes 1 900 henkilöä. Teholan logistiikka-alue tuottaa kaupungille vuokratuloa ja kiinteistöveroa vuosittain noin 1,2 miljoonaa euroa. Suhteessa kaupungin kokonaisinvestointeihin ja alan merkittävyyteen Kouvola RRT on maltillinen investointi elinvoimaan.

Fakta 3:
Kouvola RRT on Suomen ensimmäinen kuivasatama

Vientiin suuntautuvat tavarakuljetukset kulkevat nykyisin pääosin maanteitä pitkin tuotantolaitoksista rannikon satamiin. Jotta kuljetuksia saadaan siirrettyä yhä enemmän maanteiltä raiteille, tarvitaan lastauspaikoiksi kuivasatamia eli terminaaleja, joissa rahti lastataan junien kyytiin.

Kuivasatama tuo säästöjä kuljetusmatkoihin ja kustannuksiin. Liikenne suoraan merisatamiin: Rahtikontit kulkevat yritysten ja merisataman välillä suurelta osin maanteitä pitkin. Tyhjät kontit säilytetään merisatamassa, ja lastauksesta kertyy paljon edestakaista liikennettä. Liikenne kuivasataman kautta: Kontit kulkevat yrityksistä kuivasatamiin, joissa myös tyhjät kontit varastoidaan. Liikenne meristamaan kulkee keskitetysti runkokuljetuksina rautateitä pitkin.

Lue lisää kuivasatamista.

Fakta 4:
Kouvola RRT on osa EU:n liikenteen ydinverkkoa

Kouvola RRT on Suomen ainoa rautatie- ja maantieterminaali Euroopan liikenteen TEN-T-ydinverkossa. Terminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT rinnastuu HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamiin sekä Helsingin ja Turun lentokenttiin.

Lue lisää: Kouvola RRT on osa TEN-T ydinverkkoa

Fakta 5:
RRT yhdistää maantie- ja rautatiekuljetukset

Kouvola RRT on maantie- ja rautatiekuljetuksia yhdistävä pitkien junien intermodaaliterminaali. Intermodaalikuljetuksissa tavarat ovat kuljetusyksikössä, kuten kontissa tai perävaunussa, jota siirretään kuljetusmuodosta toiseen — esimerkiksi rekasta junaan tai päinvastoin. Yli kilometrin pituiset lastausraiteet mahdollistavat junien käsittelyn ilman aikaa vievää pilkkomista.

Lue lisää: Junakoot kasvavat – pitkiä raiteita tarvitaan

Fakta 6:
Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus

Kouvolan logistiikkakeskus on yksi Euroopan parhaista. Saksan logistiikkakeskusten liitto julkaisee viiden vuoden välein Euroopan logistiikkakeskusten rankingin. Kouvolan logistiikka-alue, joka käsittää Teholan logistiikka-alueen ja RR-terminaalialueen, oli viimeksi vertailussa sijalla 13 ja Pohjois-Euroopan ykkönen. Alalla yleisesti arvostetussa listauksessa on mukana 300 eurooppalaista logistiikkakeskusta.

Fakta 7:
Kouvola RRT vastaa ilmastotavoitteisiin

Vihreä logistiikka on tulevaisuutta. EU:n tavoitteena on siirtää yli 300 km:n tavarakuljetukset maanteiltä raiteille tai vesiliikenteeseen. Junarahdin CO2-päästöt ovat 96 % lentorahtia ja 29 % merirahtia alhaisemmat. Vastuulliset logistiikkaratkaisut ovat yhä tärkeämpiä myös yrityksille.

Rahtiliikenteen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt (hiilidioksidia per tonnikilometri): Pakettiauto 2235 grammaa, lentoliikenne 2028 grammaa, yhdistelmäajonauvo 106 grammaa, sisävesialus 43 grammaa, tavarajuna 33 grammaa. Lähde: umweltbundesamt.de.

Fakta 8:
Kouvola RRT on rakennettu kestävästi

Kouvola RRT-hanke on toteutettu kestävän infrarakentamisen periaatteita noudattaen. Kestävyys on huomioitu esimerkiksi materiaalivalinnoissa, rakentamisen aikaisessa logistiikassa sekä alueen luontoympäristön suojelemisessa. Kestävillä ratkaisuilla on saatu merkittäviä säästöjä rakentamisen aikaisiin päästöihin sekä muun muassa materiaali-, jäte- ja kuljetuskustannuksiin.

Lue lisää kestävän rakentamisen uutiskirjeestämme.

Fakta 9:
Hyvä kasvuväylä logistiikkayrityksille

Kouvolan sijainti on logistiikalle erinomainen. Teholan logistiikka-alue ja RR-terminaali sijaitsevat radan läheisyydessä, valtateiden risteyksessä. Ne tarjoavat logistiikkatoimijoille erinomaiset puitteet kasvattaa liiketoimintaansa. Railgate Finland Oy hallinnoi RR-terminaalialuetta sekä vuokraa logistiikkatontteja alueelle sijoittuville yrityksille ja investoijille.

Lue lisää RRT:n palveluista Railgate Finlandin nettisivuilta.

Fakta 10:
Kouvola RRT on investointi tulevaisuuteen

Logistiikka-ala kehittyy nopeasti, kun maailma ympärillä muuttuu. Suurten tavaramäärien tehokas liikuttaminen edellyttää toimivaa infraa. Kouvola RRT on suunniteltu vastaamaan kasvaviin ja muuttuviin logistiikan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.


Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 31.1.2023

Sivun alkuun