Pyydämme lausuntoanne Hyvinvoinnin kasvu – ohjelmasta 2020-2023 20.8.2019 mennessä.

Siirry lausuntolomakkeelle

Kouvolan kaupunkistrategia pyrkii talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Vuonna 2018 hyväksytyn strategiaohjausmallin mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta; Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Muut suunnitelma-asiakirjat tarkentavat asiakohtaisesti näitä ohjelmia.

Kasvuohjelmat koostuvat johdanto-osasta, nykytila-analyysistä ja tavoitteista vuoteen 2023 asti. Ohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa linjataan yhteiset tavoitteet alueen hyvinvoinnin kasvuun. Elinvoiman kasvu -ohjelmassa etsitään keinot, millä lisätään talouteen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua. Keskeisiä teemoja kuten työpaikkojen luominen/työllisyys, ympäristö ja osallisuus käsitellään molemmissa ohjelmissa.

Kasvuohjelmat ovat verkostotyön lähtökohta. Laadintaa, toteutusta ja seurantaa varten tulisi kehittää myös verkostotyön malleja ja seurantatapoja. Työ perustuu toimijoiden omaan halukkuuteen ja yhteistyöhön. Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa on Paras aktiivinen arki-teeman kautta työstetty mindmap-menetelmällä tekemisen kärkiin liittyviä hyvinvointitekoja, jotka konkretisoituvat toimenpiteiksi yhteisissä verkostoissa.

Ohjelma-asiakirjan muoto voi muuttua esim. taiton vuoksi. Tämän vuoksi palautetta pyydetään ensisijaisesti sisältöasioista.

Lisätietoja Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmasta 2020-2023:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi;
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi;
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Päivitetty 28.6.2019