Pyydämme lausuntoanne Elinvoiman kasvu – ohjelmasta 2020-2023
20.8.2019 mennessä oheisella linkillä:

Anna lausunto tästä linkistä: Linkki lausuntolomakkeelle.

Kouvolan kaupunkistrategia tähtää talousalueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Vuonna 2018 hyväksytyn strategiaohjausmallin mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta: Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu. Muut suunnitelma-asiakirjat tarkentavat asiakohtaisesti näitä ohjelmia.

Kasvuohjelmat koostuvat johdanto-osasta, nykytila-analyysistä ja tavoitteista vuoteen 2023 asti. Ohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Hyvinvoinnin kasvu-ohjelmassa linjataan yhteiset tavoitteet alueen hyvinvoinnin kasvuun. Elinvoiman kasvu -ohjelmassa etsitään keinot, joilla lisätään talousalueen työpaikkoja, yrityksiä ja yritysten kasvua. Keskeisiä teemoja kuten työpaikkojen luominen/työllisyys, ympäristö ja osallisuus käsitellään molemmissa ohjelmissa.

Kasvuohjelmat ovat verkostotyön lähtökohta. Laadintaa, toteutusta ja seurantaa varten on tarpeellista kehittää verkostotyön malleja ja seurantatapoja. Työ perustuu toimijoiden omaan halukkuuteen ja yhteistyöhön. Elinvoiman kasvu -ohjelman erillisenä osana on ohessa tiedoksi myös verkoston kanssa tunnistettuja mahdollisia kasvutekoja.

Ohjelma-asiakirjan muoto voi muuttua esim. taiton vuoksi. Tämän vuoksi palautetta pyydetään ensisijaisesti sisältöasioista.

Lisätietoja Elinvoiman kasvu –ohjelmasta 2020-2023:

Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula,
puh 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi;
Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen,
puh 020 615 7033, katariina.valtonen(a)kouvola.fi

Päivitetty 26.6.2019