Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Vaalilain mukaan yleisellä ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen siten, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen esim. näkymällä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle ryhmälle on varattu vaalimainostelineestä julistetila, jonka sijainti, ajoradan puolelta katsottuna, on vasemmalta oikealle sama kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikan leveys on 80 cm ja korkeus 120 cm ja taustapahvin paksuus noin 1cm (taustapahvit puolueiden itse hankittava).

Mainospaikkojen vuokrausehdot ja mainospaikkahinnat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 10.3.2021.

Ulkomainonta muissa kuin mainospaikkatelineissä suositellaan aloitettavan myös viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli tulevissa kuntavaaleissa 19.5.2021. Heti vaalien jälkeen mainokset on niitä asettaneiden puolueiden toimesta poistettava.

Mikäli vaalimainoksia asetetaan luvatta eikä niitä poisteta heti vaalien jälkeen, kaupungilla on oikeus poistaa mainokset mainostajan kustannuksella.

Ulkomainonta on sallittua esim. lyhtypylväsmainospaikoissa ja muissa kiinteissä mainostauluissa. Nämä paikkoja hallinnoi muu kuin kaupunki ja sopimukset tulee tehdä mainostaulujen omistavien yritysten kanssa.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalimainostelineiden sijoituspaikat ovat seuraavat:

Kouvola:
Kouvolan keskusta kävelykatu Manski
Tornionmäessä Utinkatu 52
Lehtomäessä Madekuja 1
Vahteronmäessä Pizzeria Vahterinan kohdalla Kotkankallionkatu 9

Kuusankoski:
Kauppalanaukio, Hesburgerin luona
Voikkaa Jaalantie – Voikkaantie risteys (Linjatalon puoli)

Anjalankoski:
Inkeroinen S-marketin ja Valtatien välinen viherkaista
Myllykoski marketalueen ja Hämeentien välinen viherkaista
Sippola Sippolantie 18

Valkeala:
Valkeala, puretun vanhan kunnantalon ja bussipysäkin välinen viherkaista Kustaa III tie 8-10
Jokelan koulun luona Heparontien varteen

Elimäki:
Elimäen kirkonkylä Elimäen Sähkö- ja Radion parkkipaikan edessä Vanhamaantie 3
Koria K-Marketin edessä Kyminasemantie 6

Jaala:
Jaala Jaalantie 117 S-marketin ja Jaalantien välinen viherkaista

Tienvarsimainonnasta löytyy lisätietoa ely-keskuksen sivulta

Päivitetty 8.6.2021