Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Vaalilain mukaan yleisellä ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen siten, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen esim. näkymällä vaalihuoneistoon tai sisäänkäyntiin.

Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle ryhmälle on varattu vaalimainostelineestä julistetila, jonka sijainti, ajoradan puolelta katsottuna, on vasemmalta oikealle sama kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikan leveys on 80 cm ja korkeus 120 cm ja taustapahvin paksuus noin 1 cm (taustapahvit puolueiden itse hankittava).

Vaalien ulkomainonta ja mainospaikkojen luovutusehdot on päivitetty teknisessä lautakunnassa 16.11.2021.

Mainospaikkojen luovutusehdot (PDF, 164 kt)

Vapaan vaalimainonnan kohteena olevat kadut (PDF, 1 Mt)

Vapaa vaalimainonta tarkoittaa, että ehdokas saa asettaa vaalimainoksen ilman ilmoitus- ja lupamenettelyä eikä mainospaikasta tarvitse maksaa kaupungille.

Vapaa vaalimainonta on sallittua punaisella viivalla merkityillä katuosuuksilla lukuun ottamatta niitä osuuksia, joissa mainontaa ei sallita liikenneturvallisuusnäkökohtien perusteella. Näitä kohtia ovat mm. liittymisnäkemät sekä mm. liikennemerkkien edustat ja tausta sekä itse liikennemerkkipylväät.

Liikenneturvallisuusnäkökohdat ulkomainostauluille (PDF, 648 kt)

Kaupungin hallinnoimien valaisinpylväiden käyttö vaalimainoksen ”tukijalkana” on sallittua vaalimainoksille kuitenkin siten, että taajamien keskustojen valopylväisiin ei saa kiinnittää vaalimainosta ja taajamakeskustojen ulkopuolellakin on huomioitava edellä mainitut liikenneturvallisuusnäkökohdat. Eli esim. pylvääseen, jossa on liikennemerkki, ei saa asettaa vaalimainosta. Myös valaisinpylväät, joissa on jo vuosisopimuksen mukainen mainospaikka, ovat vapaan vaalimainonnan ulkopuolella. ELY-keskuksen hallinnoimat maantiet taajamien läheisyyksissä on esitetty yllä olevassa liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös valaisinpylväät, joita hallinnoi Kouvolan kaupunki / tekninen lautakunta.

Tienvarsipylväiden käyttö vaalimainonnassa (PDF, 472 kt)

Yllä olevassa liitteessä on ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä ovat alla olevilla kartoilla sinisillä tieosuuksilla. Kartoilla on esitetty punaisella värillä kaupungin hallinnassa olevat valtion maanteillä olevat valaisinpylväät.

Väyläviraston omat ohjeet vaalimanonnasta maanteillä löytyy ELY-keskuksen sivuilta.

Vapaan vaalimainonnan saa aloittaa niillä alueilla, jotka ovat teknisen lautakunnan hallinnassa ja määräysvallassa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 15.3.2023. Heti vaalien jälkeen mainokset on niitä asettaneiden puolueiden ja yhdistysten toimesta poistettava. Vaalimainokset tulee poistaa vaalitelineistä 3. – 4.4.2023.

Mikäli vaalimainoksia havaitaan liitteissä mainittujen ehtojen vastaisesti, kaupunki lähettää niistä ensin siirto-/poistokehotuksen vaalipäällikölle. Mikäli mainosta ei ole siirretty sanotussa ajassa, on kaupungilla oikeus poistaa mainos mainostajan kustannuksella. Poistoihin käytettävä taksa päätetään omana asianaan.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalimainostelineiden sijoituspaikat ovat seuraavat:

Kouvola:
Kouvolan keskusta, kävelykatu Manski
Tornionmäki, Utinkatu 52
Lehtomäki, Madekuja 1
Vahteronmäki, Pizzeria Vahterinan kohdalla Kotkankallionkatu 9

Kuusankoski:
Kauppalanaukio, Hesburgerin luona
Voikkaa, Jaalantie – Voikkaantie risteys (Linjatalon puoli)

Anjalankoski:
Inkeroinen, S-marketin ja Valtatien välinen viherkaista
Myllykoski, marketalueen ja Hämeentien välinen viherkaista
Sippola, Sippolantie 18

Valkeala:
Valkeala, puretun, vanhan kunnantalon ja bussipysäkin välinen viherkaista, Kustaa III tie 8-10
Jokelan koulun kohdalla, Heparontie 115-119

Elimäki:
Elimäen kirkonkylä, Elimäen Sähkö- ja Radion parkkipaikan edessä
Vanhamaantie 3

Koria:
 K-Marketin edessä Kyminasemantie 6

Jaala:
Jaala, Jaalantie 117 S-marketin ja Jaalantien välinen viherkaista

Puolueiden järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä (PDF, 88 kt)

Vaalimainospaikkojen kartat eduskuntavaaleissa 2023 (PDF, 4 Mt)

Päivitetty 15.3.2023

Sivun alkuun