Kouvolan kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaKouvolan vuotuinen työstäminen käynnistetään osallisuuskoordinaattorin toimesta edellisen vuoden lokakuussa. Toimialoilta pyydetään edustus toteutustiimiin.

Toteutumistiimissä on kaupungin toimialojen lisäksi yksi kustakin seuraavista toimijoista: aluetoimikunnista, kylien neuvottelukunnasta, vapaa-ajanasukastoimikunnasta ja järjestöjen neuvottelukunnasta. Toteutustiimi valitsee mahdollisen teeman, valmistelee kyselyn kuntalaisille, käy ideat läpi, vie ideat yhteiskehittämisen työpajoihin, valmistelee kuntalaisäänestyksen ja käy äänestyksentuloksen läpi sekä valmistelee tämän pohjalta ideat päätöksentekoon. Osallistuvasta budjetoinnista tehdään viestintäsuunnitelma. Lisäksi järjestetään osallistuvan budjetoinnin koulutus toteutustiimiläisille.

Marras-joulukuussa on avoin ideointi kuntalaisille. Omalla nimellä ideansa jättäneitä kuntalaisia voidaan kutsua mukaan yhteiskehittämiseen. Toteutustiimi valitsee saapuneista ideoista ne, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja ne käsitellään yhteiskehittämistyöpajassa tammikuussa. Tavoitteena on kuulla eri toimijoita ja sitä kautta kehittää ideoita. Tarvittaessa ideoita yhdistellään ja kehitetään. Työpajojen jälkeen ideat menevät äänestykseen.

Toteutustiimi käy läpi eniten ääniä saaneet ideat ja valitsee toteutettavaksi ehdotettavat ideat. Päätöksen toteutettavista ideoista tekee hyvinvointipäällikkö helmikuussa toimialojen kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Valittujen ideoiden suunnittelu ja toteutus käynnistyvät maaliskuussa. Hankkeet on tarkoitus saada toteutettua saman vuoden aikana.

Hankkeiden tuloksia seurataan ja raportoidaan seuraavan vuoden viestintäsuunnitelman mukaisesti tammikuussa kuntalaisille, osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kouvolassa toteutetaan osallistuvaa budjetointia talousarviossa hyväksytyn summan mukaisesti. Tarkoituksena on rahoittaa mahdollisimman monia pieniä hankkeita kaupungin eri puolilla. Maksimissaan yhden hankkeen kustannus voi olla 20 000 euroa. Hankkeet eivät voi lisätä kaupungin vuosittaisia käyttötalouskustannuksia. Ehdotuksia toteutettavista hankkeista voisivat olla mm. tapahtumat, luontopolut, grillipaikat ja pöytäryhmät, kyltit, urheilupelien maalit, kiipeilyseinät, liikuntavälineet ja vesialueiden ruoppaukset.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit auttavat kuntalaisia ymmärtämään minkälaista ideaa he voivat esittää. Arviointikriteerit osallistuvan budjetoinnin ideoille ovat seuraavat:

 • toteutuu Kouvolassa
 • on uusi (ei saa olla aikaisempaa jatkuvaa rahoitusta kaupungilta)
 • on kaupungin päätettävissä oleva asia ja toteuttaminen oltava kaupungin toimivallassa (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle)
 • on toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin rahoituksella
 • on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
 • noudattaa Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • ei ole kunnan perustoimintaa, mutta voi tukea sitä
 • ehdotus on toteutettavissa kuluvan vuoden loppuun mennessä
 • ehdotuksen myötä kaupungille ei aiheudu pysyviä henkilöstö- tai muita käyttötalousmenoja tuleville vuosille
 • ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai selvitysten kanssa
 • ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten vastainen
 • toteutettavan idean tulee olla kaikkien kuntalaisten käytössä mahdollisimman laajasti

Ideoista ei makseta palkkioita eikä toteutukseen osallistuville makseta erillisiä palkkioita, matkakuluja eikä ansionmenetyskorvauksia. Yhteistyöstämisvaiheessa ideoita voidaan tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Raportointi ja seuranta

Osallistuvasta budjetoinnista raportoidaan kaupungin osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kuntalaiset voivat seurata toteutusta verkkosivuilta. Verkkosivuille myös kerrotaan toteutuksien eri vaiheista ja niissä onnistumista.

Lähteet: Kuntaliitto

Päivitetty 17.8.2023

Sivun alkuun