Reza Abdali


Reza on 26-vuotias kauppatieteiden opiskelija Tampereen yliopistossa ja on toisen kauden kaupunginvaltuutettu Kangasalta. Hän toimii Kokoomusnuorten vt. puheenjohtajana ja istuu EPP-nuorten hallituksessa.

Tiina Ahva

Tiina Ahva on Sinisten Nuorten puheenjohtaja ja Sinisen tulevaisuuden ensimmäinen varapuheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on tekniikan kandidaatti ja opiskelee tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa.

Tommy Ayouty

As CEO of Thales in Nordics & Baltics, Tommy Ayouty has the responsibility for all of Thales Group activities in the nine markets across the region.

Since 2005, Tommy Ayouty has held several positions throughout his career in the Thales Group as Systems Export Manager in the UK, Director Naval Division in Nordic & Baltic, and lastly as Managing Director for Thales Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia and Bhutan covering both ground transportation as well as defense domains.

Tommy has a background in the Danish Armed Forces, is a graduate of the European Business School in London. He has completed his MBA in Defense Industry Management from Cranfield University’s Defense Academy, and has since 2018 been living in Denmark with his wife and family.

Christian Fjäder

Christian Fjäder toimii Huoltovarmuuskeskuksessa Suunnittelu ja Analyysiosaston johtajana ja hänen vastuualueeseensa kuuluu analyysi ja tutkimus, strateginen suunnittelu sekä kansainväliset suhteet. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa kansainvälisten yritysten palveluksessa yritysturvallisuuden, riskienhallinnan ja Business Continuity Managementin parissa, vastaten alueellisesta (Asia Pacific) ja globaaleista toiminnoista. Koulutustaustaltaan Fjäder on kansainvälisten suhteiden tutkija (PhD, University of Sydney, MA ja BIntSt, Flinders University) ja MBA (Bond University).

Jukka Holkeri

Jukka Holkeri toimii Patrian International Support Partnerships -liiketoiminnasta vastaavana johtaja. Holkeri on työskennellyt Patrian palveluksessa vuodesta 1988 lähtien monissa merkittävissä johtotehtävissä.

Peter Hultqvist

Peter Hultqvist, Ruotsin puolustusministeri

Hannu Hyppönen

Hannu Hyppönen on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen piiripäällikkö Kaakkois-Suomessa. Hän on palvellut aiemmin puolustusvoimissa yli 30 vuotta.

Arto Ikonen

Arto Ikonen on toiminut Karjalan prikaatin apulaiskomentajana vuoden 2018 alusta. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Maavoimien esikunnassa ja Pääesikunnassa operatiivisissa ja valmiustehtävissä.

Saara Jantunen

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen työskentelee Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella strategisen analyysin tutkimusalalla, jossa hänen vastuulleen kuuluu informaatioympäristön analyysi. Jantusen tutkimus- ja intressiaiheisiin lukeutuvat psykologinen vaikuttaminen ja siltä suojautuminen, henkinen kriisinsietokyky ja informaatiosodankäynnin tulevaisuudennäkymät. Jantunen väitteli Maanpuolustuskorkeakoulusta vuonna 2013, ja hänen väitöstutkimuksensa käsitteli Yhdysvaltojen Irakin sodan aikaista strategista viestintää. Ennen tutkijaksi ryhtymistä Jantunen työskenteli muun muassa aineenopettajana, ja tältä ajalta periytyy Jantusen halu popularisoida tutkimustuloksia ja tuoda informaatiovaikuttamiseen liittyvä tieto kaikkien saataville.

Jussi Jokivaara

Jussi Jokivaara aloitti työnsä Kouvolan kaupungilla uudessa turvallisuuspäällikön tehtävässä toukokuussa 2019. Koulutukseltaan hän on poliisi ja turvallisuusjohtamisen tradenomi (YAMK).
Jokivaara on toiminut laaja-alaisesti turvallisuusalan tehtävissä koko työuransa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun turvallisuuspäällikön tehtävässä ja Päijät-Hämeen sote-kuntayhtymän turvallisuuspäällikön virassa. Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikön asiantuntijatehtävässä Jokivaara vastaa erityisesti kaupungin riskienhallinnan ja kokonaisturvallisuuden koordinoinnista sekä erilaisten lakisääteisten suunnitelmien ja toimintaohjeiden laadinnasta.

Antti Kaikkonen

Antti Kaikkonen, puolustusministeri

Hanni Kangasmäki

Hanni Kangasmäki on toiminut puheenjohtajana Naisten Valmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunnassa vuodesta 2016 lähtien. Lisäksi hän on toiminut MPK:n kouluttajana 90-luvulta asti ja Naisten Valmiusliitossa koko sen toiminta-ajan. Kangasmäen koulutusalueeseen kuuluu ensiapu ja hän on toiminut muun muassa Nasta-harjoituksissa ensiapujoukkueen johtajana.

Tuija Karanko

Tuija Karanko on toiminut Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteerinä tammikuusta 2010. Karangon vastuulle kuuluu myös huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva MIL -pooli. Karanko aloitti työuransa virkamiehenä puolustusvoimissa vuonna 1991. Hänen tehtäviinsä kuuluivat ennen kaikkea Naton rauhankumppanuusyhteistyö ja muut kansainväliset asiat. Sen jälkeen hän työskenteli maa- ja metsätalousministeriössä sekä puolustusvoimissa, jossa hän vastasi muun muassa materiaali- ja teollisuuspolitiikasta sekä hankeohjauksesta.

Mika Kari

Mika Kari on lahtelainen kolmannen kauden kansanedustaja (sd.) ja eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja. Kari on aikaisemmin toiminut eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2011 ja varapuheenjohtajana vuosina 2015-2019. Lisäksi Kari on toiminut eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenenä vuosina 2011-2019 sekä useissa Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton luottamustehtävissä. Koulutukseltaan Kari on yhteisöpedagogi (AMK).

Asseri Kinnunen

Asseri Kinnunen, 21, on Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja ja Joensuun kaupunginvaltuutettu. Kinnunen on myös taloustieteen opiskelija ja reservin alikersantti.

Timo Kivinen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen

Jukka Kopra

Jukka Kopra on kolmannen kauden kansanedustaja Lappeenrannasta ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Kopra vaikuttaa tällä kaudella eduskunnan puolustusvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsenenä. Hän on myös Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja sekä energia-alan ohjelmistotalo Enerity Solution Oy:n omistajayrittäjä. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen neuvottelukunnan jäsenenä Kopra toimi vuosina 2011-2019.

Jyri Kosola

Insinöörieversti Jyri Kosola palvelee Pääesikunnassa Puolustusvoimien tutkimuspäällikkönä vastaten Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaissuunnittelusta, ohjaamisesta ja koordinoinnista sekä Puolustusvoimien kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Edellisissä tehtävissään hän on toiminut muun muassa Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtajana, osastopäällikkönä Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnassa sekä teknologiasektorin johtajana Pääesikunnassa. Kosola on suorittanut DI- ja TkL-tutkinnot sähkötekniikassa Teknillisessä korkeakoulussa, Master of Science -tutkinnon elektronisessa sodankäynnissä Royal Military College of Science:ssä Englannissa sekä yleisesikuntaupseerin tutkinnon maasotalinjalla Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Jussi Kosonen

Everstiluutnantti Jussi Kosonen on Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö. Hän on palvellut sotilasuransa aikana Utin jääkärirykmentissä, Reserviupseerikoulussa, Maavoimien esikunnassa, Pääesikunnassa sekä useissa kansainvälisissä tehtävissä. Everstiluutnantti Kosonen on erityisesti operatiivisen yhteistoiminnan vankkumaton puolestapuhuja.

Ismo Kurki

Ismo Kurki

Eversti Ismo Kurki on Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja. Kurki valmistui Kadettikoulusta rajaupseeriksi vuonna 1988 ja Maanpuolustuskorkeakoulusta yleisesikuntaupseeriksi vuonna 1997. Hän on toiminut lukuisissa erilaisissa esimiestehtävissä Rajavartiolaitoksen kaikilla organisaatiotasoilla. Nykyisessä tehtävässä hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen ja sitä ennen Kainuun rajavartioston komentajana vuosina 2007 – 2015.

Pertti Laatikainen

Prikaatikenraali (evp) Pertti Laatikainen on toiminut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnanjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Aikaisemmin hän on palvellut puolustusvoimissa muun muassa RUK:n johtajana, Puolustusvoimien koulutuspäällikkönä ja Sotilasläänin komentajana. Kansainvälistä kokemusta Laatikaisella on esimerkiksi YK:n johtaman UNTSO:n operaatiopäällikön ja sotilastarkkailijan tehtävistä Syyriassa, Israelissa ja Libanonissa sekä NATO:n sotilaallisesta kumppanuusyhteistyöstä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Mikko Lappalainen

Mikko Lappalainen edustaa seminaarissa Euroopan Hybridiosaamiskeskusta, jossa hän toimii Special Adviser to The Director- tehtävässä Puolustusvoimien sekondeeraamana. Puolustusvoimissa everstiluutnantti Lappalainen toimii Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksessa, jossa hän johtaa hybridiuhkiin liittyviä projekteja. Lappalainen on palvellut aiemmin mm. Iso-Britannian puolustusministeriön doktriinikeskuksessa, Pääesikunnan suunnitteluosastolla ja Turvallisuuskomitean sihteeristössä.

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll on kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa ja dosentti kolmessa muussa yliopistossa. Koulutukseltaan hän on Sotatieteiden tohtori, VTM ja upseeri (majuri evp.). Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Uhkakuvat” ja se on kirjoitettu yhdessä ministeri Jaakko Iloniemen kanssa.

Matti Linna

Matti Linna on 24-vuotias Keskustanuorten liittohallituksen jäsen ja reservin vänrikki Rajavartiolaitokselta. Hän työskentelee Turvanasta Oy:n myyntipäällikkönä tärkeimpänä kohdealueenaan Venäjä ja Itä-Eurooppa. Työn ohessa hän viimeistelee KTM- ja FM-opintoja pääaineinaan kansainvälinen liiketoiminta ja venäjän kieli.

Markku Myllykangas

Kenraalimajuri Markku Myllykangas nimitettiin nykyiseen tehtäväänsä Maavoimien esikuntapäälliköksi elokuussa 2017. Hän valmistui Kadettikoulusta vuonna 1985 ja on sen jälkeen palvellut lukuisissa koulutus-, turvallisuus- ja operatiivisen alan eri tehtävissä paikallis-, aluehallinto- ja keskushallintotasoilla. Kenraalimajuri Myllykangas on lisäksi suorittanut yleisesikuntaupseerikurssin, ylemmän päällystön kurssin, ylimmän johdon kurssin ja Senior Course 120- kurssin (NATO Defense College).

Harri Ohra-Aho

Kenraalimajuri (evp) Harri Ohra-aholla on 40 vuoden sotilasura useista eri tehtävistä Puolustusvoimissa. Näiden vuosien aikana hän palveli lähes 20 vuotta tiedustelutehtävissä. Ohra-aho on toiminut muun muassa opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksessa, Kainuun jääkäripataljoonan komentajana ja Pohjois-Karjalan prikaatin komentajana. Viimeksi hän toimi Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä kuusi vuotta. Hän siirtyi reserviin huhtikuussa 2019 ja aloitti saman tien neuvottelevana virkamiehenä Puolustusministeriössä, jossa hän on vastuussa tiedusteluasioista.

Vesa Parkko

Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Vesa Parkko.

Amanda Pasanen

Amanda Pasanen on Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja helsinkiläinen varavaltuutettu. Pasanen opiskelee Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjemassa Helsingin yliopistossa. Ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjuminen antoivat Pasaselle kimmokkeen lähteä mukaan politiikkaan. Vihreiden nuorten puheenjohtajana hän haluaa edistää kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa ja yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Antti Pelttari

""

Poliisineuvos Antti Pelttari on Suojelupoliisin kahdeksas päällikkö. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti. Pelttari on työskennellyt Suojelupoliisin päällikkönä vuodesta 2011 alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa valtiosihteerinä ja ylijohtajana sisäministeriössä sekä valiokuntaneuvoksena eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnissa.

Esa Pulkkinen

Kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen nimitettiin EU:n Sotilasesikunnan (EUMS, EU Military Staff) johtoon nelivuotiskaudeksi 2016-2020. Vuodesta 2017 alkaen Pulkkinen on toiminut myös kolmen Afrikassa toimivan EU:n koulutusoperaation komentajana. Kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen on peruskoulutukseltaan panssarimies ja hän on palvellut puolustusvoimissa vuodesta 1977. Kotimaan tehtävistä merkittävimmät ovat olleet Jääkäriprikaatin Komentajan tehtävä Sodankylässä 2003-2006 ja Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävä Puolustusministeriössä 2011-2016. Nykyinen komennus Brysselissä on Pulkkisen uran kolmas. Aiemmin hän on palvellut EU:n Sotilasesikunnassa Johtamisjärjestelmäosaston suunnittelupäällikkönä 2000-2003 ja Sotilasesikunnan Operaatiopäällikkönä 2008-2010.

Jyri Raitasalo

""

Eversti Jyri Raitasalo on strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa. Uransa aikana hän on palvellut mm. sotilasprofessorina ja strategian pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä sekä puolustusvoimain komentajan adjutanttina Pääesikunnassa. Hän on toiminut myös Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentajana.

Charly Salonius-Pasternak

Charly Salonius-Pasternak on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija. Hänen tämänhetkinen tutkijatyönsä keskittyy hybridivaikuttamiseen pohjoismaisessa ja transatlanttisessa turvallisuusympäristössä. Charly on jo pidemmän aikaan osallistunut aktiivisesti turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, ja hän on julkaisut useita rapportteja vuosien varrella kotimaisesta ja kansainvälisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Hänellä on myös tutkijataustaa Oxfordin yliopistosta, jossa hän tutki hybridisodankäyntiä ja muuttunutta sodankuvaa. Lisäksi hän on aiemmin toiminut muun muassa tutkijana Puolustusvoimien suunnitteluosastolla (J5) ja kansainvälisten asioiden neuvonantajana Puolustusvoimien johdolle.

Aleksi Sarasmaa

Aleksi Sarasmaa on toiminut KD Nuorten puheenjohtajana vuoden 2018 alusta alkaen. Hän on 25-vuotias ja viimeistelee parhaillaan Helsingin yliopistossa oikeustieteen opintojaan. Politiikan ja opintojen lisäksi Sarasmaa työskentelee oikeudellisissa tehtävissä ja toimii sivutoimisesti yrittäjänä.

Kalev Stoicescu

Kalev Stoicescu, a former Estonian Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defence official, took a position as a researcher at the International Centre for Defence and Security on 11 August 2014. Among other fields, Stoicescu will specialize in issues related to Russian foreign and domestic policy, as well as developments in the field of the military, the economy, the media and minorities affairs.

Stoicescu served at the Ministry of Foreign Affairs from 1991-2000, including as ambassador to the OSCE and ambassador to US and Canada. He was a member of the Estonian delegation in border negotiations with Russia and Latvia. He worked for the Ministry of Defence from 2002-2014, first as civilian-military cooperation department head and then, from 2007, as counsellor on defence policy at the Estonian Embassy in Paris.

Esa Suominen

Esa Suominen on eurooppalaisen yhteiskuntapoliittiseen konsultointiin keskittyneen Rud Pedersen Public Affairsin Suomen toimitusjohtaja ja osakas. Hän on aimmin toiminut valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä ja erityisavustajana opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä liikenne- ja viestintäministeriössä. Lisäksi hän on toiminut Palvelualojen ammattiliiton hallintopäällikkönä ja SDP:n poliittisen osaston päällikkönä.

Kari Takanen

Vara-amiraali (evp) Kari Takanen on Rud Pedersen Public Affairs:n vanhempi neuvonantaja. Hän on koulutukseltaan meriupseeri, yleisesikuntaupseeri ja palveli puolustusvoimissa yhteensä 36 vuotta. Takanen on ollut monissa eri tehtävissä merivoimissa ja Pääesikunnassa, muun muassa Merivoimien komentajana sekä viimeksi Pääesikunnan päällikkönä. Hän siirtyi reserviin kesällä 2017.

Matti Tieaho

matti tieaho väri

Matti Tieaho on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja seuranta-alueenaan maanpuolustusasiat.

Juha Torkkel

Juha Torkkel on työskennellyt kybersuojautumisen ja -vaikuttamisen vaativissa työtehtävissä kolmella eri vuosikymmenellä. Juha on seurannut läheltä Internetin varhaisvuosia seuranneita teknologisia murroksia ja erityisesti näistä aiheutuneiden hattailmiöiden kehittymistä. F-Secure konsultointipalveluissa Juha työskentelee johtavana konsulttina turvallisuuskriittisten toimijoiden kanssa – päätoimenaan käytännönläheiset kybervaikuttamisen murtautumistestit, suojausten kehittäminen sekä kybersuojautumiseen liittyvien poikkeamien käsittely ja jälkihoito.

Kaisa-Maria Tölli

Kuva: Vesa Laitinen

Kaisa-Maria Tölli on kasvatustieteen tohtori, reservin luutnantti ja Elisabeth Rehn – Bank of Ideas -ajatushautomon puheenjohtaja. Hän on väitellyt lottien selviytymisestä sodassa ja kirjoittanut tietokirjan naisista armeijassa. Tölli on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulussa, vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä ja rauhanturvaajana Kosovossa. Häntä kiinnostaa osallistavan turvallisuuden ja kestävän rauhan edistäminen.

Kimi Uosukainen

Kimi Uosukainen on 23-vuotias nuorisovaikuttaja: Sosialidemokraattisten Nuorten liittohallituksen jäsen, pitkän linjan partiolainen, aktiivinen 4H-toimija sekä lahtelainen kuntapäättäjä. Globaali maailma ja vastuu, monenkeskinen yhteistyö ja Suomen ulkopolitiikan pitkän kaaren rakentaminen ovat niin Demarinuorten kuin Kimin agendalla.

Vesa Valtonen

Vesa Valtonen on Turvallisuuskomitean pääsihteeri, sotatieteiden tohtori ja yleisesikuntaeversti. Hän on palvellut muun muassa pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa ja tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Valtonen on kokonaisturvallisuuden ja turvallisuustoimijoiden yhteistyön asiantuntija.

Marko Viitanen

Marko Viitanen on toiminut Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkönä 1.9.2018 lukien. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sisäministeriössä poliisijohtajana ja lainsäädäntöjohtajana sekä Rajavartiolaitoksella esikunnan oikeudellisen osaston päällikkönä. Lisäksi Viitanen on työskennellyt myös erilaisissa poliisitehtävissä pääkaupunkiseudulla.

Hanna-Marilla Zidan

Hanna-Marilla Zidan valittiin Vasemmistonuorten puheenjohtajaksi keväällä 2017. 
Zidan on aiemmin toiminut muun muassa Nuorten pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistossa, puheenjohtanut Pohjoismaiden vasemmistonuorten kattojärjestöä sekä ollut perustamassa Euroopan vasemmistonuorten kattojärjestöä. Zidan on toinen Suostumus2018-kansalaisaloitteen perustajista.

Päivitetty 12.9.2019