Tälle sivulle kerätään niitä kysymyksiä, joihin kouvolalaiset ovat halunneet vastauksia. Lopusta löydät myös muiden luotettavien tahojen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten epidemia vaikuttaa Kouvolan kaupungin palveluihin?

Kokoamme jatkuvasti tietoa koronavirusepidemian ja siihen varautumisen vaikutuksista Kouvolan kaupungin palveluihin Koronavirustiedotus -sivulle.

Englanninkieliset sivut

Kaupunki tiedottaa päiväkotilasten vanhempia ja oppilaiden vanhempia Wilma-järjestelmän kautta.

Kouvolan kaupungilla on useita verkossa toimivia palveluita, joiden kautta voi hoitaa asioita ja saada viihdettä ja virikkeitä poikkeusoloista huolimatta. Pyrimme palvelemaan asiakkaita olosuhteet huomioiden mahdollisimman normaalisti. Työskentelemme tavallista enemmän etätöissä ja vältämme henkilökohtaisia asiakaskontakteja. Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakaspalvelua annetaan tarvittaessa myös Skype ja Teams -kokousvälineiden avulla.

Lue tiedote Käytä kaupungin sähköisiä palveluita

Kouvolan kaupunki on avannut kauppa- ja apteekkiasiointipalvelun yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille


Puhelinpäivystäjä etsii vanhukselle vapaaehtoisen, joka auttaa sähköisen kauppa- tai apteekkitilauksen tekemisessä. Kouvolan kaupunki aloittaa maanantaina 23.3.2020 yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien apteekki- ja kauppa-asiointipalvelun. Puhelinpäivystäjä etsii vanhukselle vapaaehtoisen, joka auttaa sähköisen kauppa- tai apteekkitilauksen tekemisessä. Kouvolan puhelinpäivystys toimii maanantaista torstaihin klo 9–12 numerossa 020 615 5299 sekä sähköpostiosoitteissa: yhteisotyo(at)kouvola.fi ja osallisuus.kouvola(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin asiointipalvelu

Mitä tarkoittaa karanteeni tai eristykseen joutuminen? Miten toimin, jos minut määrätään karanteeniin tai eristykseen?

Lue kysymyksiä ja vastauksia karanteenista Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) sivuilta.


Miten epidemia vaikuttaa veden, lämmön ja sähkön tuotantoon sekä jakeluun?


Kouvolan Vedellä on varauduttu koronavirusepidemian tuomiin haasteisiin järjestelyin, jotka takaavat palvelun toimintavarmuuden. Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava myös poikkeustilanteissa.

Kouvolan Vedelle tulevien materiaalitoimitusten tilanne on varmistettu ja kemikaalivarastoja on täydennetty säilyvyydet huomioiden. Myös palveluntoimittajien osalta varautuminen on varmistettu ja puitesopimusten myötä palveluita voidaan tarpeen tullen hankkia eri toimijoilta. Ulkopuoliset urakat jatkuvat toistaiseksi normaalisti kokoontumisrajoitukset huomioiden. Taloihin ja kiinteistöihin ei toistaiseksi mennä sisälle, eikä vedenkulutusmittareita näin ollen tällä hetkellä vaihdeta.

Kriittisten vesihuollon asiakkaiden osalta toimitaan Kouvolan Veden varautumissuunnitelman mukaisesti esimerkiksi veden jakelun katketessa. Kouvolan Veden asiakaspalvelu toimipisteellä on toistaiseksi suljettu, mutta asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Asiakkaita tiedotetaan mahdollisista poikkeusjärjestelyistä mahdollisimman ajantasaisesti ja heitä kehotetaan seuraamaan myös Kouvolan Veden verkkosivuja www.kouvolanvesi.fi.

Kouvolan Vesi seuraa tilannetta ja on aktiivisesti yhteydessä kaikkiin olennaisiin sidosryhmiin, jotta mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin voidaan reagoida nopeasti.
Asiakaspalvelu: 020 615 4800 (vaihde) / vesilaskutus(at)kouvolanvesi.fi

https://kouvolanvesi.fi/


KSS Energia varmistaa sähkön, lämmön ja kaasun saatavuuden myös poikkeavissa oloissa. Energian tuotanto sekä jakelu toimivat tällä hetkellä normaalisti eikä näkyvissä ole häiriötä niiden toimituksiin.

Yhteiskunnallisesti elintärkeiden toimintojen tuottajana KSS Energia varautuu koronavirukseen pyrkien ehkäisemään viruksen leviämistä. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja päivitämme toimintaamme varautumisen edellyttämällä tavalla.

Suurimpana riskinä on henkilöstömme yhtaikainen laajamittainen sairastuminen. Henkilöstömme työskentelee hajasijoitettuna ja mahdollisuuksien mukaan etänä. Vältämme matkustamista ja fyysisiä kokoontumisia. Asiakaspalvelu hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai KSS Onlinen välityksellä.

https://kssenergia.fi/etusivu

Miten toimia roskien ja jätteiden kanssa?

Kymenlaakson Jäte on varautunut turvaamaan toimialueensa välttämättömät jätehuoltopalvelut myös koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Jätteiden keräys kiinteistöiltä sekä vastaanotto Keltakankaan jätekeskuksessa ja yhtiön hoitamilla jäteasemilla jatkuvat normaalisti, käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Mikäli jäteautonkuljettajia ja jätehuoltotyöntekijöitä sairastuu ja poissaolot lisääntyvät, voi kuljetuksiin tulla viivästyksiä ja jätteen vastaanottopisteiden aukioloaikoihin supistuksia. Jäteastioiden myynti ja vuokraus kuljetusasiakkaille jatkuu, mutta astioiden toimituksiin voi tulla viivästyä.

Kouluneuvonnat on toistaiseksi lopetettu. Myöskään vierailuryhmiä ei tällä hetkellä oteta vastaan yhtiön toimipisteissä.

Jätehuollon toiminnan varmistaminen edellyttää erityisesti jätteenkuljetus-, vastaanotto- ja käsittelytehtävissä työskentelevien henkilöiden terveydestä huolehtimista. Yhtiö ohjeistaa henkilökuntaa ja urakoitsijoita huolehtimaan työturvallisuudestaan. Myös asukkaille on laadittu ohjeet koronaviruksen huomioimisesta jätehuollossa.

Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja päivittää tarvittaessa toimintaohjeita asukkaille, henkilökunnalle ja urakoitsijoille.

Toimintaohjeet asukkaille

Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen kiinteistöllä


• Lajittele nenäliinat, lautasliinat ja käsipyyhepaperit roskapussissa kiinteistön loppujäteastiaan, ei biojätteisiin. Sulje pussit tiiviisti ristiin sitomalla tai teippaamalla.
• Kerää sairastuneiden jätteet erilleen, pussilla päällystettyyn roskakoriin. Vaihda pussi päivittäin. Sulje täyttynyt roskapussi tiiviisti ja vie kiinteistön loppujäteastiaan.
• Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja johon haittaeläimet eivät pääse. Käytä pakkaamiseen tarvittaessa useampaa jätesäkkiä päällekkäin.
• Lajittele pakkausmateriaalit tiiviisti omiin keräysastioihinsa. Mikäli keräysastiat ovat täynnä, älä jätä pakkausjätteitä keräyspaikalle vaan säilytä niitä kotonasi, kunnes keräysastioissa on jälleen tilaa.

Jäteasemalla asiointi

Noudata terveydenhuollon viranomaisten ohjeistusta virustartuntojen ehkäisemiseksi. Käytä korttimaksua, mieluiten lähimaksua. Käteistä otetaan toistaiseksi vastaan ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakkaalla ei ole mahdollisuutta maksaa kortilla.

https://www.kymenlaaksonjate.fi/

Miten puhun lapselle koronaviruksesta?

Uutiset koronaviruksesta voivat tuntua ylivoimaisilta kenestä tahansa, mutta erityisesti lapsista. Lapset ovat erityisen haavoittuvaisia, sillä heidän voi olla vaikea ymmärtää televisiosta, internetistä ja muilta ihmisiltä kuulemaansa tietoa. Hämmentävä informaatio voi aiheuttaa lapselle ahdistusta, stressiä tai surua. Avoin ja turvallinen keskustelu auttaa lasta käsittelemään asiaa. Rakentavaan keskusteluun löydät ohjeita mm. seuraavilta sivuilta:

Missä muualla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin?

Useat tahot ovat keränneet listaa usein kysytyistä kysymyksistä epidemiaan ja varautumiseen liittyen. Tarkistathan aina lähteen kun etsit ja jaat tietoa. Alla luotettaviksi tiedettyjen tahojen keräämiä UKK-listoja sekä tilannekatsauksia.

Tilannetietoja ja ajankohtaista tietoa luotettavista lähteistä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Valtioneuvosto
Ulkoministeriö
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän koronainfo
Kouvolan kaupunki koronavirustiedotus
YLE:n koronavirusinfo

Päivitetty 28.3.2020