Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii peruskouluissa ja hän on mielenterveystyön ammattilainen. Jokaisella koululla on nimettynä oma psykiatrinen sairaanhoitaja.

Psykiatrisen sairaanhoitajan työtavat

Psykiatrisen sairaanhoitajan työn tavoitteena on mielen hyvinvoinnin tukeminen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen. Konsultaation kautta osaaminen on myös opettajien ja vanhempien käytössä. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan ja toimii oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmän jäsenenä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja järjestää ryhmätoimintaa ja teematunteja liittyen mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hän tapaa koululla oppilaita ja pitää tarvittaessa yhteyttä huoltajiin, opettajiin ja muihin yhteystyötahoihin. Työvälineitä ovat keskustelu, erilaiset testit ja arviointilomakkeet sekä pienempien kanssa pelit, leikit. Psykiatrinen sairaanhoitaja tukee oppilasta ja kouluyhteisöä erilaisissa kriisitilanteissa.

Miten otat yhteyttä psykiatriseen sairaanhoitajaan

Voit ottaa yhteyttä koulusi psykiatriseen sairaanhoitajaan lähettämällä hänelle Wilma-viestin tai puhelimitse. Oman koulusi psykiatrisen sairaanhoitajan yhteystiedot löydät koulun omilta kotisivuilta.

Päivitetty 2.9.2021