Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä koulussa.

Oppilashuolto on koko koulun hyvinvointia tukevaa yhteisöllistä toimintaa sekä tarvittaessa yhden oppilaan koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukemista.

Psykososiaalinen oppilashuolto

Kouluilla työskentelevät psykologi, kuraattori ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Päivitetty 10.9.2020