Psykologipalvelut palvelut tuottaa Kouvolassa Kymenlaakson hyvinvointialue. Psykologi toimii varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella tarjoten tukea lapsen ja nuoren elämänvaiheissa. Psykologi on käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija kouluissa. Jokaisella koululla on nimettynä oma koulupsykologi.

Psykologin työtavat

Psykologi tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tukemalla koko kouluyhteisön hyvinvointia. Psykologi on mukana yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä sekä osallistuu oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmien toimintaan.

Psykologi pyrkii toiminnallaan lisäämään psykologista tietoa ja sen hyväksikäyttöä koulussa. Psykologit kehittävät oppimista sekä tervettä psyykkistä kasvua ja kehitystä tukevia toimintatapoja ja -ympäristöjä yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa.

Psykologit palvelevat yksittäisiä oppilaita koulunkäyntiin, oppimiseen, psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen tai ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Psykologista työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa osallistavan kasvatuskumppanuuden ja vuoropuhelun periaatteilla.

Työskentelymuotoina ovat konsultaatiot, psykologiset tukikeskustelut ja arvioinnit, luokkahavainnointi sekä ryhmä-ja luokkainterventiot. Psykologit tekevät tarvittaessa psykologisia tutkimuksia ja antavat niistä lausuntoja. Psykologi tukee oppilasta ja kouluyhteisöä erilaisissa kriisitilanteissa.

Miten otat yhteyttä psykologiin

Voit ottaa yhteyttä koulusi psykologiin puhelimitse tai sähköpostitse. Oman koulusi psykologin yhteystiedot löydät koulun omalta kotisivulta.

Päivitetty 4.4.2023

Sivun alkuun