Kuraattoripalvelut tuottaa Kouvolassa Kymenlaakson hyvinvointialue. Kuraattori toimii varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella tarjoten tukea lapsen ja nuoren elämänvaiheissa. Hän on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Jokaisella koululla on nimettynä oma koulukuraattori.

Kuraattorin tehtävänä on vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatusyksikön tai koulun toimintakulttuuri tukee lapsen ja nuoren oppimista, terveyttä, hyvinvointia, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Hänen tehtävänään on tukea lapsen, oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulukäynnin sujumista sekä opintojen etenemistä.

Kuraattorin työtavat

Kuraattori toimii erilaisissa verkostoissa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja on käytettävissä konsultaatiota vaativissa asioissa. Kuraattori käy tarvittaessa seuraamassa oppitunteja ja havainnoi luokka- ja ryhmätilanteita. Hän pitää oppitunteja ja pienryhmiä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Kuraattori on mukana yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä sekä osallistuu oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmien toimintaan.
Kuraattori tapaa lapsia, oppilaita ja opiskelijoita, joilla on esimerkiksi vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai elämässään on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, taikka omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmia. Hän tekee yhteistyötä perheen, opettajien ja muun koulun henkilökunnan, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Työmenetelmiä ovat esimerkiksi konsultaatiot, tukikeskustelut ja kartoitukset. Kuraattori tukee oppilasta ja kouluyhteisöä erilaisissa kriisitilanteissa

Miten otat yhteyttä kuraattoriin

Voit ottaa yhteyttä koulusi kuraattoriin puhelimitse tai sähköpostitse. Oman koulusi kuraattorin yhteystiedot löydät koulun omilta kotisivuilta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen psykososiaalisen opiskeluhuollon yhteystiedot

Toimintayksikön päällikkö Henna Karvonen
henna.karvonen(a)kymenhva.fi, puh. 040 4899159

Opiskeluhuollon johtava kuraattori Tuula Anttila
tuula.s.anttila(a)kymenhva.fi, puh. 040 6725400

Opiskeluhuollon kuraattorit

 • Anne Arponen, 040 838 5083, anne.m.arponen(a)kymenhva.fi, Inkeroisten yhtenäiskoulun Anjalan ja Tehtaanmäen toimipisteet, Myllykosken yhtenäiskoulu, Myllykosken päiväkodin eskarit
 • Maiju Laine, 040 483 3532, maiju.laine(a)kymenhva.fi, Carea-koulu, Myllykosken yhtenäiskoulun Saviniemen toimipiste ja sen eskarit, Sippolan koulu, Viialan koulu, Sippolan päiväkodin eskarit, Kiipulan ammattiopisto
 • Kati Joukainen, 040 580 5598, kati.joukainen(a)kymenhva.fi, Korian koulu, Kuusankosken lukio
 • Ulla Jutila, 040 845 9799, ulla.jutila(a)kymenhva.fi, Eskolanmäen koulu, Kouvolan yhteislyseo
 • Outi Rasimus, 040 097 6310, outi.rasimus(a)kymenhva.fi, Mansikkamäen koulu, Utin koulun Kaipiaisten toimipiste, Kaipiaisten päiväkodin eskarit
 • Riikka Holopainen, 040 080 3241, riikka.holopainen(a)kymenhva.fi, Kouvolan yhteiskoulu, Kymintehtaan koulu, Kymintehtaan päiväkodin ja Mäyräkorven päiväkodin eskarit
 • Kaisa Hyppänen, 044 223 8951, kaisa.hyppanen(a)kymanhva.fi, Naukion yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, Svenska skolan, Kymenlaakson Steinerkoulu, Koulurinteen päiväkodin eskarit
 • Teija Mauro, 044 223 8952, teija.mauro(a)kymenhva.fi, Hirvelän koulu, Jaalan koulu, Pilkanmaan koulu, Tähteenkadun koulu, Voikkaan koulu, Pilkanmaan päiväkodin ja Vuokkolan päiväkodin eskarit
 • Essi-Ilona Sorsa, 040 701 0090, essi-ilona.sorsa(a)kymenhva.fi, Valkealan yhtenäiskoulu, Jokela-Niinistön alakoulun Jokelan toimipiste
 • Anni Vuorinen, 040 5461779, anni.vuorinen(a)kymenhva.fi, Elimäen yhtenäiskoulu, Vahteron koulu, Peippolan päiväkodin eskarit
 • Elisa Hyttinen, 040 358 1481, elisa.hyttinen(a)kymenhva.fi, Urheilupuiston koulu, Jokela-Niinistön alakoulun Niinistön toimipiste, Kääpälän koulu, Kirkonseudun päiväkodin ja Haanojan päiväkodin eskarit
 • Elina Ruhanen, 040 489 9437, elina.ruhanen(a)kymenhva.fi, Sarkolan koulu, Kaunisnurmien koulu, Kymintehtaan koulun Pilkan toimipiste, Kotikallion yksikkö, Napan päiväkodin, Niskalan päiväkodin ja Nurmilinnun päiväkodin eskarit
 • Jaana Lehtinen, 040 489 9181, jaana.lehtinen(a)kymenhva.fi, Esiopetus ja Utin koulun Utin toimipiste
 • Karita Valo, 040 6475 018, karita.valo(a)kymenhva.fi, Kouvolan yhteislyseo, Kouvolan iltalukio
 • Marika Elg, 040 051 0557, marika.elg(a)kymenhva.fi, Eduko
 • Heli Varis, 040 849 6669, heli.varis(a)kymenhva.fi, Eduko ja Valkealan opisto
 • Eija Honkakoski, 040 835 8668, eija.honkakoski(a)kymenhva.fi, Eduko
 • Suvi Yrjönen, 040 483 3677, suvi.yrjonen(a)kymenhva.fi, Eduko

Päivitetty 8.2.2023

Sivun alkuun