Lisäopetuksessa voi korottaa eri oppiaineiden arvosanoja. Koulutuksen aikana opiskelija myös parantaa opintovalmiuksiaan, vahvistaa ammatinvalintaa sekä kehittää opiskelu- ja tiedonhankintataitojaan. Lisäopetukseen sisältyy tutustumista työelämään, yrittäjyyteen ja toisen asteen koulutukseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Opiskelu on maksutonta. Lisäksi opiskelija saa ilmaisen lounaan sekä käyttöönsä opiskelijahuoltopalvelut.

Koulutukseen valittujen tulee osata Suomen kieltä tyydyttävällä tasolla (A2.2)
Haku tapahtuu sivustossa www.opintopolku.fi.

Hakuaika lisäopetukseen alkaa toukokuun lopulla. Lisätietoja Kouvolan yhteiskoulun sivuilta.

Päivitetty 28.2.2019