Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajeneminen koski ensimmäisen kerran keväällä 2021 peruskoulunsa päättäviä opiskelijoita. Lain myötä oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Hakeutumisvelvollisuus

 • Hakeutumisvelvollisuus astui voimaan 1.1.2021
 • Oppivelvollisen on haettava koulutukseen ennen 9. luokan päättymistä:
  • valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta
  • jatkuvassa haussa

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu.

Oppivelvollisuuden suorittaminen

 • Lukio- tai ammatillisessa koulutuksessa
 • Oppisopimuskoulutuksessa
 • Kansanopistojen oppivelvolliselle suunnatuissa koulutuksissa
 • 1.8.2022 alkaen Tutkintoon valmentava koulutus TUVA (aiemmin lisäopetus VALMA ja LUVA)

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen (Oppivelvollisuuslaki 7 §) määräajaksi:
  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
  3. tilapäinen ulkomailla oleskelu
  4. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy
 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Keskeyttämisen hakeminen

 • Wilman kautta, jos oppivelvollinen opiskelee Kouvolan kaupungin oppilaitoksessa. Muissa oppilaitoksissa opiskelevien osalta kannattaa olla yhteydessä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai rehtoriin.
 • Koordinoivan opinto-ohjaajan kautta tulostettavalla lomakkeella, jos oppivelvollinen ei ole minkään oppilaitoksen opiskelija.

Hakemus oppivelvollisuuden keskeyttämisestä Hakemus palautetaan kaupungintalolle osoitteella: Kouvolan kaupunki, Koordinoiva opinto-ohjaaja, Torikatu 10 (PL 85), 45101 Kouvola

Lisätietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Oppivelvollisuuden laajentaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön esite, jossa tietoa aiheesta muilla kielillä

Päivitetty 15.9.2022

Sivun alkuun