+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolassa on kilpailukykyä mutta kehittämiskohteita löytyy

25.1.2019

Kouvolan kaupungin elinvoimaa arvioitiin FCG Konsultointi Oy:n sähköisellä kyselyllä, joka suunnattiin Kouvolan alueen yrittäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Kysely päättyi 20.1.2019.

Kyselyssä tarkasteltiin elinvoimaa eri näkökulmista, muun muassa saavutettavuuden varmistaminen, kaupungin houkuttelevuus, osaava työvoima, yrittäjyyden edistäminen, paikallisyhteisön hyvinvointi ja lähikuntien yhteistyö.

Kyselyn mukaan 79 % vastaajista piti Kouvolan saavutettavuutta muualta Suomesta hyvänä tai erittäin hyvänä, Kouvolaa kilpailukykyisenä asuinpaikkana ja myös vetovoimaisena loma-asumiskohteena. Kuitenkin Kouvolan elinvoimatyössä on useita kehittämiskohteita liittyen erityisesti kuntakuvan/brändin tunnettuuteen ja yhdenmukaiseen markkinointiin, ydinkeskustan elävyyteen, seudun ja lähikuntien yhteistyöhön ja elinvoimavaikutusten tunnistamiseen kuntaorganisaation kaikessa toiminnassa.

”Jos peruspalvelut ovat hyvät ja päätöksenteko oikeuden- ja johdonmukaista, ei se voi olla vaikuttamatta Kouvolan vetovoimaan. -- Kouvolassa on paljon hyvää ja paljon resursseja esim. matkailun lisäämiseksi. Monia vakavaraisia ja työllistäviä yrityksiä, hyviä erilaisia ideoita. Kouvola on ihmisen kokoinen kaupunki, ja sen tulisi olla mahdollisimman tasa-arvoinen kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin”

Kuntalaisvastaajista 65 % arvioi Kouvolan houkuttelevuuden olevan huono tai erittäin huono. Kouvolan ydinkeskustan elävyyttä kritisoi 72 % kaikista vastaajista ja alueen yhteistä päätöksentekoa koskien vetovoimaa ja kilpailukykyä kritisoi yrittäjistä 71 %.

Kaikista vastaajista 64 % koki, että alueella toimivat yhdistykset ovat aloitteellisia ja yhteistyöhalukkaita alueen kehittämiseen. ”Asiat ei tapahdu itsekseen. Tarvitaan reilua hyväksyntää ja tukea kaikelle orastavalla yhteistoiminnalle, aktiiviset ihmiset tekevät kyllä paljon, kun saavat kannustusta ja tilaa”, toteaa eräs vastaaja. Suurin osa luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koki, että osallistavia demokratiamenetelmiä on käytössä hyvin tai erittäin hyvin. Kuitenkin kuntalaisista 49 % ja järjestöjen edustajista 56 % koki, että osallistavia menetelmiä on käytössä huonosti.

Kyselyyn saatiin yhteensä 199 vastausta. Vastaajista 49 % oli kuntalaisia, 19 % yrittäjiä tai elinkeinoelämän edustajia, 14 % kaupunkikonsernin viranhaltijoita ja näiden lisäksi vastaajina oli mm. luottamushenkilöiden, järjestöjen, sote-kuntayhtymän, valtion viranomaisten ja oppilaitosten edustajia. Arviointiasteikko kyselyssä oli 1=erittäin huono, 4=erittäin hyvä ja 5=en osaa sanoa.

Kysely oli osa kuntien, Kuntaliiton ja FCG:n elinvoiman kehittämisverkoston työtä ja sen toteutti FCG Konsultointi Oy.


Kouvolan elinvoimakyselyn tuloskooste [pdf, 2 MB]
Lisätiedot:
Kouvolan kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, jyrki.harjula@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme