+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan logistiikkapalveluiden kehittäminen etenee

6.2.2019

Tiistaina 12.2.2019 Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan asemakaavaa, jolla mahdollistetaan ja luodaan edellytyksiä Kouvolan logistiikkapalveluiden kehittämiselle.

Lautakunnan käsittelyssä oleva Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheeseen kuuluva asemakaavahanke sijoittuu aivan kaupungin ydinkeskustan itäpuolella sijaitsevan Kullasvaaran-Tykkimäen logistiikka-alueen viereen. Kaava-alue sisältää Tykkimäentien itäpuolella sijaitsevan entisen Kouvolan yhdyskuntajätteen kaatopaikan sekä sen ja Paunolantien välisen, pinta-alaltaan noin 41 hehtaarin alueen. Vireille tulevassa asemakaavassa alueelle on esitetty kaksi noin 9 hehtaarin kokoista korttelialuetta, joille on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa rakenteilla olevaa RRT-tavaraterminaalialuetta tukevia teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintoja. Kaavassa alueelle on esitetty uusi Kultasuontieksi nimetty katu, joka sijoittuu suunnittelualueen läpi kulkevan 110 kV sähköjohdon viereen. Sähköjohdon linjauksen muutossuunnittelua on tehty yhteistyössä johdon omistajan KSS Verkko Oy:n kanssa. Tavanomaista leveämmälle katualueelle voi tulevaisuudessa sijoittua julkisen kadun lisäksi myös erillinen, alueen sisäistä ajoliikennettä palveleva kulkuväylä. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi uudenlaisen automaattiohjaukseen perustuvan tavaraliikennejärjestelmän toteuttamisen logistiikka-alueelle.

Lautakunnan käsittelyssä oleva asemakaava ei ulotu Tykkimäen moottoriurheilukeskuksen ja Carting-radan alueelle eikä sillä ole vaikutuksia olemassa olevalle golf-kentän toiminnoille. Kaavalla muuttuvan maankäytön alueelta varataan riittävät, puustoiset yhteydet uhanalaisille lajeille sekä huomioidaan alueen hulevesien hallintaan liittyvät erityiskysymykset. Tulevaisuudessa Kouvolan RRT-alueen laajennusvaiheeseen kuuluvien katu- ja korttelialueiden esirakentamisessa hyödynnetään jo rakenteilla olevalta tavaraterminaalialueelta siirrettäviä ylimääräisiä maa-aineksia.

Kaavassa muodostuvien katujen ja suojaviheralueiden sekä varsinaisten korttelialueiden tarkemmat rakennus- ja toteuttamissuunnitelmat on mahdollista asettaa nähtäville samanaikaisesti kaavasuunnitelmien kanssa. Varsinaiset suunnitelmat hyväksytään kuitenkin vasta alueen kaavallisten suunnitelmien jälkeen.

Teknisen lautakunnan käsittelyssä oleva kaavahanke kuulutetaan vireille 20.2.2019 ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville 20.2.–1.4.2019 väliseksi ajaksi. Suunnitelmiin voi tutustua Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla sekä kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Purho, kaavoitusarkkitehti
p. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme