+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus, tilannekatsaus 25.1.2019

28.1.2019

Vesistötarkkailuja on jatkettu 21.-22.1.2019.

  • Sääolosuhteiden takia Sarkaveden näytteenottoja ei pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan tällä viikolla. Muutokset ovat vähäisiä. Pajulammen purkuojan edustalla MTBE-pitoisuus tällä viikolla oli 0,018 mg/l.
  • Viime viikolla annettua Sarkaveden purkuojien käyttösuositusaluetta laajennetaan tehtyjen lisätutkimusten perusteella. Suositus koskee aluetta purkuojien edustalla Sarkavedessä noin 400 m säteellä. Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa edelleen myös Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen osalta. Käyttösuositusaluekartta löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).


Suomen Ympäristökeskuksen mallinnus, jolla arvioidaan pitoisuuksien kehittymistä onnettomuusalueen alapuolisissa vesistöissä kuluvana vuonna, on valmistumassa. Mallinnuksen mukaan MTBE-pitoisuudet tulisivat tänä vuonna ylittämään THL:n antaman talousvesikäytön suosituksen 0,0075 mg/l Pajulammessa sekä Pajulammen purkuojien edustalla Sarkavedessä. Muutoin Sarkavedessä sekä Vuohijärvellä pitoisuudet ovat jäämässä alle edellä mainitun suosituksen.

Onnettomuusalueen, patoaltaan ja alapuolisten lampien MTBE:n torjunta- ja kunnostustoimenpiteistä kevään ja kesän 2019 osalta tullaan laatimaan jatkosuunnitelma helmikuussa. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä viranomaisten, VR-Yhtymä Oy:n ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n kesken. Suunnitelmissa hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen laatimaa mallinnusta.

VR jatkaa virkistyskäyttöhaittaa koskevien kirjeiden vastausaikaa 28.2.2019 asti. Jo noin kolmasosalle kiinteistönomistajista on maksettu korvaukset virkistyskäyttöhaitasta.

Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.

Lisätietoa mittaustuloksista: Päivitetyt alueen kartat löytyvät VR Groupin Kinni-verkkosivulta, www.vrgroup.fi/kinni

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme