+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kymijoen veneilypalveluiden kehittäminen etenee

17.1.2019

Kouvolan kaupunki jatkaa veneilyyn liittyvien palvelujen kehittämistä Kymijoen vesistössä ajanmukaistamalla Voikkaan Hirvelän ja Jaalan Kallioistenniemen venesatama-alueiden asemakaavat. Kaavat ovat teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 22.1.2019.

Hirvelän venesatamasta kouvolalaisten kotisatama

Voikkaan Hirvelässä sijaitsevassa Brejlinintien kaavahankkeessa muodostetaan nykyisten Hirvelän venepaikkojen alueelle uusi venesatama-alue, jota kehitetään tulevaisuudessa kouvolalaisten kotisatamana. Alue yhdistetään Hirveläntiehen uudella kaavassa muodostuvalla katualueella. Kaavassa myös tarkennetaan suunnittelualueella olevien lähivirkistys- katu- ja korttelialueiden rajauksia ja kaavamääräyksiä siten, että esimerkiksi katujen risteysalueet ja kevyen liikenteen yhteydet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa nykyistä liikenneturvallisemmin. Kaava vaikuttaa mm. Brejlinin- ja Suurhirventeiden linjaukseen. Kaavassa muodostuville lähivirkistysalueille on osoitettu hulevesiä hidastavia rakenteita ja uusia, Kymijoen virkistysarvoa esille tuovia ulkoilupolkuja. Kaavassa myös muodostuu uusia omakotitalotontteja aivan Kymijoen ja sen tarjoamien veneilypalveluiden läheisyyteen.

Voikkaan Hirvelän venesataman sekä sen lähialueen katu- ja virkistysalueiden tarkemmat toteuttamissuunnitelmat tulevat julkisesti nähtäville kevään 2019 kuluessa.

Kallioistenniemestä monipuolinen veneilypalveluiden keskittymä

Jaalan Kallioistenniemessä oleva venesatama-alue on toteutettu vuonna 2010 ja sen venepaikat ovat hyvin suosittuja. Venepaikoille on jonoa, joten veneilypalveluiden kehittämisen näkökulmasta Kallioistenniemen venesataman laituripaikkojen lisäämiselle olisi tarve. Veneilyn on myös arvioitu lisääntyvän Pyhäjärvellä Kimolan kanavan avautumisen jälkeen.

Jaalan Kallioistentien vireillä olevassa kaavahankkeessa muutetaan katualueen rajausta siten, että kadun itäpäähän varataan tila asianmukaiselle kääntöpaikalle. Kaavaan merkityn venesatama-alueen laajentaminen Pyhäjärven vesialueen suuntaan mahdollistaa tulevaisuudessa satama-alueen toiminnallisuuden parantaminen siten, että laitureille kohdistuvasta veneliikenteestä aiheutuu venesatama-alueeseen rajautuville kiinteistöille mahdollisimman vähän häiriötä. Tulevaisuudessa venesatama-aluetta on myös mahdollista kehittää monipuolisena veneilyyn liittyvien palveluiden keskittymänä, joka tarjoaa korkealaatuiset veneilymahdollisuudet sekä Kallioistenniemen asukkaille että kaikille kouvolalaisille.

Kallioistenniemen venesataman veneilypalveluiden kehittäminen käynnistyy olevan venesataman muutoksella, jossa sen venepaikat ja pysäköintialueet toteutetaan alueen jo hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisiksi. Varsinaiseen laituripaikkojen lisäämiseen ja aallonmurtajan uudistamiseen liittyvät suunnitelmat hyväksytään vasta vireillä olevan asemakaavahankkeen jälkeen.

Teknisen lautakunnan käsittelyssä olevat kaavahankkeet asetetaan julkisesti nähtäville talven 2019 aikana. Suunnitelmiin voi tällöin tutustua Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla sekä kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kaavoitus.

Lisätietoa: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi sekä kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, p. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme