+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuustossa 21.1.2019 käsiteltäviä asioita

17.1.2019

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 21.1.2019 mm. Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssin 13.-14.9.2019 määrärahaa, tarkastuslautakunnan kevään työohjelmaa, kasvatus- ja opetuslautakunnan valitsemista sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan valitsemista. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssi 13.–14.9.2019

Kouvolan kaupunki täyttää nykyisessä muodossaan kymmenen vuotta vuonna 2019. Osaksi juhlavuoden ohjelmaa on kaupungin poliittisen johdon taholta syntynyt tapahtumaidea keskustelufoorumista, jota lähdettiin selvittämään lokakuussa 2018 yhteiskunnalliseen neuvonantoon keskittyneen konsulttitoimiston Rud Pedersen Public Affairs Oy:n kanssa.

Toimeksiantoon sisältyi selvitys mahdollisesti vuotuiseksi muodostuvan puolustukseen ja kriisinhallintaan keskittyvän tapahtuman järjestämisestä Kouvolassa syksyllä 2019.
Kouvolan status Suomen suurimpana varuskuntakaupunkina on merkittävä. Puolustusvoimat on alueella erittäin merkittävä työllistäjä Karjalan prikaatin ja Utin jääkärirykmentin toiminnan myötä. Tätä taustaa vastaan Kouvolan kaupungilla ja alueella on luonnollisia vahvuuksia kansallisesti turvallisuuteen, puolustukseen ja puolustuspolitiikkaan liittyvien projekteiden, tapahtumien ja toimintojen sijaintipaikkana. Kouvolaan halutaan erilaisia tapahtumia, joilla on sekä taloudellisia että imagollisia vaikutuksia.

Tapahtumakokonaisuus on tarkoitus toteuttaa 13.–14. syyskuuta 2019 Kouvolan kaupungintalolla ja sen lähialueella. Tapahtuman päävastuullinen järjestäjä on Kouvolan kaupunki. Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoitus ja tarkempi ohjelmasisällön laadinta käynnistetään, kun tapahtumakokonaisuuden järjestämisestä on päätetty. Alustavasti pääyhteistyökumppaneita on jo kartoitettu tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden mm. puolustusvoimien eri toimijoiden osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.1. Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssin 13-14.9.2019 järjestämisen Rud Pedersen Public Affairs Oy:n toteuttamisselvityksen ehdotuksen pohjalta. Kaupunki sitoutuu asiantuntijavetoisen kolmen kokonaisuuden seminaarin yleisellä teemalla "Avaimet käteen" -mallilla.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Hyväksytään konsernipalvelujen kehittämispalvelut ja viestintä markkinointiyksikön toimintakatteeseen 89.000 euron lisäys vuoden 2019 talousarvioon.

Lisätietoja:
vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 3100, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja
yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Tarkastuslautakunnan työohjelma keväälle 2019

Tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulee perustua arviointisuunnitelmaan. Tarkastuslautakunta tekee myös vuosittaisen työohjelman, joka voidaan tarkastuslautakunnan niin päättäessä antaa tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on valtuuston talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamien tavoitteiden arviointi. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tarkastuslautakunta voi arvioida myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan kevään 2019 työohjelma tiedoksi.


Liitteenä tarkastuslautakunnan kokouspäiväehdotus ja työ ohjelmaluonnos keväälle 2019.

Lisätietoja:

tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh. 020 615 7916, sirkku.ahvo-lehtinen(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan valitseminen

Hallintosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan toimikaudekseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(a)kouvola.fi.

Lue lisää

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan valitseminen

Hallintosäännön mukaan liikunta- ja kulttuurilautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai kuntalaissa toisin säädetä.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto valitsee liikunta- ja kulttuurilautakuntaan toimikaudekseen 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 02061 58651, katja.tommiska(a)kouvola.fi.

Lue lisää


Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 12 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme