+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 28.1.2019 käsiteltäviä asioita

24.1.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 28.1. mm. Kouvolan liittymistä hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien foorumiin (HINKU) sekä kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valitsemista.

Kouvolan liittyminen hiilineutraliutta tavoittelevien kuntien foorumiin (HINKU)

Hinku foorumi - kohti hiilineutraalia kuntaa on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima, vuonna 2013 perustettu verkosto, jossa kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pyritään luomalla verkostoetu osallistujille. Foorumin kunnat saavat verkoston kautta mm. tukea erillishankkeiden valmisteluun, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja, viestintäyhteistyötä, näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille sekä tiedonvaihtoa verkoston sisällä ja sen kautta laajemminkin.

Suomen ilmastotavoitteet ovat jo nyt vaativat ja tullevat vielä tiukentumaan. Teknologisten muutosten lisäksi tarvitaan laajasti erilaisia toimenpiteitä, jotka käytännön tasolla toteutetaan yrityksissä ja kunnissa. Verkostoituneet kunnat ovat näiden tavoitteiden ja niihin liittyvien velvoitteiden edessä monin verroin edullisemmassa asemassa kuin yksin toimivat kunnat. Kaupungin imagon kannalta tavoitteellinen ilmastotyö tarjoaa positiivisia näkymiä.

HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää HINKU-kriteerien täyttymistä. Kriteereillä tarkoitetaan kunnan ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

HINKU-kriteereihin sitoutuminen edellyttää joidenkin toimintatapojen muuttamista Kouvolan päätöksenteossa ja hallinnossa: Talousarvioon on vuosittain selkeästi eroteltava kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät investoinnit, vuositasolla on tehtävä suunnitelma koko kaupungin aluetta koskeviksi toimenpiteiksi ja mm. yritysten ja asukkaiden aktivoimiseksi. Lisäksi viestinnän on oltava suunnitelmallista ja sitä on suunnattava päättäjille, kaupungin henkilöstölle, alueen yrityksille ja muille toimijoille sekä kaupunkilaisille.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kouvolan kaupunki liittyy hiilineutraliutta tavoittelevien kuntien foorumiin.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615 675, timo.martikainen(at)kouvola.fi, tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Lue lisää

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valitseminen

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 20.8.2018, että kaupungin toimielinorganisaatioon perustetaan henkilöstöjaosto, jonka toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on henkilöstöjaosto, jossa on 7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallitus valitsee jäsenistään ja varajäsenistään. Jaoston esittelijänä on henkilöstöjohtaja.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
1. valitsee henkilöstöjaostoon sen toimikauden ajaksi vuoden 2019 loppuun
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2. valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska puh. 020 6158651, katja.tommiska(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme