+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuustossa 17.12.2018 käsiteltäviä asioita

13.12.2018

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 17.12.2018 mm. uutta hallintosääntöä, talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa 2019–2021 sekä liikunta- ja kulttuurijohtajan valintaa. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Hallintosääntö 1.1.2019 alkaen

Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.
Vuoden 2019 alusta Kouvolan kaupungin nykyisistä toiminnoista siirtyy Kymenlaakson sote-kuntayhtymään lähes puolet. Kaupungille jäävät palvelut on päätetty organisoida uudelleen ja kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin ylätason organisaatiorakenteen. Toimialojen palvelujen rakennetta on valmisteltu syksyn 2018 aikana Uusi Kouvola -muutosprojektin puitteissa.

Hallintosääntö 1.1.2019 alkaen on valmisteltu valtuuston vahvistaman uuden ylätason organisaatiorakenteen sekä muutosprojektin puitteissa tuotetun toimialojen palvelujen rakenteen pohjalta. Hallintosääntöön on tehty syksyn mittaan joitakin pienempiä muutoksia ja täsmennyksiä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.12. yksimielisesti tehdä hallintosäännön luonnokseen joitain muutoksia.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään ja se tulee voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi,
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2021

Kouvolan kaupungin taloudelliset lähtökohdat ovat heikentyneet syksyn aikana. Tämän hetkisten toteumaennusteiden mukaan alijäämä vuodelta 2018 kasvaa 14–18 milj. euroon.

Alijäämään merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat aikuisväestön menojen kasvu sekä verotuloissa tapahtunut romahdus vuoden 2017 maksuunpanotilityksen osalta. Verotulot toteutuvat vuonna 2018 noin 8,5 milj. euroa talousarviota heikommin.

Kaupunginhallitus päätti 10.12. kokouksessaan esittää valtuustolle uudelleen valmistellun talousarvioehdotuksen hyväksymistä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Kouvolan kaupungin organisaatio ja henkilöstöresurssit tarkastellaan uudestaan heti vuoden 2019 alussa, kun sote-kuntayhtymän toiminta on käynnistynyt ja sen vaikutukset kaupungin organisaatioon ja henkilöstöön ovat täysin selvinneet.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen tietyin muutoksin. Kaupunginhallitus päätti karsia säästöesitysten listalta kaupunginhallituksen alaisten jaostojen lakkauttamisen, jalkakäytävien kunnossapidon kiinteistön omistajille sekä päiväkotien ryhmäkoon kasvattamisen. Lasten kotihoidon kuntalisää esitetään maksettavaksi vastaisuudessa vain alle 2-vuotiaille. Lisäksi yksityistieavustusten leikkaamista pienennettiin 75 000 euroon vuositasolla aikaisemmin ehdotetun 150 000 euron leikkauksen sijaan. Uutena säästöesityksenä luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden osalta kokouspalkkioita alennetaan 10 prosentilla vuodeksi 2019. Lisäksi tehtiin muita pieniä säästöesityksiä. Näiden muutosten jälkeen valtuustolle hyväksytyksi esitetty vuoden 2019 talousarvioehdotus on noin 10,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Investointien osalta sekä teatterin että monitoimihallin suunnitteluun varataan 250 000 euroa vuodelle 2019. Lisäksi Kuusanrantapuistoon liittyvä sillan korjaus ja muuttaminen kevyenliikenteen väyläksi toteutetaan, mikäli hankkeeseen saadaan valtionavustus.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma hyväksytään ja talousjohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Talousarviovalmistelun jälkeen vapautuneiden virkojen/tehtävien (esim. palveluksesta eronneet) palkkausmäärärahat poistetaan talousarviosta talousarviomuutoksella maaliskuussa 2019.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta

Liikunta- ja kulttuurijohtajan valinta

Liikunta ja kulttuuri -toimiala muodostuu kaupungin organisaatioon jäävistä aikuisväestön palveluketjuun kuuluneista palveluista.

Kaupunginvaltuusto perusti 10.9.2018 liikunta- ja kulttuurijohtajan viran 1.1.2019 alkaen. Liikunta- ja kulttuurijohtajan viran tarkoituksena on johtaa liikunnan ja kulttuurin toimialaa sekä vastata kaupunkistrategian ja siitä johdettujen ohjelmien toteutumisesta vastuualueellaan ja toimia lautakunnan toiminnasta vastaavana viranhaltijana.

Aikuisväestön palvelujen johtajan virka lakkaa uuden organisaation myötä, joten aikuisväestön palvelujen johtajan virassa oleva Vesa Toikka esitetään otettavaksi liikunta- ja kulttuurijohtajan virkasuhteeseen 1.1.2019 alkaen perusteella. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on antanut asiaan suostumuksensa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurijohtajan virkasuhteeseen otetaan 1.1.2019 alkaen Vesa Toikka.
Terveydentilaa koskevaa todistusta ei vaadita.

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.

Lue lisää


Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 12 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme