+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2018

21.12.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.12. mm. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsoten) palvelusopimusta lausuntoa Itiin kunnan siirtämisestä Kymenlaaksosta Päijät-Hämeen maakuntaan.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) palvelusopimus

Kouvolan kaupungin kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat aiemmin hyväksyneet sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) perussopimuksen, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin kunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy.

Kouvolan kaupungin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välinen palvelusopimusneuvottelu pidettiin 1.11.2018 Kouvolan kaupungintalolla. Palvelusopimus-neuvotteluun osallistuivat Kouvolan kaupungin ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotti, että:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kouvolan kaupungin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) välisen palvelusopimuksen ja valtuuttaa vs. kaupunginjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen.

Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi;
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054

Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2019

Lue lisää

Lausunto Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 8.11.2018:
"litin kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 2.11.2015. litille ilmoitettiin kirjeellä 16.11.2015, että esityksen käsittely jää odottamaan maakuntauudistuksen etenemistä. litin kunta on kirjeellään 4.9.2018 pyytänyt, että maakuntauudistuksen valmistelun pitkittymisen vuoksi ehdotus käsiteltäisiin nykyisen lainsäädännön perusteella.

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain kriteereihin. Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään perjantaina 21.12.2018.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kouvolan kaupunginhallitus antaa Valtionvarainministeriölle seuraavan lausunnon Iitin kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi:
Kouvolan kaupunki katsoo, että maakuntajakolain kriteereissä (Lain 1§:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet) ei ole tapahtunut merkittäviä tai olennaisia muutoksia Kouvolan kaupungin aikaisemmin antamaan lausuntoon nähden, joka annettiin Iitin esityksestä maakuntajakolain muuttamisesta 16.2.2012.

Lausunto liitteenä.

Koska Iitin kunta on ajanut maakuntajaon muuttamista määrätietoisesti jo yli kuuden vuoden ajan ja tiivistänyt yhteistyötään Päijät-Hämeen suuntaan puoltaa Kouvolan kaupunki Iitin kunnan hakemusta maakuntajaon muuttamisesta.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme