+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kokemuskävelyllä pohditaan metsien käyttöä yhdessä suunnittelijoiden kanssa

12.10.2018

Kaupunki valmistelee keskusta-alueelle metsäsuunnitelmaa seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Asukkaiden mielipiteittä taajamametsien suunnitteluun ja hoitoon kysytään kokemuskävelyllä 17.10.2018.

Metsäsuunnitelma on metsien hoitoa ja käyttöä tarkasteleva yleissuunnitelma, jolla linjataan yleisesti taajamametsien hoitoa. Metsäsuunnittelussa tärkeimpiä asioita ovat luonnon arvojen ja käyttäjien tarpeiden huomioiminen.

Asukkaiden ja muiden metsissä liikkujien tarpeista keskustellaan 17.10.2018 sidosryhmille järjestetyssä työpajassa ja sen jälkeen kaikille avoimella kokemuskävelyllä Pikku-Palomäen maastossa. Parin kilometrin mittaiselle kävelylle lähdetään Jatke-Areenan pääsisäänkäynnin luota (Huovihongantie 5) klo 17. Pimenevään syysiltaan voi varautua taskulampulla. Reitti ei ole esteetön.

Kokemuskävelyllä on mahdollisuus keskustella Kouvolan metsistä suunnittelijoiden kanssa, sekä antaa palautetta ja ehdotuksia metsän käytöstä ja hoidosta esimerkkikohteissa. Syksyn aikana peruskoululaiset ja metsäeskarilaiset tekevät lisäksi omatoimisia metsäkävelyitä, joiden havaintoja käytetään suunnittelun tukena.

Uusi metsäsuunnitelma

Uuden metsäsuunnitelman tavoitteena on luoda näkemys metsien hoidon tavoitteista luontoarvoja, kaupungin strategiaa, sekä asukkaita ja sidosryhmiä kuullen. Työssä luodaan toimintaperiaatteet ja -ohjeet siitä, miten metsiä hoidetaan kaupungin arvoja edistäen. Lisäksi selvitetään arvokkaat luontokohteet, yhtenäistetään ja kehitetään metsien hoidon tavoitteita sekä selkeytetään alueittaisten metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestystä. Kehittämisen pohjaksi on tarkoituksena määritellä mm. erilaisten metsäalueiden käyttöluokkia ja niiden hoitotoimenpiteitä tarpeista ja toiveista lähtien.

Metsäsuunnittelua varten on tehty selvitys Kouvolan luonnon ydinalueista, joita on ulkoilu- ja virkistysmetsistä kaava-alueilla kartoitettu 11 kappaletta. Alueista on tehty erilliset luontoselvitykset ja lisäksi niiden puusto on inventoitu metsien kunnon ja hoitotarpeiden selvittämiseksi. Asukkaat ovat voineet kertoa mielipiteensä metsien arvokkaista luontokohteista, suojelualueista ja metsänhoitotöistä 2017 pidetyssä karttakyselyssä.

Yksityiskohtaisempaa hoitotöiden suunnittelua ja maisematyölupaa varten ydinalueille tehdään alueittaiset metsänhoidon suunnitelmat. Samassa yhteydessä käsitellään tarvittaessa myös asutuksen viereisiä lähimetsiä.

Metsänhoitokohteita

Kaupungin taajamametsien hoitotöitä tehdään tänä syksynä ja talvena mm. Niinistössä, Tähteessä, Lehtomäessä ja Mielakassa. Metsänhoitokohteet on nähtävissä osoitteessa www.kouvola.fi/taajamametsat.

Metsänhoitotoimenpiteisiin liittyen asuinalueilla pidetään asukastilaisuudet metsään rajoittuville kiinteistöille. Tilaisuuksissa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa mm. alueen metsänkäsittelyn voimakkuuteen ja poistettavien puiden valintaan. Asukkaita kannustetaan myös lähiympäristönsä hoitoon antamalla lupia tonttia ympäröivän nuoren metsän hoitoon sekä polttopuiden keräämiseen hakkuutähteistä.


Lisätietoja:

www.kouvola.fi/taajamametsat
metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 02061 57754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi ja metsäsuunnittelija Ismo Huotari, p. 02061 51390, ismo.huotari@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme