+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.10.2018

9.10.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.10. mm. osavuosikatsausta 1.1. - 31.8.2018, organisaatiouudistuksen loppuraporttia sekä hallintosääntöä 1.1.2019 alkaen.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2018

Kouvolan kaupungin kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2018 alussa oli ainoastaan 2,2 milj. euroa. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan alijäämä vuodelta 2018 kasvaa 14 milj. euroon. Kuluvan vuoden alijäämään ovat vaikuttaneet merkittävästi aikuisväestön menojen kasvu sekä verotuloissa tapahtunut romahdus. Kokonaisuutena verotulot toteutuvat noin 5 milj. euroa talousarviota alhaisempana. Toimintakatteen osalta hyvinvointipalvelujen aikuisväestön palvelujen kasvu elokuun 2018 lopun tilanteessa edelliseen vuoteen nähden on 3,4 % eli 5,2 milj. euroa. Kasvu on tapahtunut erityisesti terveydenhuollon palveluissa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2018 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2018 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää

Organisaatiouudistukseen liittyvä loppuraportti

Kouvolan kaupungin organisaatio uudistuu vuoden 2019 alusta. Valmistelutyötä on tehty vuosi 2018 ja työn lopputuotoksena esitellään loppuraportti, jossa kuvataan valmistelun eri vaiheet ja tuotokset.

Loppuraportissa kuvataan alatason organisaatiorakenne sekä uudistuksen alatyöryhmien valmistelemat toimintaprosessit. Loppuraportissa kuvataan myös organisaatiouudistuksen lähtötilanne, kunnalle jäävien palvelujen organisointitapa, tehty valmistelutyö, henkilöstömuutokset, strategiaohjelmien ohjaus- ja johtamismalli sekä organisaatiomuutoksen vaikutukset toimialojen toimintaan. Uusi organisaatio lähtee elämään vuoden alussa ja toimintaprosesseja hiotaan vielä jatkossakin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee organisaatiouudistuksen loppuraportin tiedokseen.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi,
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää

Hallintosääntö 1.1.2019 alkaen

Vuoden 2019 alusta Kouvolan kaupungin nykyisistä toiminnoista siirtyy Kymenlaakson sote-kuntayhtymään lähes puolet. Kaupungille jäävät palvelut on päätetty organisoida uudelleen ja kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin ylätason organisaatiorakenteen. Toimialojen palvelujen rakennetta on valmisteltu syksyn 2018 aikana Uusi Kouvola -muutosprojektin puitteissa.

Hallintosäännön 1.1.2019 alkaen luonnos on valmisteltu valtuuston vahvistaman uuden ylätason organisaatiorakenteen sekä muutosprojektin puitteissa tuotetun toimialojen palvelujen rakenteen pohjalta. Lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan tehtävän joitakin pienempiä muutoksia ja täsmennyksiä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallintosääntö jätetään pöydälle tutustumista varten.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi,
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi,
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme