+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 17.9.2018 käsiteltäviä asioita

13.9.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 17.9. mm. rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) investointihankkeen rahoitusta sekä strategiaohjelmien ohjausmallia sekä koordinointiryhmän ja ohjausryhmien asettamista.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) investointihankkeen rahoitus (CEF 2018)

Kouvolan kaupunki haki 2017 Euroopan unionin liikennerahoitushaussa tukea yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Kouvola RRT hankkeen investointeihin vuosille 2019-2023. Euroopan komissiolta haettiin 7,7 miljoonaa euron rahoitusta, jota ei kuitenkaan tuolloin myönnetty. Myönteinen rahoituspäätös olisi vaatinut, että maanhankinta ja investointihankkeen suunnittelun yksityiskohdat olisivat olleet pidemmällä. Tuolloin toteutussuunnittelu oli vasta käynnistymässä. Kouvola RRT toteutussuunnittelu on kuitenkin edennyt siitä ja valmistuu loppuvuoden 2018 aikana.

Nyt Euroopan unionin CEF 2018 -liikenne rahoitushaussa haetaan tukea Kouvola RRT hankkeen investointeihin vuosille 2019-2023 edelleen yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston kanssa. Valtion kustannusosuus kohdistuu raideinfrastruktuurista aiheutuviin kustannuksiin. Kouvolan kaupungin kustannusosuus kohdistuu terminaalialueelle johtavien liikenneyhteyksien parantamiseen intermodaaliterminaalin ja päätieverkon välillä sekä intermodaalialueen ja sen edellyttämän kunnallistekniikan toteuttamiseen. Toteutussuunnittelun perusteella kaupungin tulee varautua hankkeessa 31 M€ rahoitusosuuteen. Liikenneviraston vastatessa raideinfrastruktuurista aiheutuvista kustannuksista.

Kouvolan intermodaaliterminaalin kehittäminen on katsottu parantavan laajemmin Kouvolan logistiikka-alueen kehittämismahdollisuuksia. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin yleissuunnitteluvaiheessa on arvioitu intermodaaliterminaalialueeseen tukeutuvien uusien logistiikka-alueiden sekä pienteollisuudelle ja kaupan toiminnoille varattujen alueiden tuovan kokonaan toteutuessaan alueelle noin 1500 työ paikkaa. Kouvola RRT -investointihankkeen on arvioitu tuottavan noin 175 henkilötyövuoden välittömät työllisyysvaikutukset. Kouvola RRT -terminaalialueen kehittämisen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 100 miljoonaa euroa. Terminaalialueen kehittäminen toteutetaan vaiheittain.

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Kouvolan kaupunki hakee Euroopan unionin CEF 2018 -transport -rahoitusvälineestä lokakuussa 2018 päättyvässä rahoitushaussa yhteensä noin 7,7 miljoonan euron rahoitusta (20 % kokonaiskustannuksista) vuosille 2019–2023 Kouvola RRT -hankkeen kaupungin rahoitusosuutta vastaaviin investointeihin. Valtio osallistuu Kouvola RRT hankkeen kokonaishankkeen kustannuksiin raideinfrastrukturista aiheutuvien kustannusten osalta, jolle haetaan Euroopan unionilta samalla hakemuksella 20 % tukirahoitusta.

Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan hankkeeseen ja sen kustannusten kattamiseen laadittavan hankehakemuksen mukaisesti. Kaupungin määrärahat esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Lue lisää

Strategiaohjelmien ohjausmalli / koordinointiryhmän ja ohjausryhmien asettaminen

Päätöksenteosta on perinteisesti puuttunut kokonaisuuden tarkastelu pitkän aikavälin suunnitelmien ja kärkihankkeiden osalta. Jotta kaupunkistrategian 2030 tavoitteisiin päästäisiin, etenemisen on oltava nykyistä systemaattisempaa ja talousarvion vuositavoitteet tulee sitoa nykyistä tiiviimmin pitkän aikavälin suunnitelmiin.

Pitkäaikaissuunnitelmien laadintaa tehostetaan koostamalla ne yhdenmukaisella tavalla kahdeksi isoksi kokonaisuudeksi yhdessä asianomaisten ohjelmavalmistelijoiden kanssa: Elinvoiman kasvu -ohjelma ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelma.

Strategisen ohjauksen vahvistamiseksi ja yhtenäistämiseksi on tarpeen perustaa poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä ja sen alaisuuteen ohjausryhmät, joissa on keskeisesti mukana myös luottamushenkilöitä. Ryhmien tehtävänä on keskittyä isompiin kokonaisuuksiin sekä seurata, ohjata, arvioida ja priorisoida kärkihankkeita, ohjelmia ja toiminnan kehittämisprojekteja.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:
Strategisen ohjauksen vahvistamiseksi kaupunginhallitus asettaa koordinointiryhmän sekä elinvoiman kasvu ja hyvinvoinnin kasvu -ohjelmien ohjausryhmät seuraavasti.

Koordinointiryhmä:
Kaupunginjohtaja, pj
Kaupunginvaltuuston 1. puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen 1. puheenjohtaja
Apulaiskaupunginjohtaja
Kehitysjohtaja
Hyvinvointijohtaja
Tekninen johtaja
Strategia- ja kehittämisjohtaja
Kinnon edustaja
Kehittämispäällikkö, sihteeri

Elinvoiman kasvu ohjelman -ohjausryhmä:
Ohjelmajohtaja, pj
Edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä
Edustaja jokaiselta toimialalta
Kehittämispäällikkö, sihteeri

Hyvinvoinnin kasvu ohjelman -ohjausryhmä:
Ohjelmajohtaja, pj
Edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä
Edustaja jokaiselta toimialalta
Kehittämispäällikkö, sihteeri

Lisätietoja:
Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(a)kouvola.fi

Lue lisää.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme