+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Ohjausryhmä esittää uimahalliverkon kehittämistä

23.8.2018

Nykyinen uimahalliverkosto tarjoaa kaupunkilaisille kuusi uimahallia. Uimahalliverkko vaatii kehittämistä: hallien käyttöaste on matala ja osa halleista vaatisi merkittäviä korjauksia. Ohjausryhmä esittää uimahalliverkon tiivistämistä ja uuden, palveluiltaan sekä varustukseltaan nykyaikaisen uimahallin rakentamista.

Kouvolan aikuisväestön lautakunnan nimeämä ohjausryhmä on työskennellyt Kouvolan uimahalliverkon kehittämisen parissa keväästä 2018 alkaen. Ohjausryhmän tavoitteena oli löytää ratkaisuesitys Kouvolan kokoon ja talouteen sopivalle uimahalliverkolle sekä kehittää uimahalliverkkoa nykyaikaiseksi parantamalla palvelutasoa vuoteen 2030 mennessä.

Ohjausryhmän työskentelyä tukee konsultin tekemä selvitys, jossa Kouvolan uimahallien olosuhteita verrataan muiden vastaavien kaupunkien uimahalleihin ja niiden saneerauksista sekä uusinvestoinneista saatuihin kokemuksiin.
– Ratkaisun aika on käsillä ja tulevaisuuden linjaukset on tehtävä, koska vanha verkko on tullut tiensä päähän. Esitettävä ratkaisu järkevöittää ja parantaa kaupungin uimahallipalveluita monipuolisesti, ohjausryhmän puheenjohtaja Sinikka Rouvari sanoo.

Nykyinen uimahalliverkosto tarjoaa kaupunkilaisille kuusi uimahallia, joiden käyttöaste on matala. Uimahallit vaativat myös merkittäviä peruskorjauksia. Halleilla on merkittävä rooli kouvolalaisten arjessa ja vapaa-ajassa, joten niiden verkosto vaatii tulevaisuudessa kehittämistä.

Uusiutuva energia mahdollistaisi säästöt

Suurimpana haasteena ohjausryhmä näkee ikääntyvän uimahalliverkon suuren korjausvelan sekä edellisen polven uimahallien palveluvarustuksen. Ohjausryhmän tutustumiset Hämeenlinnassa, Tampereella, Porissa ja Porvoossa nostivat vahvasti esille uuden, nykyaikaisen uimahallin rakentamisen edut.

Uusi uimahalli olisi monikäyttöisempi kuin nykyiset, ja tarjoaisi virkistystä, laajempia aukioloaikoja ja parempia palveluita laajalle joukolle kaupunkilaisia. Liikkujien määrä kasvaisi, ja uusi uimahalli tukisi muutoinkin uutta kaupunkistrategiaa. Lisäksi uudisrakentaminen lisäisi mahdollisuutta saada Kouvolaan suuria urheilukilpailuja ja tapahtumia, mikä parantaisi osaltaan Kouvolan näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Uudiskohteissa käytetyt, viimeisimmän tekniikan mahdollisuuksia hyödyntävät uusiutuvan energian ratkaisut herättivät ohjausryhmässä kiinnostusta.
– Uudiskohteessa voidaan päästä noin 5 prosenttia pienempään energiankulutukseen kuin vanhassa rakennuskannassa. Uudistunut tekniikka mahdollistaa uimahallin älykkään käytön ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden samanaikaisen huomioimisen. Uudessa hallissa myös aukioloajat ovat pidemmät kuin vanhoissa, Rouvari toteaa.
Hallien älykäs käyttö tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhdellä avainrannekkeella saa auki niin pukuhuoneiden kaapiston kuin uimahallin ja kuntosalin sisäänpääsynkin. Uudenaikaisessa hallissa voidaan myös käyttää altaissa eri vedenkiertoja, jolloin kävijöille voidaan tarjota esimerkiksi lämpimät lastenaltaat, terapia-altaat ja kylmävesialtaat. Myös yksi ja sama allas voidaan jakaa erilämpöistä vettä sisältäviin osiin sekä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Ohjausryhmä esittää uutta uimahallia

Ohjausryhmä esittää aikuisväestön lautakunnalle, että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli. Lisäksi Valkealaan jäisi pohjoinen uimahalli ja Inkeroisiin eteläinen uimahalli. Perusteluina ohjausryhmä näkee lähitulevaisuuden saneerauskustannukset sekä palveluvarustuksen uusimistarpeet. Palveluvarustus tarkoittaa esimerkiksi uimahallien altaita ja niihin sisältyviä teknisiä ratkaisuja, kuten vesihierontasuihkuja. Uusissa uimahalleissa altaiden profiilit voivat poiketa toisistaan paljonkin, ja altaiden pohjaratkaisut voivat olla myös säätyviä.

Valkealan ja Inkeroisten uimahallit peruskorjataan kymmenen vuoden sisällä. Uusinvestoinnilla saadaan parannettua palveluntarjontaa laajalle käyttäjäryhmälle ja saavutetaan ylläpitokustannusten säästöpotentiaali, noin 540 000 euroa vuodessa. Palveluvarustuksen parantamisella lisätään uimahalliverkon käyttöastetta ja siten myös tuloja.

Vanhojen uimahallien kohdalla tarkastellaan mahdollinen uusiokäyttö muuhun liikuntaharrastukseen. Lisäksi Korian uimahallin sopimusta tarkastellaan vuosikohtaisesti. Uimahalliverkkoa käsiteltiin aikuisväestön lautakunnalle pidetyssä seminaarissa 21.8.2018. Lautakunnan kokouksessa käsitellään ohjausryhmän esitystä tulevaisuuden uimahalliverkosta ja investointiohjelman aikataulusta 29.8.2018.

Lisätiedot:

Aikuisväestön lautakunnan puheenjohtaja/ohjausryhmän pj Sinikka Rouvari,
puh. 045 316 0099, sinikka.rouvari(at)kouvola.fi
Aikuisväestön palveluiden johtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh. 040 179 7032, juha.jormanainen(at)kouvola.fi
Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme