+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 käsiteltäviä asioita

7.6.2018

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 11.6.2018 mm. Kouvolan kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöstä, henkilöstökertomusta sekä Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2018. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen. Huom. kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 12.

Henkilöstökertomus vuodelta 2017

Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtamista, henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstö työtä on ohjannut vuonna 2015 hyväksytty henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelman uudistaminen on alkamassa uuden kaupunkistrategian myötä.

Vuoden 2017 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli yhteensä 5 846 henkilöä, joista vakinaisia oli 4 646 henkilöä. Koko henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 40:llä. Kaupungin henkilöstömäärä on laskenut vuoden 2013 alusta jo runsaalla 750:llä. Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi, jolla tarkoitetaan koko vuoden koko aika työssä ollutta henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2017 yhteensä 5 345, joten ne vähenivät edellisvuodesta noin 105:lla eli 1,9 %:lla.

Henkilöstökulut vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 13,1 milj. euroa, eli -4,9 %. Henkilöstökulujen vähentymiseen vaikuttivat henkilöstömäärän väheneminen, kilpailukykysopimuksesta johtunut henkilösivukulujen aleneminen sekä lomarahojen 30 % leikkaus. Henkilöstömenot vähenivät nyt jo viidettä vuotta peräkkäin. Vuoden 2017 henkilöstömenot ovat jopa 32,5 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2012.

Johtamisen ja esimiestyön suunnitelmallista kehittämistä jatkettiin vuonna 2017. Esimiehiä koulutettiin muun muassa esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennuksella sekä johtamisen erikoisammattitutkintoon sekä lähiesimiesten ammattitutkintoon tähtäävällä koulutuksella. Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisestivuosittaisen koulutussuunnitelman pohjalta.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Henkilöstökertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 02061 54001, paivi.karhu(a)kouvola.fi ja vs. henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 02061 57231, annamaija.saarela(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2018 yhteydessä esitetään hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019, mikä perustuu Hyvinvoiva Kouvola 2017–2020 ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Ohjelman keskeiseksi tavoitteeksi on valittu kaupunkistrategian 2014 - 2020 mukaisesti asiakaslähtöisen toiminnan vahvistaminen. Tässä vaiheessa ei päivitetä Hyvinvoiva Kouvola-ohjelma 2017–2020 tavoitteita.

Asiakaslähtöisen toiminnan toteutumista tukeviksi painopistealueiksi on valittu vuosille 2017–2020 seuraavat:
1. Ennaltaehkäisyyn panostaminen
- Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvin vointi vaikutuksia arvioidaan ennakolta
- Luodaan olosuhteita ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktivoitumiseen
oman ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen
- Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sisältyvät asiakasprosesseihin ja palveluihin

2. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja asiakkaan kuuleminen
- Järjestöjen, vertaisten ja/tai yritysten rooli palveluiden tuotannossa vahvistuu
- Palveluilla on käytössä asiakkaiden osallistamisen ja kuulemisen toimintamalli.

Hyvinvointisuunnitelman (= Hyvinvoiva Kouvola-ohjelma 2017–2020) toteutumista sekä vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain osana kuntalaisten hyvinvoinnin muutosta mittaavan indikaattoritiedon vuosiraportissa. Toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2018 ja hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2019.

Lisätietoja:

hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi hyvinvointisuunnittelija Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta


Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme