+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

 

Eveliinan unelmien kesätyö

29.6.2018
Eveliina Simola on yksi Kouvolan kaupungilta tänä vuonna kesätyöpaikan saaneista nuorista. Eveliina pääsi osana unelmiensa kesäduunia myös Kääkin nahkoihin.

Varhaiskasvatukselle hyvät arviot huoltajilta

29.6.2018
Huoltajat antoivat jälleen hyvät arviot varhaiskasvatuksen palveluista toukokuussa 2018 tehdyssä kyselyssä.

Sakaristonmäelle mahdollisesti uutta rakentamista

28.6.2018
Sakaristonmäen historia ulottuu Kouvolan alkuaikoihin saakka, jolloin Kouvolan kasarmialuetta palvelemaan rakennettiin nykyinen Pyhän Ristin ortodoksikirkko. Nyt historiallista ja viihtyisää aluetta halutaan tuoda rakenteellisesti lähemmäs keskustaa. Suunnittelu aloitetaan arkkitehtikilpailun muodossa syksyllä 2018 ja sen lähtöaineistoksi kaivataan asukkaiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.
 

Marjoniementien jatke -rakennusurakan rakennustyöt sulkevat väliaikaisesti Kauppalankadulla Pistokadun kohdalla olevat bussipysäkit

28.6.2018
Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Vesi Oy:n yhteishanke Marjoniementien jatke -rakennusurakka etenee ja työt ovat edenneet siihen, että Kauppalankadun varressa Pistokadun kohdalla olevat bussipysäkit ovat väliaikaisesti poissa käytöstä.

Ohjatun liikunnan syyskauden avajaisinfot 7.8.2018

28.6.2018
Terveyden edistämisen liikuntapalvelut järjestää syyskauden avajaisinfoja eri puolilla Kouvolaa. Jos haluat tietää enemmän esimerkiksi liikuntaryhmistä, liikuntaneuvonnasta tai vaikkapa vertaisohjatusta liikunnasta, kannattaa tulla pistäytymään liikunnanohjaajan juttusille.
 

”Sain saappaat jalkaan” – päiväkotien siirtymätilanteista ilon ja oppimisen paikkoja

28.6.2018
Kouvolan kaupunki osallistui huhtikuun lopussa päättyneeseen Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen. Siinä tutkittiin, mitä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa päivän aikana tapahtuu, ja miten lapset tapahtumat kokevat. Hanke tuotti paljon tietoa varhaiskasvatuksen laadusta ja sisällöstä: yhtenä tuloksena oli, että Kouvolan varhaiskasvatuksessa ulkoillaan enemmän kuin hankekunnissa keskimäärin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tutustui hankkeessa tuotettuihin tutkimustuloksiin, ja nosti niiden pohjalta kehittämiskohteeksi lapsen kohtaamisen siirtymätilanteissa, esimerkiksi ulkoiluun tai ruokailuun valmistauduttaessa.
 

Marjoniementien jatke -rakennusurakan rakennustyöt sulkevat väliaikaisesti Kauppalankadulla Pistokadun kohdalla olevat bussipysäkit

28.6.2018
Bussipysäkit Pistokatu P ja E ovat poissa käytöstä 26.6.-31.8.2018 välisen ajan.

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Kaivojen käyttösuosituksiin lievennyksiä

27.6.2018
Kaivojen vesien tutkimukset ovat edenneet Sarkavedeltä Vuohijärven pohjoisosaan Torviniemelle saakka. Lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta, on kaikkien tutkittujen rantakaivojen MTBE pitoisuudet selvästi alle 0,0075 mg/l. Tämä on pitoisuus, joka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheuta terveysriskiä. MTBE ei nyt rajoita kaivovesien käyttöä talousvetenä.
 

Vapaita paikkoja Lekis-kerhossa

26.6.2018
3–5-vuotiailla jälleen tarjolla kielikylpymahdollisuus. Ilmoittaudu pian!

Sateenkaarinuorten ryhmänohjaajaksi?

26.6.2018
Kiinnostaako sinua vapaaehtoinen ryhmänohjaaminen? Haluatko toimia nuorten kanssa? Haluatko edistää HLBTIQ-nuorten osallisuutta Kouvolassa? Oletko täysi-ikäinen?

Yleisten uimarantojen uimaveden laatu

25.6.2018
Yleisten uimarantojen veden mikrobiologinen laatu on hyvä kaikilla uimarannoilla. Syanobakteereita eli sinilevää on havaittu Kouvolassa Sompasen uimarannalla, Lappalanjärvellä Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannoilla sekä Käyrälammen piknik-alueen yhteydessä olevan koirapuiston uimarannalla.

Kouvola kokeilee robottia opetuskäytössä

25.6.2018
Kouvolan kaupunki hakee kokemuksia robottien käytöstä kokeilemalla ensi syksynä opetustoimessa Miniksi nimettyä NAO-robottia. Sympaattinen humanoidirobotti pystyy puhumaan ja matkimaan ihmisen toimintaa siihen ohjelmoitujen toimintojen avulla.

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaatu vuonna 2017

25.6.2018
Ilmanlaadun tarkkailua on toteutettu Pohjois-Kymenlaaksossa jo vuodesta 1990 asti. Vuonna 2017 tehtyjen ilmanlaadun mittausten sekä ilmaan johdettavien päästöjen kehityksen raportti on valmistunut. Ilmanlaadun seuranta Pohjois-Kymenlaaksossa järjestetään yhteistarkkailuna Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan sekä alueen tärkeimpien energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten toimesta. Mittauksista on vastannut JPP Kalibrointi Ky.

Kävelykatu Manskin vesiaiheen korjaus alkaa ensi viikolla

21.6.2018
Kun vuoto on saatu korjattua ja testattua, voidaan vesiaiheesta nauttia päivittäin aamusta iltaan.

Maaperän ja pohjaveden puhdistustyöt alkavat Kouvolan Pohjankorvella

21.6.2018
Kouvolassa Pohjankorven alueella olevaa pilaantunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä. Puhdistustyö tulee ajoittumaan kesä-heinäkuun vaihteeseen.
 

Pappikallion kuntoradan peruskorjaus alkoi 18.06.2018

21.6.2018
Remonttiin menevät niin valaistus kuin radan pinta ja kuivatuskin. Rata pyritään leventämään kauttaaltaan 4,5-metriseksi.
 

Katusuunnitelmia hyväksyttävänä

20.6.2018
Välikadun parkissa autot uuteen järjestykseen ja jalankulkijoille turvallisempaa liikkumista. Kytöahoon uutta päällystettä ja valaistusta vesihuollon yhteydessä sekä uusi kevyen liikenteen väylä. Kesäkuun alussa nähtävillä olleet katu- ja yleisen alueen suunnitelmat ovat teknisen lautakunnan hyväksyttävänä tiistaina 26.6.2018.

Osayleiskaava vireille Kullasvaara-Tykkimäki ympäristössä

20.6.2018
Kouvolan kaupunki käynnistää Kullasvaara-Tykkimäki alueella osayleiskaavan laatimisen. Tavoitteena on käsitellä alueen liikennejärjestelyjä ja valtatiehen 6 rajautuvaa maankäyttöä. Osayleiskaavan vireilletulosta päätetään Teknisen lautakunnan kokouksessa 26.6.2018.

Tanttarin alueelle uusi asemakaava

20.6.2018
Kouvolan kaupunkisuunnittelussa valmistellaan Tanttarin alueen asemakaavoittamista. Tanttari sijaitsee Kouvolan ydinkeskustasta pohjoiseen valtatien 6 pohjoispuolella alueella, jossa Tanttarintie, Savon rata ja Kymintehtaiden raiteet risteävät. Muusta kaupunkirakenteesta irrallaan oleva pienehkö asumiskeskittymä on muodostunut pääosin 1930-50–lukujen aikana maanomistajien myydessä tonttimaaksi sopivia palstoja mm. rautatieläisille, sotilaille ja Kymintehtaan työntekijöille.

Tykkimäen moottorirata-aluetta koskevat vuokraehdot ja Formula-K–radan vuokraaminen

20.6.2018
Tekninen lautakunta saa ensi tiistaina käsiteltäväkseen Tykkimäen moottorirata-aluetta koskevat vuokraehdot. Alueen hoitosopimus kilpailutetaan ja vuokrataan kilpailutuksen voittavalle taholle nyt määriteltävin ehdoin. Lisäksi päätettävänä on viereisen Formula K-radan vuokraaminen Kouvolan Formula K-Kerho ry:lle.

Kuovin leikkipuistosta käyttäjiensä näköinen – suunnitelma nähtävillä nyt

19.6.2018
Trampoliini, uusi potkumoporata ja kiipeilyteline. Parempi valaistus ja aidattu pienten puoli. Muun muassa näitä leikkijät ja heidän huoltajansa toivoivat Kuovin leikkipuistoon ja nyt toiveet on piirretty paperille. Leikkipuiston yleisten alueiden suunnitelma on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten keskiviikosta alkaen kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.6.2018

19.6.2018
Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.6. mm. kaupungin hankintaohjelmaa 2018–2021 sekä konserniohjeen ja hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeistuksen päivittämistä.

Tapahtumakeskuksen valmistelu jatkuu uudella konseptilla

18.6.2018
Kouvolan kaupungin ja rakennuskonserni Jatke Oy:n yhteistyösopimus matka- ja tapahtumakeskus-hankkeesta päättyi 31.5.2018. Kaupunki jatkaa tapahtumakeskuksen valmistelua uudella konseptilla. Tapahtumakeskuksen yhteyteen selvitetään Kouvolan teatterin sijoittumista.
 

Kelan matkakorvauskäytännöt muuttuvat 1.7.2018 alkaen

18.6.2018
Taksimatkan kustannuksista saa Kelalta 1.7.2018 alkaen korvauksen vain, kun taksin tilaa tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen suorakorvauksesta. Kymenlaaksossa taksimatkojen välityksestä ja yhdistelystä vastaa edelleen Kymenlaakson Taksi. Tilausnumero kuitenkin vaihtuu, ja on 1.7.2018 alkaen: 0800 302 333. Tilausnumero on heinäkuun alusta lähtien asiakkaalle maksuton.
 

Kehäkukkia, mehiläistietoutta ja ruokahävikin minimointia

18.6.2018
Kouvolasta osallistuu 12 päiväkotia kaupunkiviljelypilottiin. Lapset istuttavat ja hoitavat kasveja, mutta oppivat muutenkin paljon ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Pilotti kestää lokakuun loppuun. Tavoitteena on, että kaupunkiviljely juurtuu osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa.

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – suurin osa Sarkaveden rantakaivoista käytössä

15.6.2018
Vuohijärven alueella kaivovesien näytteenotto on vielä kesken. Tutkimustuloksista ilmoitetaan suoraan kaivojen haltijoille.
 

Palvelulinja Hessun liikennöitsijä vaihtuu

15.6.2018
Kuusankosken alueella liikennöivän palvelulinja Hessun liikennöitsijä on 2.7.2018 alkaen Etelä-Suomen Linjaliikenne.

Kouvot palkitsi kouvolalaisia peruskoulun päättäneitä nuoria

15.6.2018
Koripalloseura Kouvot palkitsi yhteistyössä kaupungin kanssa Kouvolan kaksi parasta peruskoulun päättötodistusta saanutta nuorta. Huikeat keskiarvot saavuttaneet Josefiina Rönkä ja Tuukka Tiihonen saivat uurastuksestaan palkinnoksi VIP-paketit Korisliigapeliin.
 

Musiikki antaa tilaa tunteille

14.6.2018
Kouvola kokeili huhtikuussa musiikkia kotihoidon työvälineenä. Nelipäiväinen kokeilu oli sairaalamuusikoksi valmistuneen Iida-Maria Uljaan opintoihin sisältynyt kehittämisprojekti. Tulokset olivat positiivisia: niin ikääntyneet kuin työntekijätkin saivat kulttuurielämyksen ja vaihtelua arkeensa.

Kaupunginhallituksessa maanantaina 18.6.2018 käsiteltäviä asioita

14.6.2018
Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 18.6. mm. kaupungin hankintaohjelmaa 2018–2021 sekä konserniohjeen ja hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeistuksen päivittämistä.
 

Kaupungin kesämuusikot aloittivat keikkailun

12.6.2018
Kaupunki palkkaa tänäkin kesänä nuoria kesämuusikoita soittamaan mm. Kouvolan kaduilla, toreilla, palvelutaloissa ja päiväkodeissa. Kesämuusikot soittivat ensimmäiset keikkansa 11.6. ja heidän musiikkinsa soi ympäri kaupunkia aina elokuun alkuun saakka.
 

Veikko Niemelle vuoden 2017 Agrikola-palkinto

11.6.2018
Kouvolan perusopetus ja toisen asteen koulutus tekevät aktiivista yhteistyötä pietarilaisten koulujen kanssa.
 

Kouvolan jäähallin korjaustyöt alkaneet

11.6.2018
Kouvolan jäähallilla on alkanut pihakannen ja pääsisäänkäynnin korjaustyöt, jotka vaikuttavat laajasti useiden urheiluseurojen, yhdistyksien kuin tapahtumienkin järjestelyihin. Korjaustyöt jatkuvat lokakuun alkupäiviin asti.
 

Jättipalsamin tiistaitalkoot

11.6.2018
Jättipalsami leviää tehokkaasti siemenistä ja varrenpalasista yksipuolistaen luontomme kasvillisuutta, mikä vaikuttaa myös mm. hyönteislajiston runsausteen. Se altistaa valtaamiaan rantoja eroosiolle, sillä yksivuotisena ja hentojuurisena kasvina se ei sido maata.

Kesän 2018 toiminta terveysasemilla

11.6.2018
Kesä tuo poikkeuksia Kouvolan kaupungin terveysasemille.

Osallistu kyselyyn lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen vaihtoehdoista

8.6.2018
Hyvä vanhempi! Osallistu kyselyyn lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen vaihtoehdoista.

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: THL:n mukaan MTBE:n 0,0075 mg/l pitoisuudella ei terveysriskiä

8.6.2018
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut asiantuntija-arvion kaivoveden MTBE-pitoisuuksista: "Jos kaivoveden MTBE-pitoisuus on 0,0075 mg/l tai pienempi, on vesi talousvedeksi kelpaavaa eikä siitä aiheudu terveysriskiä".

Siisti Siti sai liikkeelle yli 7 500 kouvolalaista

8.6.2018
Noin 7 500 kouvolalaista innostui siistimään ympäristöään yhteisissä siivoustalkoissa. Vuosittaiseen Siisti Siti -tempaukseen osallistuneet keräsivät roskia ja siistivät muuten lähiympäristöstä.
 

Uimahalliverkko remontin tarpeessa

7.6.2018
Kouvolan uimahallien kehittämisestä on valmistunut Sport Venue Oy:n tekemä selvitys, jonka mukaan Kouvolan uimahalleissa voisi käydä 400 000–500 000 kävijää. Nykyisin kävijöitä on 365 000 vuodessa. Kävijämäärän kasvu on mahdollista 2-3 nykyaikaisen ja monikäyttöisen uimahalliin avulla nykyisen kuuden sijaan, Sport Venue toteaa selvityksessään. Linjaus merkitsisi myös sitä, että nykyisiä halleja ei tarvitsisi remontoida mittavasti seuraavien 1-5 vuoden kuluessa. Aikuisväestön lautakunta tutustui selvitykseen 6. kesäkuuta kokouksessaan ja käsittelee uimahalliverkon kehittämistä elokuussa.

Kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 käsiteltäviä asioita

7.6.2018
Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 11.6.2018 mm. Kouvolan kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöstä, henkilöstökertomusta sekä Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia 2018. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen. Huom. kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 12.
 

Ensimmäinen Askel-standardi Sippolakodille

6.6.2018
Kouvolan kaupunki otti helmikuussa käyttöön Askel-standardin, joka on kaupungin työyksiköille hakemuksesta myönnettävä laaduntunnustus. Standardi on osa Askel-hankkeessa kehitettyä jatkuvan parantamisen mallia, joka otettiin Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluissa porrastetusti käyttöön vuonna 2017.

Kouvolan kaupungin vuoden 2017 arviointikertomus on valmistunut

6.6.2018
Raportissa käsitellään mm. kaupunkikonsernin taloutta ja elinvoimaa, varhaiskasvatusta, kotihoitoa, kaupungin hankintoja, päätöksentekoa ja sitovuustasoa sekä arvioinnin ja tarkastuslautakunnan työn kehittämistä.
 

Kouvola palkkaa 12 uutta lastenhoitajaa

5.6.2018
Kaupunginhallitus päätti 4.6. kokouksessaan 12 uuden vakinaisen työsopimussuhteisen lastenhoitajan palkkaamisesta varhaiskasvatuksen varahenkilöstöön 1.8.2018 alkaen. Tarve lisähenkilöiden palkkaamiseen syntyi lastentarhanopettajien suunnitteluajan lisäämisestä ja säädetyistä muutoksista työajan käytössä.
 

Kouvolan luonto löytyy nyt verkosta

5.6.2018
Kouvolanluonto.fi -sivustolta löytyy tietoa mm. Kouvolan luonnosta, retkeilykohteista ja vieraslajeista.

Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.6.2018

5.6.2018
Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.6. mm. Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston valitsemista ja 12 uuden vakinaisen lastenhoitajan palkkaamista varhaiskasvatuksen varahenkilöstöön.

Lajittelu, kierrätys ja muoviroska esillä Veturissa 5.6. – tutkija Samuel Hartikainen kertoo mikromuoveista

4.6.2018
Maailman ympäristöpäivänä kauppakeskus Veturissa on esillä lajittelu, kierrätys ja päivän teeman aihe: muoviroska. Tutkija Samuel Hartikainen pitää esityksen mikromuoveista.
 

Valokuvataiteilija Raakel Kuukan näyttely vie aikamatkalle karjalaisuuteen

4.6.2018
Karjalaisten kesäjuhlien näyttelytarjonta käynnistyy maanantaina 11.6., kun karjalaista sukujuurta olevan valokuvataiteilija Raakel Kuukan valokuva- ja videoteoksista koostuva Kotiseutumatka -näyttely avautuu Kouvolan pääkirjastossa.

Keltin altaiden kehittämissuunnitelma on valmistunut

4.6.2018
Toteuttaminen alkaa pysäköintialueiden parantamisella. Luontokohteen linnustoa voi tulevaisuudessa tarkkailla piilokojuista ja lintutornista.

Kuusankosken ulkoaltaalla polskitaan 11.6. alkaen

4.6.2018
Kuusankosken ulkoaltaan uintikausi aloitetaan maanantaina 11.6. avajaisilla klo 11-12. Allas on avoinna 11.8. saakka.
 

Ministeri Sampo Terho vieraili Kouvolassa 28.5.2018

1.6.2018
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja erityisavustaja Toni Kokko tapasivat vierailullaan Kouvolan kaupungin johtoa ja tutustuivat Kouvolan Teatterin tilanteeseen.
 

Kaupunginjohtaja tutustui Miljöö- ja Radiomuseoon

1.6.2018
Kaupunginjohtaja Marita Toikka vieraili Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseolla. Kiireisen kaupunginjohtajan vierailu tapahtui aamuvarhaisella ennen päivän askareita.

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – Järvissä MTBE-pitoisuudet vakiintuneet alhaiselle tasolle, onnettomuuspaikan läheisissä lammissa pitoisuudet alenevat

1.6.2018
Vuohijärven pohjoisosassa ja eteläosissa pitoisuudet ovat edellisen viikon tasolla. Järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet eivät ylitä haju- ja makukynnystä. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä pitoisuudet ovat tasolla 0,01 – 0,02 mg/l eli hieman haju- ja makukynnystä suurempia. Järvien vesi on kesällä lämpötilakerrostunutta, joten on epätodennäköistä, että syvänteistä nousisi MTBE:tä pintakerroksiin.

School´s out lauantaina 2.6.2018 - Bessin tilalle esiintymään on saatu Adi L Hasla

1.6.2018
Peruuntuneen Bessin esiintymisen tilalle ilmaiseen ja päihteettömään tapahtumaan on saatu Adi L Hasla, jonka Kevät-kappale on rikkonut striimausennätyksiä. Kappale on pysynyt Spotifyn ensimmäisellä sijalla jo yli 40 päivää.

Kävelykatu Manskin vesiaihetta korjataan, vesi pulppuaa ajoittain

1.6.2018
Keskikadun vesiaiheen korjaustyö etenee. Vesiaihetta käytetään vain ajoittain. Vesiaiheen vakiokäyttöajoista tiedotetaan, kun ohjelmointi saadaan toimimaan.

Kouvolan kaupungintalo 50 vuotta - kutsu

1.6.2018
Avoimet ovet kaikille kaupunkilaisille kaupungintalossa keskiviikkona 6.6.2018

Kymen Lukon risteyksen liikennevalojen huoltokatko viikolla 23

1.6.2018
Kymen Lukon risteyksen liikennevalopylväät uusitaan viikon 23 aikana. Huoltotyöt alkavat maanantaina 4.6.2018 klo 8.30. Liikennevalot ovat pois käytöstä maanantaista perjantaihin päivittäin klo 8.30-20.00.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme