+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvola selvitti ranta-asumisen edullisuutta kaavoitusta ja rakennusjärjestystä varten

17.5.2018

Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen käyttöön ja rantarakentamisen lisääminen puhututtavat tuhansien mökkien Kouvolassa. Vasta valmistuneessa selvityksessä on arvioitu kriteerejä vakituisen ranta-asutuksen lisäämismahdollisuuksien arvioimiseksi Kouvolassa. Tekninen lautakunta saa selvityksen käsittelyyn kokouksessaan tiistaina.

Kouvolassa on usealta eri taholta noussut keskustelun aiheeksi toive mahdollistaa pysyvää ranta-asumista nykyistä laajemmassa mittakaavassa. Näkökulmien perusteina on ollut esimerkiksi maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen, väestökehityksen kääntäminen positiiviseen suuntaan sekä kaupunkilaisten valinnan vapaus päättää itse siitä missä paikassa hän haluaa asua. Kaupunkiin tulevien yhteydenottojen perusteella ulkopaikkakuntalaisilla varttuneemmilla mökkiläisillä on jonkin verran kiinnostusta ainakin osa-aikaiseen asumiseen mökillään. Vastaavasti myös paikkakunnalla asuvat mökinomistajat kyselevät mahdollisuuksista muuttaa mökille pysyvästi. Yhteydenottojen perusteella paikkakuntalaisia asia kiinnostaa erityisesti silloin, kun mökki sijaitsee kohtuullisen automatkan etäisyydellä työpaikasta ja taajamien palveluista.

Ranta-asutuksen lisäämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia on selvitetty Kouvolan kaupunkisuunnittelussa. Vuosien 2017- 2018 aikana on tehty selvitys vakituisen ranta-asutuksen lisäämismahdollisuuksista Kouvolassa. Tulosten arviointia varten teetettiin asiasta myös taloudellinen selvitys Ramboll Oy:ltä. Selvitys Vakituisen ranta-asutuksen edullisuustarkastelu ja periaatteet Kouvolassa on teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 22.5.218.

Pysyvän ranta-asutuksen problematiikkaa päätettiin lähestyä koko Kouvolan aluetta koskevana kaavoitusta ja rakentamista palvelevana taustaselvitystyönä. Selvitystyön tavoitteena oli määritellä yleiset kriteerit ja pisteytys, joiden perusteella vakituisen ranta-asutuksen edullisuutta voitiin vertailla vyöhykkeittäin eri puolilla kaupunkia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten maaseudun ranta-alueille sallivampi rakentaminen voisi vahvistaa kylien elinvoimaisuutta.

Pysyvän ranta-asumisen edullisuusvyöhykeselvityksessä on pyritty löytämään alueet, missä pysyvä asuminen voisi olla sijainti- ja ominaisuustekijät huomioiden edullista niin yksityishenkilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Edullisia alueita löytyy erityisesti kylien yhteydestä ja myös taajama-alueisiin edullisesti sijaitsevan päätieverkon ääreltä kyläalueiden ulkopuolelta. Vyöhyketarkastelun ohella pysyvän asumisen edullisuutta on syytä tarkastella myös yksittäisten perusteiden valossa, kuten mm. maaseudun elinkeinoihin ja rakennuspaikan historiaan liittyvänä kysymyksinä. Näiden jälkeen lomarakennuksen käyttötarkoituksenmuutoksen edellytykset ratkaistaan lopulta rakennuspaikkakohtaisten ja rakennusteknisten kysymysten perustella.

Taloudellista arviointia varten tehdyt suuruusluokkatasoa olevat laskelmat loma-asuntojen muuttamisesta pysyviksi asuinpaikoiksi osoittavat, että muutoksella voi olla neutraali tai jopa hieman positiivinen lopputulos kuntatalouden näkökulmasta, erityisesti mikäli pysyvä asuminen pystytään kohdentamaan alueellisesti järkevästi. Laskelmissa on arvioitu asumismuotojen verotusta, kunnallisverokertymää, kuntapalveluiden järjestämiskustannuksia (esim. kotipalvelu, koulukyydit) suhteessa sijaintiin sekä rakentamisen aiheuttamia positiivisia taloudellisia vaikutuksia.
Selvityksen tulosten on tarkoitus antaa selkänojaa ja toimia ohjeena hyödynnettäväksi kaavoituksessa ja rakennusjärjestyksen laatimisessa. Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan soveltaa kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä olevissa ja lähivuosina vireille tulevissa kaavahankkeissa.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, 0206157169, marko.luukkonen(a)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme