+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 16.4.2018 käsiteltäviä asioita

12.4.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 16.4.2018 vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamista Kymenlaaksoon ja hakeutumista valinnanvapauspilottiin. Lisäksi käsitellään mm. Kimolan kanavan kunnossapito- ja omistusjärjestelyjä sekä siihen liittyvää talousarviomuutosta ja Pioneerikoulun saneeraushanketta sekä siihen liittyvää talousarviomuutosta.

Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen Kymenlaaksoon

Kouvolan kaupunginhallituksen aloitteesta Kymenlaakson kuntien ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto ovat valmistelleet elokuusta 2017 lähtien vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista.

Kuntien poliittinen ohjausryhmä päätti 13.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti hyväksyä perussopimusluonnoksen, joka on laadittu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen voimassa olevan perussopimuksen pohjalta niin, että se mahdollistaa asetettujen tavoitteiden mukaisen yhtenäisen toiminnan maakunnan alueella.

Kymenlaakson maakunnan poliittinen johto sekä virkamiehet ovat maalis-huhtikuussa 2018 neuvotteluissa todenneet, että on vielä tarve muuttaa perussopimusluonnosta. Muutoksia on esitetty koskien mm. kuntayhtymän kotipaikkaa ja äänivaltaa.

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että muutettu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimus hyväksytään.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(a)kouvola,fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi, hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi; aikuispalvelujen johtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(a)kouvola.fi, terveysjohtaja Kari Kristeri, puh. 020 615 9399, kari.kristeri(a)kouvola.fi, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi, tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, puh. 020 615 8008, sirpa.mantynen(a)kouvola.fi

Hakeutuminen valinnanvapauspilottiin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen valinnanvapauden lainsäädännöksi 8.3.2018. Lakiluonnoksen mukaan asiakkaan mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujaan laajenisi vaiheittain vuosina 2020-2022. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Valinnanvapauslain luonnoksessa säädetään piloteista, jotka on tarkoitus käynnistää kesällä 2018. Pilottien käynnistyminen edellyttää valinnanvapauteen liittyvän lain hyväksymistä.

Kymenlaakso on hakenut mukaan pilottiin. Hakemuksen mukaan pilottiin osallistuvat seuraavat kunnat ja kuntayhtymät: Kotka, Kouvola, Hamina sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Hankehallinnoijana tulee toimimaan Carean kuntayhtymä 1.7.2018 alkaen vuoden 2019 loppuun asti. Pilotti siirtyy maakunnan hallinnoitavaksi 1.1.2020. Kaikki pilottiin osallistuvat kunnat ovat siinä mukana pilotin alusta 1.7.2018 lukien.

Kymenlaakson valinnanvapauspilotin keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

  1. omahoidon ja terveyden edistämisen konkretisointi ja tehostaminen/lisääminen
  2. suoran valinnan palveluiden parempi saatavuus, asiakastyytyväisyys ja mitattavissa oleva vaikuttavuus,
  3. riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden (erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä lasten ja nuorten) profilointi ja tunnistaminen ja palveluiden hallinta ennen heidän päätymistä paljon palveluita käyttäviksi monituottajamallissa, sekä
  4. paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden (erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä lasten ja nuorten) palveluiden integraatio monituottajamallissa.

Kymenlaakson valinnanvapauden pilotissa pilotoidaan sote-keskustoimintaa eli suoran valinnan palveluita:

  • terveysneuvonta ja terveystarkastukset
  • yleislääkäritasoiset palvelut
  • toiminta- ja työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi
  • todistusten antaminen
  • laboratorio- ja kuvantamispalvelut
  • sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta.

Lisätietoja: Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi; terveysjohtaja Kari Kristeri, puh. 020 615 9399, kari.kristeri(a)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää sitoutua sote-palvelujen valinnanvapauspilottiin 2018 - 2020 ja pilotin toteuttamiseen liitteissä esitetyllä tavalla.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme