+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Jätevesiviikko alkaa – onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa?

16.4.2018

Valtakunnallinen jätevesiviikko 16.–22.4.2018 kannustaa haja-asutusalueella asuvia kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä kunnon ja saneeraustarpeen. Jätevesien puhdistamisella on väliä, sillä asianmukaisesti puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovesiä eikä lähivesistöjä. Vesien rehevöityminen ja hajuhaitat vähenevät eivätkä myöskään ulostebakteerit pääse aiheuttamaan terveysriskejä.

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä ajoissa. Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019. Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja. Jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista varten, ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu sekä järjestelmän asianmukainen huoltaminen ovat tärkeitä. Vaikka järjestelmän tehostaminen tai uusiminen ei olisi ajankohtaista, kiinteistöltä on silti löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Mikäli kiinteistönomistaja on epävarma siitä, täyttääkö jätevesijärjestelmä puhdistusvaatimukset ja millä aikataululla järjestelmä on saatettava kuntoon, voi avuksi pyytää jätevesineuvojaa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n jätevesineuvontahanke Neuvo Kymi 2018 tarjoaa Kymenlaakson asukkaille ja mökkiläisille maksutonta sekä puolueetonta neuvontaa Jätevesineuvola-palvelun kautta puhelimitse ja sähköpostitse. Neuvojan voi myös pyytää vierailemaan kiinteistöllä arvioimaan jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä auttamaan kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä. Neuvoja myös tarvittaessa opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteistä ja kertoo, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä. Neuvontatyöstä vastaa jätevesineuvoja Johanna Tuomainen ja hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Neuvojan tavoittaa puhelimitse arkisin kello 9-15. Jätevesineuvola-palvelun lisäksi jätevesineuvontahanke kiertää Kymenlaakson erilaisissa tapahtumissa. Hankkeen kesäkiertuetta voit seurata hankkeen Facebook-sivuilla www.facebook.com/neuvo2018.

Lisätietoja:
Vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, puh. 044 783 0952
sähköposti: johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi
www.kymijoenvesijaymparisto.fi/hankkeet
Jätevesiviikon tapahtumat: www.ymparisto.fi/jatevesiviikko
Tietoa jätevesijärjestelmän kunnostamisesta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi
Vesihuoltotulkki: www.ymparisto.fi/vesihultotulkki. Tulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistösi jätevesien käsittelyvaihtoehdosta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme