+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolassa puhdistetaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kestävästi osana valtakunnallista kärkihanketta

9.3.2018

Kouvolan Pohjankorven I-luokan pohjavesialueella olevaa saastunutta maaperää ja pohjavettä puhdistetaan keväällä uusilla innovatiivisilla ja ekologisilla menetelmillä. Toimenpiteet ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanketta, jossa Kouvolan kaupunki on mukana. Puhdistusurakka päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kouvolan Pohjankorven vanhalla vedenottamolta on havaittu tetrakloorieteenillä pilaantunutta pohjavettä vuodesta 2006, jonka jälkeen vedenotto alueelta on lopetettu. Tetrakloorieteeni on kloorattu liuotin, jolle pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen. Pilaantumisen aiheuttajaa tai ajankohtaa ei ole pystytty selvittämään varmasti, mutta päästön on arvioitu kulkeutuvan vedenottamolle vanhalta toimintansa päättäneeltä pesulalta, joka sijaitsee noin kilometrin päässä vedenottamolta lounaan suuntaan. Pilaantumaa on selvitetty useissa tutkimuksissa vuodesta 2006 lähtien ja alueen pohjaveden tilaa seurataan aktiivisesti.
- Käynnistimme keväällä 2017 yhdessä viiden kaupungin kanssa valtakunnallisen demonstraatiohankkeen valmistelun kloorattujen liuottimien pohjavesille tuoman haasteen ratkaisemiseksi. Suomessa näiden yhdisteiden osuus maaperän- ja pohjaveden puhdistustarpeen aiheuttajana on ollut aiemmin marginaalinen, mutta nykyisin niitä esiintyy yhä useammissa puhdistuskohteissa, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankeen projektipäällikkö Jarno Laitinen.

Puhdistusurakan toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen kautta kokonaistaloudellisuuden perusteella Nordic Envicon Oy. Hankkeen kustannusarvio on 277000 €, josta Kouvolan kaupungin osuus on 40 % ja Pirkanmaan ELY-keskuksen 60 %.
- Kouvolan kaupunki on tunnistanut tetrakloorieteenin aiheuttaman riskin pohjaveden laadulle ja hakenut siihen aktiivisesti ratkaisua. Näimme demonstraatiohankkeessa mahdollisuuden lähteä ratkaisemaan haastetta yhdessä Suomen ja maailman parhaiden asiantuntijoiden kanssa, toteaa Kouvolan kaupungin geodeetti Sami Suoknuuti.

Puhdistustyöt alkavat keväälläTyöt kohteessa alkoivat viime syksynä tehtävillä tarkentavilla tutkimuksilla ja varsinainen puhdistustyö tullaan aloittamaan keväällä 2018. Puhdistusurakka on suunniteltu päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alueella tullaan jatkamaan tehostettua tarkkailua. Hankkeen tuloksia seurataan tarkasti koko aktiivisen puhdistusvaiheen ajan. Tuloksia menetelmien tehokkuudesta tullaan saamaan jo vuoden 2018 aikana.Puhdistustyöt on suunniteltu toteutettavaksi hyödyntäen in situ suorainjektointiteknologioita, joissa vaikuttavat yhdisteet injektoidaan korkealla paineella suoraan tavoiteltuun maakerrokseen. Pilaantunutta maata ei siis perinteiseen tapaan kaiveta ja kuljeteta pois, vaan se puhdistetaan paikan päällä. Varsinaisten injektointitöiden kesto tulee olemaan noin 2-3 viikkoa ja ajoittumaan keväälle 2018. Puhdistustyöt tulevat kohdistumaan Pohjankorven vanhan pesulan läheisyyteen. Ne eivät tule aiheuttamaan lisääntynyttä liikennettä, mutta paikallisesti lisääntynyt melu on mahdollista injektointitöiden aikana. Töiden aloittamisesta ja kestosta tiedotetaan vaikutusalueella asuvia. -

Työt kohteessa alkoivat viime syksynä tehtävillä tarkentavilla tutkimuksilla ja varsinainen puhdistustyö tullaan aloittamaan keväällä 2018. Puhdistusurakka on suunniteltu päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alueella tullaan jatkamaan tehostettua tarkkailua. Hankkeen tuloksia seurataan tarkasti koko aktiivisen puhdistusvaiheen ajan. Tuloksia menetelmien tehokkuudesta tullaan saamaan jo vuoden 2018 aikana.

Puhdistustyöt on suunniteltu toteutettavaksi hyödyntäen in situ suorainjektointiteknologioita, joissa vaikuttavat yhdisteet injektoidaan korkealla paineella suoraan tavoiteltuun maakerrokseen. Pilaantunutta maata ei siis perinteiseen tapaan kaiveta ja kuljeteta pois, vaan se puhdistetaan paikan päällä. Varsinaisten injektointitöiden kesto tulee olemaan noin 2-3 viikkoa ja ajoittumaan keväälle 2018.
Puhdistustyöt tulevat kohdistumaan Pohjankorven vanhan pesulan läheisyyteen. Ne eivät tule aiheuttamaan lisääntynyttä liikennettä, mutta paikallisesti lisääntynyt melu on mahdollista injektointitöiden aikana. Töiden aloittamisesta ja kestosta tiedotetaan vaikutusalueella asuvia.
- Uudet puhdistusmenetelmät ovat paitsi tehokkaita, myös ekologisempia ja aiheuttavat vähemmän häiriötä puhdistustyön aikana, kertoo puhdistusurakasta vastaavan Nordic Envicon Oy:n johtaja Mikko Kotro.

Uudet puhdistusmenetelmät tukevat kestävää kehitystä

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa demonstraatiohankkeessa on mukana viisi eri puolella Suomea sijaitsevaa kohdetta, joita kaikkia yhdistää klooratuilla liuottimilla pilaantunut maaperää ja pohjavesi. Kohteet sijaitsevat Lappeenrannassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Ylöjärvellä sekä Kurikassa. Demonstraatiohankkeen tarkoituksena on parantaa ympäristön tilaa kohteissa sekä tuoda käytäntöön kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia ratkaisumalleja maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi.
- Nykyinen maa-ainesten kaivamiseen ja loppusijoitukseen perustuva puhdistuskäytäntö noudattaa harvoin kestävän kehityksen periaatteita eikä se edistä kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Se on useasti myös kokonaiskustannuksiltaan kalliimpaa kuin vaihtoehtoisten, kestävämpien ratkaisuiden käyttäminen. Kun katsotaan haastavia kohteita kuten Kouvolassa, eivät nykyiset kaivamiseen perustuvat menetelmät ole edes teknisesti kelpoisia vaihtoehtoja, Laitinen toteaa.

Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki
Sami Suoknuuti, Kaupungingeodeetti, Kouvolan kaupunki
sami.suoknuuti@kouvola.fi, puh. +358 20 615 5436

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke
Jarno Laitinen, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
jarno.laitinen@ely-keskus.fi, puh. +358 50 396 1902

Kunnostusurakoitsija
Mikko Kotro, Johtaja, Nordic Envicon Oy
mikko.kotro@nordicenvicon.fi, puh. +358 50 3384228

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme