+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Perusopetuksen kehittämiseen esitetään selvitystä

15.11.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Kouvolan perusopetuksen haasteita.

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 20. marraskuuta Kouvolan perusopetuksen kehittämistä vuosina 2017 2021. Kaupunginjohtaja esittää, että asiasta tehdään toukokuuhun mennessä valmistuva selvitys, jota ohjaa kaupunginhallituksen nimittämä poliittinen ohjausryhmä.
- Tavoitteena on selvittää, kuinka Kouvolassa tulevaisuudessakin taataan peruskoululaisille laadukas opetus, turvalliset koulumatkat ja nykyaikainen oppimisympäristö. Pyrkimyksenä on myös, että ainakin osa kouluista toimii jatkossa myös aluettaan palvelevina monitoimitiloina, Kouvolan lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen sanoo.

Selvitettäviksi esitetään
3 eri mallia

Perusopetuksen kehittämistä esitetään selvitettäväksi kolmen eri mallin pohjalta. Niistä ensimmäinen on se, että jatketaan nykyisellä 34 koulun kouluverkolla. Toisena vaihtoehtona ovat alueittain keskitettävät isot koulut, jolloin kouluverkko koostuisi 8-11 koulusta. Kolmas kehityslinja on joustava taajamakohtainen tarkastelu, joka merkitsisi 12-20 koulun mallia.
- Kaikilla vaihtoehdoilla on omat etunsa. Nyt olisi tärkeää, että selvitetään ennakkovaikutusten arvioinnilla mallien vaikutukset kuntalaisiin, henkilöstöön, talouteen ja ympäristöön. Tämän jälkeen voidaan poliittisessa päätöksenteossa valita suunta, jonka mukaisesti Kouvolan perusopetusta kehitetään, Korhonen toteaa.

Perusopetuksen haasteina laskeva oppilasmäärä
ja vanhenevat rakennukset


Selvitystä tarvitaan ennen muuta laskevien oppilasmäärien vuoksi: lasten määrä Kouvolassa vähenee, ja palvelutarjonta tulee sovittaa muuttuvaan tarpeeseen.
- Perusopetuksen menoista suuri osa on niin sanottuja kiinteitä kustannuksia, kuten tilavuokria, jotka eivät pienene, vaikka oppilasmäärä laskee. Tämä tarkoittaa, että opetuksen järjestämisen oppilaskohtainen hinta nousee, jollei toimintaa uudisteta.
- Kehittämiskohteisiin kuuluu myös ryhmäkokojen yhtenäistäminen niin, että resurssit jakautuvat tasapuolisesti eri puolille kaupunkia. Tällä hetkellä ryhmäkoko vaihtelee 12-25 oppilaan välillä.
Selvittämiseen luo painetta myös perusopetuksen kiinteistöjen rakennustekninen kunto. Koulurakennukset on tehty pääosin 1950- ja 1960-luvuilla, ja niistä moni on peruskorjausiässä.
- Kaikkien koulurakennusten korjaaminen edes tyydyttävään kuntoon maksaa seuraavien 10 vuoden aikana 100-200 miljoonaa euroa. On tarkasteltava sitä, missä tapauksissa kannattaa korjata ja milloin taas rakentaa uusi koulu, jossa on helpompi toteuttaa uudistuneen opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Kehittäminen vapauttaa resursseja
laadukkaaseen opettamiseen


Vuonna 2016 voimaan tullut opetussuunnitelma pyrkii syventämään oppimiskäsitystä ja mahdollistamaan tietoa luovan, yhteisöllisen ja oppilaiden tarpeet huomioon ottavan oppimisen. Keinoina ovat monipuoliset oppimisympäristöt ja oppiaineiden yhteistyö. Opetuksessa käytetään erikokoisia ryhmiä ja erilaisia tiloja, ja tilat muokkautuvat tarpeiden mukaan.
- Kun perusopetusta kehitetään, on mahdollista suunnata lisää resursseja esimerkiksi kieltenopiskeluun ja erityisopetukseen, sekä tarjota nykyaikaisia puitteita tieto- ja viestintätekniikan, liikunnan ja esittävien taiteiden opiskeluun.

Asiasta kerrotaan yksityiskohtaisemmin Kouvolan kaupunginhallituksen 20.11.2017 kokouksen esityslistassa, joka julkaistaan huomenna 16. marraskuuta Kouvolan kaupungin internet-sivuilla: www.kouvola.fi


Lisätietoja:

lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen, p. 020 615 8873, ismo.korhonen(at)kouvola.fi

perusopetuksen palvelupäällikkö Kim Strömmer, p. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme