+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvola.fi-verkkosivut saivat kouluarvosanan 7,6

29.11.2017

Kouvolan kaupunki kysyi kokemuksia Kouvola.fi-sivustosta 2.10.–6.11.2017. Kyselyyn osallistui yhteensä 1359 vastaajaa, joista 225 oli ulkopaikkakuntalaisia. Sivut saivat keskiarvoksi kouluarvosanan 7,6, mikä on hieman edellistä arviointia parempi.

Kouvolan kaupungin internet-sivuilla kysyttiin käyttäjäkokemuksia 2.10.–6.11.2017. Kyselyyn otti osaa 1359 vastaajaa, joista 84 % on Kouvolan kaupungin asukkaita ja 16 % ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista on 71 % ja miehiä 29 %. Vastaajista merkittävä osa on keski-ikäisiä tai vanhempia.

Sivuilta etsittiin eniten terveydenhoitoon liittyvää tietoa (29 %), ajankohtaisasiaa (23 %), vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (23 %) ja yhteystietoja (17 %). Vastaajista 85 % oli löytänyt hakemansa tiedon, 9 % ei ollut löytänyt etsimäänsä tietoa. Vastaajista 6 % ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kaikista vastaajista 4 % käy Kouvolan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 31 % viikoittain,
25 % kuukausittain, 34 % satunnaisesti, ja 6 % oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Sivuille etsiydytään joko vanhasta muistista (41 %), hakupalvelun kautta (38 %) tai jonkin toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta (6 %). Vastaajista 5 %:lla sivu on aloitussivuna.

Toiveena selkeämmät sivut

Vastaajat arvioivat Kouvola.fi-sivuston hyödylliseksi ja sisällön monipuoliseksi. Vastaajien mielestä sivut toimivat ongelmitta, mutta sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia eikä sivusto erityisemmin erotu edukseen. Edelleen toivottiin lisää selkeyttä sivustolle.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,41 asteikolla 1–5. Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4–10) keskiarvo oli 7,6. Paikkakuntalaiset antoivat sivustosta hiukan matalampia arviointeja kuin ulkopaikkakuntalaiset.

Vastaajien avoimissa kommenteissa ja toiveissa esiintyi mm. seuraavia aiheita:

  • Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista
  • Hakutoimintoon parannuksia
  • Parannuksia sivujen mobiilikäyttöön
  • Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen
  • Sivut ovat hyvät tällaisenaan
  • Ulkoasuun parannusta
  • Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi

Sivujen kehittäminen

Edellisen kerran Kouvola.fi-verkkosivujen käyttäjäkokemuksia kysyttiin alkuvuodesta 2016. Tulokset olivat tällöin samansuuntaisia kuin nyt 2017, mutta arvioinnit ovat hiukan parantuneet. Käyttäjätyytyväisyys indeksi nousi 3,35:stä 3,41:een ja kouluarvosana 7,44:stä 7,6:een. Sivustolla on tehty tutkimusten välissä parannuksia, muun muassa hakutoimintoon on lisätty ennakoiva hakutulos.

Vastaajat haluaisivat asioida kunnan kanssa verkon kautta eniten terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (49 %), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (36 %), kirjaston kanssa (22 %), sosiaalitoimen kanssa (22 %), sekä koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (21 %).

Kouvolan kaupungin verkkosivut uudistetaan 2018–2019. Uudistustyössä hyödynnetään kyselyn tuloksia ja toiveissa on myös sivuston testaaminen kuntalaisten kanssa ennen käyttöönottoa. Tavoitteena on muun muassa sähköisen asioinnin ja vuorovaikutteisuuden lisääminen.

Käyttäjäkyselyn toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy. Vuoden 2018 alkupuolella saadaan vielä kyselyyn osallistuneiden kuntien yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta, mikä antaa laajempaa näkökulmaa ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa.

Tutustu tutkimusraporttiin! [pdf, 9 MB]

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin kolme Kouvola-tuotekassia. Arpaonni suosi Maarit Huhtiniemeä, Helena Pohjosta sekä Pirkkoa, joka ei halunnut ilmoittaa sukunimeään. Voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lisätietoa:
Tea Salonsaari
Verkkotiedottaja
020 615 8122

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme