+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunki on varautunut talven tuloon

17.11.2017

Kouvola on varautunut tulevaan talveen jopa 70 koneen ja aura-auton voimin. Kaupunki huolehtii katualueiden, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden talvityöt ja jalkakäytävien läpiaurauksen. Myös tontin omistajilla on velvollisuuksia.

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa. Jos lunta tulee runsaasti, liikkeelle lähdetään töihin 70 aurausyksiköllä. Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan katuja n. 700 km, raitteja n. 300 km, jalkakäytäviä n. 36 km ja P-alueita 14 ha. Talveen on budjetoitu n. 3 milj. euroa.

Talvikunnossapitovastuut kaupungin ja tontinomistajan kesken

Kaupunki huolehtii katualueiden, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden talvityöt, joihin kuuluvat mm. auraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumen ajo.

Jalkakäytävien koneellinen läpiauraus ja hiekoitus sekä jalkakäytävien viereen kertyneen lumen poisajaminen on otettu kaupungin hoidettavaksi Teknisen lautakunnan päätöksellä 2015. Vaikka kaupunki on ottanut tehtäviä hoidettavakseen, jäi tontin omistajallekin hoidettavaa.

Katu- ja yleisillä alueilla (asemakaava-alueet) talvikunnossapitovastuu jakaantuu tontinomistajan ja kaupungin kesken. Tontinomistajan velvollisuuksista on määritelty Kunnossa- ja puhtaanapitolaissa, 4 §.

Tontinomistajan velvollisuuksia:

  • Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, joita ovat tonttiliittymän auraus ja liukkaudentorjunta. Tonttiliittymä on yleensä myös kiinteistölle johtava pelastustie.
  • Tontinomistaja pitää jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun lumettomana ja jäättömänä. Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontin omistajalle.


Kunnossapito hoidetaan kiireellisyysluokitusten mukaan

Teiden talvikunnossapitoa tehdään mahdollisimman paljon työaikana, klo 7-16, kiireellisyysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. I-luokan pyörätiet, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan II-luokan raitit ja kadut. Viimeisenä aurataan asuntokadut, jotka kuuluvat kunnossapitoluokkaan III.

Talviajan pysäköintikiellot


Katujen talvikunnossapitoa on Kouvolassa helpotettu talviajan pysäköintikielloilla n. 30 kadulla. Asukkaiden kannattaa kiinnittää huomiota pysäköintikieltojen ajankohtaan. Autoton kadun vierus mahdollistaa kapeiden katujen hoitotöitä pysäköintikieltojen ajankohtana.

Talvikunnossapidon ulkopuoliset alueet


Puistoväylät ja raitit, joilla ei ole talvikunnossapitoa, on merkitty ei talvikunnossapitoa – liikennemerkein. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjuntaa suoritetaan aurauksen yhteydessä ja sen jälkeen. Normaalilla talvikelillä kevyenliikenteenväylien lumipinta karhennetaan jo aurattaessa. Tarvittaessa kulkuväyliä hiekoitetaan. Liukkauden torjuntaan käytetään sepelirouhetta 3-6 mm.

Palautteen antaminen

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja tulee dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi tiemestareiden ja päivystävän työnjohtajan tietoon.

Katupäivystysnumero akuutteja kiireellisiä toimenpiteitä varten on 020 615 4690.


Lisätietoa:

Kunnossapitoalueiden rajat:
Kaikki tavikunnossapitotyöt eivät kuulu kaupungille.
Kunnossapitoalueiden rajat (Ely-keskus = Valtion hoitamat väylät /Kouvolan kaupunki) ovat nähtävissä kaupungin karttapalvelussa: http://kartta.kouvola.fi
Karttapalvelun vasemman reunassa olevasta Näytä kartalla –kohdasta valitaan Liikenne -> Katujen kunnossapitovastuu. Sivun alareunassa on selite, mitä viivojen väri tarkoittaa.
Samasta valikosta saa kevyenliikenteen kunnossapito vastuut ja kaupungin katujen hoitoluokituksen

Talvipysäköintikiellot:
www.kouvola.fi/talvipysakointikiellot


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme