+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.11.2017

7.11.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 6.11.2017 mm. kunnallista tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosenttia, toimitilajohtajan viran haettavaksi julistamista sekä valtuustoaloitteiden käsittelyä.

Kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2018

Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kouvolan kunnallinen tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia vuonna 2017. Vuodelle 2018 siihen ei esitetä tehtäväksi muutoksia.

Kouvolan kaupungin kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2018, vaan ne esitetään pidettäväksi vuoden 2017 tasolla.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi vuodelle 2018 seuraavat Kouvolan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit:

  • Kouvolan kaupungin tuloveroprosentti 20,75 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35
  • voimalaitos 3,10 %
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • rakentamaton rakennuspaikka, ei määritellä erikseen

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta.

Toimitilajohtajan viran haettavaksi julistaminen

Toimitilajohtajan virka on vapautumassa 1.2.2018 alkaen Timo Oksasen siirtyessä eläkkeelle. Toimitilajohtajan keskeisiä tehtäviä on vastata konsernipalvelujen tilapalvelujen johtamisesta, rakennuttamisesta, projektijohtamisesta sekä osallistua omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen.

Hallintosäännön mukaan valinnasta päättävä viranomainen päättää alaistensa virkojen haettavaksi julistamisesta. Hallintosäännön 41 §:n perusteella toimitilajohtajan valinnasta päättää kaupunginhallitus.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Toimitilajohtajan virkasuhteessa on tarkoituksenmukaista noudattaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Toimitilajohtajan virka julistetaan haettavaksi.
Kaupunginhallitus valitsee työryhmän valmistelemaan toimitilajohtajan valintaa.
Viranhaltijoista työryhmään valitaan kaupunginjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja (sihteeri).

Kaupunginhallituksen päätös: Toimitilajohtajan virka julistettiin haettavaksi.

Kaupunginhallitus valitsi valmistelutyöryhmään Harri Helmisen, Jani Heikarin, Jenny Hasun ja Kaisa Spesin. Viranhaltijoista työryhmään valit-tiin kaupunginjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä henkilöstöjohtaja.


Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää

Valtuustoaloitteiden käsittely

Kuntalain mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan määräykset mm. valtuutetun aloitteen käsittelystä.

Hallintosäännön mukaan valtuuston kokouksissa on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Hallintosääntö ei sisällä tarkempia määräyksiä aloitteiden käsittelyajan tai -prosessin osalta. Jotta valtuustoaloitteet tulevat käsitellyksi kohtuullisessa määräajassa ja yhdenmukaisella tavalla, tulee kaupunginhallituksen antaa toimialoille ohje aloitteiden käsittelyn osalta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteiden käsittelyn osalta seuraavan ohjeen noudatettavaksi toimialoilla:

Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston sille toimittamat valtuustoaloitteet valmisteltavaksi asianomaiselle toimialalle. Toimialan toimielimen tulee antaa aloitteeseen vastaus kuuden kuukauden kuluessa aloitteen vastaanottamisesta. Vastauksessa on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty. Vastaus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, joka antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme