+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

HYVÄT TYYPIT PARHAAT TIIMIT – Valmiina palveluksessa

17.11.2017

Puhtauspalvelujen laaja ja koko henkilöstön osallistava tiimihanke on saatu päätökseen. Tiimimäistä toimintapaa on Kouvolan kaupungin Puhtauspalveluissa toteutettu aiemminkin, mutta selkeät tiimit puuttuivat ja tiimitoiminta ei ollut tavoitteellista. Henkilöstöltä saatu hankepalaute rohkaisee jatkamaan. ”Nämä kehittämistyöpajat antoivat sysäyksen oikeaan suuntaan sekä hyvän pohjan jolle rakentaa tiimityötä.”

”Tiimi voi tehdä pieniä päätöksiä ja toimintatapoja ilman esimiestä”
Puhtauspalveluhenkilöstön tiimien itseohjautuvuutta on lisätty määrittelemällä, mitä päätöksiä tiimi voi itsenäisesti tehdä. Vastuuta on jaettu tiimisopimusten myötä tiimien jäsenille. Palautteiden perusteella työntekijät ovat sisäistäneet itseohjautuvuuden merkityksen: ”Tiimien vastuu ja päätöksentekolista on selkeä, jolloin ei tarvitse jokaisesta asiasta soittaa ja kysyä:” Tiimit tekevät itseohjautuvasti vastuualueensa liittyvät tehtävät puhtauspalvelun pelisääntöjen rajoissa. Palautteen perusteella sitoutumista tiimitaidoissa on tapahtunut: "Puhalletaan yhteen hiileen ja autetaan tarvittaessa. Yhdessä suunnitellaan ja myös toteutetaan.” Tuloksellisuus itseohjautuvuudessa tarkoittaa ja edellyttää, että jäsenet sitoutuvat tiimin tehtäviin ja tavoitteisiin. Työkaveria autetaan oikeaan aikaan ja oikeissa paikoissa. Kehittynyt tiimi ottaa enemmän vastuuta, jotta toiminta olisi innovatiivista ja uudenlaisia ratkaisuja tuottavaa.


”Tiimit ovat niin eri vaiheissa, haasteeksi muodostuu kehittyvä yhteistyö”
Tiimien kehitysvaiheissa on eroa. Palautekyselyissä nousi esille, että osa tiimeistä on starttaamassa ja osalle tiimityöskentely on jo tuttua toimintaa. Yhteistyö on avainasemassa tiimien toiminnan kehittymiselle. Sen lisäksi tiimien toimintaa tukevat erityisesti tiiminjäsenten väliset ihmissuhteet, keskinäinen arvostus ja toistensa tukeminen.Tiimit opettelevat tulevaisuudessa yhteistyötaitoja ja jokainen tiimin jäsen tahtoo ja haluaa muuttua.Tarvitaan tiedottamista ja vuorovaikutusta, sekä johdon ja esimiesten tukea. Uuden oppimisen esteenä voi olla se, että vanhoista tavoista poisoppimista ei tapahdu. Esimiesten pitää luottaa tiimien itseohjautuvuuteen. Palautetta annetaan kaksisuuntaisesti, jokainen osallistuu asioiden käsittelyyn ja tuo riittävästi omia mielipiteitään esiin. Tahtotilaa näille ominaisuuksille on jo nähtävissä. ”Minusta toista ihmistä ei voi muuttaa. Muutos lähtee aina ihmisestä itsestään.” ”Työkaverin kuunteleminen ja huomiointi ainakin. Vaikka ei voisi juosta apuun usein edes kuunteleminen auttaa. Voin tuoda tiimeissä omia esityksiä/ajatuksia julki. Jokainen tiimin jäsen toimii omalla persoonalla. Arvostaa jokaista tiimin jäsentä.”


”Esimiehen antama luottamus lisää motivaatiota”
Tiimityössä esimiehen velvollisuudet ja oikeudet eivät poistu. Yhteisillä pelisäännöillä poistetaan päällekkäisyyksiä ja myös toimenkuvia on tarkistettu. Esimies on vierellä kulkija ja osallistuu tarpeen vaatiessa ratkaisun löytämiseen. Hän osoittaa omalla toiminnallaan vastuunottoa ja ohjaa tiimiä etsimään ratkaisuja. Esimies ja tiimivastaavan palaverit ovat säännöllisiä ja niihin valmistaudutaan ennakkoon. Yksi tärkeistä esimiesvastuista on koordinoida tiimien resurssien käyttämistä ja tiimien välistä yhteistyöstä.”Esimiehenä osallistun tiimien palavereihin ja tuen tiimivastaavia. Kannustan tiimin jäseniä toimimaan tiimimäisesti.”

”Vastuuta on annettu, on osattava ottaa vastuuta”
Päätöksentekoa on madallettu alaspäin niin, että tiimit aidosti saavat vaikuttaa omaan työhönsä ja oppivat kantamaan vastuuta saavutetuista tuloksista sekä keinoista tulosten saavuttamiseksi. Tiimivastaavana toimiminen on luottamustehtävä, joka on ansaittu tiiminjäseniltä ja esimieheltä. Tiimin jäsenten tehtävänä on toteuttaa perustehtävää ja sitoutua tiimisopimuksessa päätettyihin asioihin. ”Yhdessä laadittujen pelisääntöjen noudattamisen edellyttäminen ja keskustella ja neuvotella enemmän tehtävistä töistä.” Tiimisopimuksen on laatinut 58 % tiimeistä. Tiimisopimuksen sisällön määrittelee tiimit itse. Toimiva tiimi tarvitsee erilaisia osallistujia omilla vahvuuksilla. ”Olemme kaikki erilaisia ja hyvä niin.” Yhteisöllinen tiimityö vaatii muiden ymmärtämistä ja huomioimista uudella tavalla. Palautetta pitää ja antaa ja sitä pitää myös vastaanottaa. ”Viestintä ja vuorovaikutus - sanaton viestintä - osaa kiinnittää huomiota, myös omalla kohdalla.”

” Pari sanaa meistä”
Kouvolan kaupungin Puhtauspalvelut on moniosaajien tiimi, jolla on yhteinen tavoite. Tiimi muodostuu puhtausalan lähes 200 ammattilaisesta.

HYVÄT TYYPIT, PARHAAT TIIMIT – hanke on osittain rahoitettu Työsuojelurahaston kehittämisavustuksella. Asiantuntijana eli kouluttajana toimi KSAO Aikuisopistosta kouluttaja Helena Heikkilä. Hanke alkoi 16.11. 2016. Tiimityön kehittämishanke kestää 31.12.2017 asti.

Tiimihanke tukee Kouvolan kaupungin ja puhtauspalvelujen strategisia päämääriä sekä muutosprosessia kohti itseohjautuvia tiimejä. Hyvä työ ja reilu meninki -Työhyvinvointiohjelma perustuu Kouvolan kaupungin strategiaan. ”Meillä on mahdollisuus menestyä, kun puhallamme yhteen hiileen ja sidomme voimavarat strategian mukaiseen toimintaan.”

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 23.11.2017 klo 13.00 -15.00 Kouvolan seudun ammattiopiston auditoriossa, Utinkatu 44-48, Kouvola. Tervetuloa tutustumaan hyviin tyyppeihin ja parhaisiin tiimeihin!

Lisätietoa:
Heli Lotti
puhtauspalvelupäällikkö

Kouvolan kaupunki, puhtauspalvelut
heli.lotti(at)kouvola.fi, 020 615 7829
www.kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme