+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan kaupungin vuoden 2017 taloudellinen tilanne parantunut

4.10.2017

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne näyttää tehtyjen arvioiden perusteella paremmalta kuin vuoden 2017 talousarvion. Osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2017 perusteella koko vuoden tulosennuste on noin -1,8 milj. euroa eli 4,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttavat arvioitua pienemmiksi jäävät henkilöstökulut ja parempi verotulokehitys, erityisesti yhteisöverojen osalta.

Toimintakatteeksi ajalla 1.1.–31.8.2017 muodostui -328,5 milj. euroa, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavaan aikaan. Vaikka kaupungin taloudellinen tilanne näyttää kuluvana vuonna muodostuvan talousarviota paremmaksi, on toimialojen edelleen tarkasteltava kriittisesti toimintansa kustannuksia ja keinoja hallita niiden hallitsemiseksi.

Investointimenoja on toteutunut 16,2 milj. euroa ja investointituloja 0,4 milj. euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan nettoinvestointien arvioidaan koko vuonna toteutuvan talousarviota pienempinä.

Kouvolan kaupungin kärkihankkeet etenevät. Keskustan kehittämisen osalta kävelykatu Manskin uudistamisessa on käynnissä kadun pohjoispään kalustaminen ja toisen toteutusvaiheen rakentaminen, Matka- ja tapahtumakeskuksen sekä siihen liittyvien katu- ja pysäköintialueiden suunnittelu. Asuntomessut 2019 -projektissa tonttihaku jatkuu ja infrastruktuuria rakennetaan. Kimolan kanavan vesiväylän ja geotekniikan suunnittelu sekä siltasuunnittelu ovat käynnissä. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin toiminnallinen kehittäminen etenee suunnitellusti ja infrastruktuurin teknisen suunnittelun hankintaa valmistellaan.

Kilpailukykysopimus vähentää henkilöstömenoja

Kaupungin henkilöstömäärä oli elokuussa 2017 selvästi pienempi kuin vuonna 2016 vastaavaan aikaan. Kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa henkilöstöä yhteensä 5 910 (v. 2016: 6 007). Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaa parhaiten palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilötyövuosina kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun lopussa yhteensä 5 364. Henkilöstön määrä vähentyi viime vuodesta 145 htv:llä eli 2,6 prosentilla.

Henkilöstökulut olivat elokuun lopussa 173,0 milj. euroa, mikä on 6,5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tähän vaikuttavat henkilöstön väheneminen, kilpailukykysopimuksen seurauksena tehty lomarahojen leikkaus ja alentuneet palkkojen sivukulut. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 26 eli 21 prosenttia.

Sairauspoissaoloja oli elokuun loppuun mennessä keskimäärin 13,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on vuotta 2016 enemmän. Kaupunki on käynnistänyt toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Aino-terveysjohtamisen järjestelmällä. Erityistä huomiota on kiinnitetty pitkittyviin sairauspoissaoloihin. Vuoden 2017 alussa käynnistettiin Uusille urille -pilotti, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista.

Osavuosikatsaus 31.8.2017 [pdf, 1 MB]

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, p. 020 615 9333
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, p. 020 615 4001
sähköpostit: etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme