+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginvaltuustossa 16.10.2017 käsiteltäviä asioita

11.10.2017

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 16.10.2017 mm. osavuosikatsausta 1.1.–31.8.2017, valtuustoryhmien muodostamista, sidonnaisuuksia sekä vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2017

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne näyttää tehtyjen arvioiden perusteella paremmalta kuin vuoden 2017 talousarvion. Osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2017 perusteella koko vuoden tulosennuste on noin -1,8 milj. euroa eli 4,5 milj. euroa budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttavat arvioitua pienemmiksi jäävät henkilöstökulut ja parempi verotulokehitys, erityisesti yhteisöverojen osalta. Kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2017 tiedoksi.

Lue lisää osavuosikatsaus tiedotteesta.

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, p. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, p. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Osavuosikatsaus tiedote

Lue lisää asiasta.

Valtuustoryhmien muodostaminen

Hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus, joka kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava.

Valtuustoryhmien muodostamisesta on annettu valtuuston puheen johtajalle seuraavat kirjalliset ilmoitukset:
Kokoomuksen valtuustoryhmä, pj Tapio Karvonen
Sosialidemokraattien valtuustoryhmä, pj Outi Kasurinen
Keskustan valtuustoryhmä, pj Topi Seppälä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä, pj Jari Käki
Vihreiden valtuustoryhmä, pj Sari Hyytiäinen
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, pj Sakari Smeds
Kouvolan Sitoutumattomien valtuustoryhmä, pj Pulla Peltola
Kouvolan Sininen valtuustoryhmä, pj Jari Lindström
Suur-Kouvolan Sitoutumattomat ry:n valtuustoryhmä, pj Jouni Suninen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, pj Mika Byman

Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja hyväksyy valtuustoryhmien nimet.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kaupungin keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Sidonnaisuusrekisteriä ylläpitää ulkoisen tarkastuksen henkilöstö ja rekisterin palvelun tuottaja on Innofactor Oy Dynasty sidonnaisuusrekisteri. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Rekisteriin tallennetut ilmoitukset julkaistaan Kouvolan kaupunginverkkosivuilla ja toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Lisätietoja:
tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh.020 615 7916, sirkku.ahvo-lehtinen(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen Kymenlaaksoon

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin ja uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020.

Kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alusta alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa. Kymenlaakson maakunnallista sote-kuntayhtymää valmistellaan osana valtakunnallista sote- ja maakuntauudistusta.

Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.


Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme