+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.10.2017

10.10.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 9.10.2017 mm. Kouvolan erikoissairaanhoidon siirtoa Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin, vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamista Kymenlaaksoon, esitystä Lumenveiston Suomen mestaruuskilpailun järjestämiseksi Kouvolassa vuonna 2018, Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnosta sekä osavuosikatsausta 1.1.–31.8.2017 ja vuoden 2018 talousarviovalmistelun tilannetta.

Kouvolan erikoissairaanhoidon siirto Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin

Kymenlaaksossa kehitetään sote-palveluja niiden laadun ylläpitämiseksi ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Osana kehitystyötä Kouvolan kaupunki valmistelee erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirtoa kokonaisuudessaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle. Tavoitteena on, että Carea järjestää Pohjois-Kymen sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon 1.1.2018 lähtien.

Terveydenhoitolain 1.1.2018 voimaan tulevat muutokset lopettavat leikkaustoiminnan ja yhteispäivystyksen Pohjois-Kymen sairaalasta vuodenvaihteessa, ja sairaala muutetaan asteittain akuuttihoitoa antavasta sairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi. Muutoksen hallittu toteuttaminen edellyttää henkilöstön ja tietojärjestelmien yhdistämistä Kymenlaaksossa. Yhdistämistä vaatii erityisesti Pohjois-Kymen sairaalaan muodostettavan, sisätautien varallaolojärjestelyillä tuetun akuuttilääketieteen/yleislääketieteen päivystyksen ja operatiivisten alojen poliklinikkatoiminnan ylläpitäminen. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirto Carealle mahdollistaa sen, että Kymenlaaksossa voidaan erikoissairaanhoidossa ottaa käyttöön yhteinen potilastietojärjestelmä, jonka avulla pystytään merkittävästi parantamaan asiakasohjausta. Yhteinen lähetejärjestelmä turvaa myös paremman ja joustavamman yhteisten resurssien käytön sekä vahvemman toimijapohjan asiakastarpeeseen vastaamisessa.

Siirrettävä kokonaisuus ja siirron kohteena oleva henkilöstö tarkentuvat Carean kanssa käytävissä neuvotteluissa. Henkilöstö siirtyisi Carean palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 §:ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädettyjä liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen entisin palvelussuhteen ehdoin.

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää erikoissairaanhoidon siirron valmistelun Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää erikoissairaanhoidon siirron valmistelun Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että erikoissairaanhoidon siirron valmistelun aikana toteutetaan ennakkovaikutusten arviointi talousvaikutusten sekä sosiaali- ja terveysvaikutusten osalta joulukuun 2017 alkuun mennessä. Kaupunginhallitus ja henkilöstö tulee pitää valmistelun etenemisen osalta ajan tasalla.

Lisätietoja:
hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
vs. terveysjohtaja Kari Kristeri, puh. 020 615 9399, kari.kristeri(a)kouvola.fi
tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, puh. 020 615 800, sirpa.mantynen(a)kouvola.fi,

Lue lisää asiasta.

Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelman luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta

Kymenlaakson maakuntahallitus on pyytänyt lausuntoa Kouvolan kaupungilta Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön yhteinen tahtotila eli keskeiset tavoitteet ja toimenpide ehdotukset. Maakuntaohjelman linjauksilla ohjataan kehittämisrahoituksen käyttöä maakunnassa.

Ohjelmaluonnoksessa Kouvolan kaupungissa vallitseva tahtotila kaupungin omista vahvuuksista, tekemisistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista ei kuitenkaan nouse riittävästi esiin. Kouvolan kaupungin näkökulmasta maakuntaohjelmaluonnos, sekä maakuntasuunnittelun pohjaksi laadittu ja maakuntahallituksessa kesäkuussa 2017 hyväksytty Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite 2040, on laadittu huomattavasti pessimistisemmäksi, kuin miten Kouvolan kaupunki näkee tulevaisuutensa asumisen, työllisyyden ja elinvoiman kehittämisennäkökulmasta.

Kaupunki kommentoi rakentavassa hengessä lausuntokierroksella olevaa maakuntaohjelmaa odottaa, että nyt linjatut näkemykset ja kommentit otetaan jatkovalmistelussa huomioon.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa Kymenlaakson liitolle esittelytekstin mukaisen lausunnon Kymenlaakson maakuntaohjelmasta.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Lue lisää

Vuoden 2018 talousarviovalmistelun tilanne

Kaupunginhallitus on 18.4.2017 antanut vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmien kehyksen toimialoittain. Kehystä on tarkennettu 11.9.2017.

Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2018 talousarvioehdotuksensa ja koko kaupungin osalta talousarvio 2018 on 6,8 milj. euroa alijäämäinen. Kaikki lautakunnat eivät ole noudattaneet kaupunginhallituksen antamaa kehystä, eivätkä tammikuussa 2017 annettua velvoitetta tasapainottamissuunnitelmien laatimisesta.

Annettuun kehykseen pääsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kaupunginhallituksen on syytä palauttaa talousarviot niiden toimialojen osalta, jotka eivät ole kehyksessä, toimialoille uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtaja antaa talousarvio ehdotuksensa vuodelle 2018 kaupunginhallitukselle 23.10.2017.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa kehyksen ylittäneet talousarviot toimialajohtajille uudelleen valmisteluun kaupunginjohtajan ehdotusta varten.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Lue lisää

Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme