+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan uimarantojen vedenlaatu palannut normaalille tasolle

11.8.2017

Otetuissa lisänäytteissä uimavedenlaatu oli palautunut Valkealassa Lappalanjärven, Lautaron ja Jokelan uimarannoilla lähes normaalille tasolle, eikä terveysvalvonta koe uimisen rajoittamista tämän hetken tietojen mukaan tarpeellisena.

Elokuussa 7.8 otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kolmea rantaa lukuun ottamatta. Valkealassa Lappalanjärven, Lautaron ja Jokelan uimarannoilta otetuissa näytteissä oli suolistoperäisiä enterokokkeja huomattavasti yli asetettujen raja-arvojen. Myös E-coli pitoisuudet olivat normaalitilanteeseen nähden koholla. Uimarannoille vietiin asiasta tiedote, jossa ohjeistettiin välttämään uimista kyseisillä rannoilla.

Näytekierroksella myös Iitin Sääskjärvellä Erottajan uimarannalta 8.8. otetussa näytteessä oli E-coli pitoisuus koholla. Pitoisuus ei kuitenkaan aivan ylittänyt asetettuja toimen-piderajoja. Erottajan uimarannalta otettiin varmuuden vuoksi lisänäyte.
Terveysvalvonta otti kyseisiltä rannoilta 9.8. lisänäytteet, joiden tutkimustulokset valmistuivat 10.8. Tulosten mukaan uimaveden laatu on palannut lähes normaalille tasolle. Vain Lappalanjärven uimarannan vesinäytteessä oli vielä E-coli -pitoisuus hieman korkeampi, kuitenkin reilusti alle toimenpideraja-arvon.

Syitä ylityksille selvitetään yhdessä ympäristönsuojeluyksikön kanssa. Tiedossa ei ole jätevesien ylivuotoja Käyräjoen ja Lappalanjärven alueilla. Terveysvalvonta ei koe uimisen rajoittamista tämän hetken tietojen mukaan tarpeellisena.

Kunnan ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 20 ja Iitissä 7. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen uimaveden laatua näytteenotoin.
Kouvolan kolmelta suurelta uimarannalta otetaan seurantakalenterin mukaisesti uimavesinäytteet neljä kertaa kesässä ja pieniltä yleisiltä uimarannoilta näytteet otetaan kolme kertaa uimakauden aikana. Näytteenottoviikot ovat 22, 25, 29 ja 32. Mikrobiologisten raja-arvojen ylittyessä otetaan lisänäytteitä.

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla. Lisäksi niitä voi seurata Internetissä: www.kouvola.fi/uimarannat tai http://www.iitti.fi/vapaa-ajan-palvelut/uimarannat-ja-avantouinti.

Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen ja -paikkojen sijainti karttapalvelusta osoitteessa http://kartta.kouvola.fi (kohdasta Tarkennettu haku, valitse Uimarannat, Hae).

Uimarantatiedote elokuu 2017 [pdf, 68 KB]
Lisätietoja:
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut
Terveystarkastaja, Juha Järvinen, puh 020 615 7996

Terveystarkastaja, Mari Järvinen, puh 020 615 8074