+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kiinan kansantasavallan Hunanin maakunta ja Kymenlaakson Liitto sopivat yhteistyön kehittämisestä

14.7.2017

Kiinan Hunanin maakunnan edustajat vierailivat Kouvolassa perjantaina 14.7.2017. Tapaamisen yhteydessä sovittiin kaupan ja talouden yhteistyöstä Hunanin maakunnan ja Kymenlaakson Liiton kesken. Kymenlaakson sijainti ja kansainvälisesti merkittävät logistiikka-alueet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet Kiinan ja Suomen väliselle yhteistyölle.

Tapaamisesta laaditussa muistiossa on syvennetty Hunanin maakunnan Kymenlaakson Liiton välillä lokakuussa 2016 sovittuja periaatteita yhteistyöstä taloudellisten ja kaupallisten suhteiden kehittämisessä. Muistion sisällöstä sopivat Hunanin maakunnan kuvernööri Xu Dazhei ja Kymenlaakson Liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen. Kymenlaakson Liiton hallitus jatkaa valmistelua syksyllä 2017.

Jouko Leppänen ja Xu Dazhe Jouko Leppänen ja Xu Dazhe kättelevät Kymenlaakson ja Hunanin maakuntien tulevan yhteistyön merkeissä.

Kymenlaakson kansainvälisesti merkittävät logistiikka-alueet, Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali sekä HaminaKotkan satama tarjoavat korkealaatuiset ja kilpailukykyiset kahdensuuntaiset kuljetusyhteydet terminaalitoimintoineen Aasian ja Euroopan välille ja erityisesti Kiinan ja Suomen välisille suorille kuljetuksille. Rautatiekuljetukset ovat kilpailukykyisiä erityisesti elintarvikekuljetuksissa sekä korkean teknologian tuotteissa, joille kuljetusajan nopeus ja kuljetusolosuhteiden vakaus on välttämätöntä. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali palvelee Suomen ja Aasian välistä tavaraliikennettä myös erityisjärjestelyjä vaativissa kuljetustoimenpiteissä kuten elintarvikekuljetuksissa sekä sinetöityjen konttien kuljetuksessa.

Tapaamiseen osallistui kuvernöörin lisäksi muita Hunanin alueen edustajia. Kouvolan kaupungin edustajina tapaamisessa olivat kaupunginjohtaja Marita Toikka, kansanedustaja Markku Pakkanen ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jenny Hasu.

Kiinan Hunan ja Kymenlaakso sopivat yhteistyön kehittämisestä, kokouksen edustajia kuvassa. Kiinan kansantasavallan Hunanin maakunta ja Kymenlaakson Liitto sopivat yhteistyön kehittämisestä.

Sekä Kymenlaakson liitto että Kouvolan kaupunki kokevat tärkeänä yhteistyön vahvistamisen kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapaamisessa sovittiin myös Atria Finland Ltd:n yhteistyöstä Hunan Northern Europe Investment Co ltd:n kanssa. Atrian edustajana tilaisuuteen osallistui tuotannollisten prosessien johtaja Markku Hirvijärvi.

Lisätietoja:

Kymenlaakson liitto:
Jouko Leppänen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja
p. 0400 647 990
jouko.leppanen(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupunki:
Marita Toikka, kaupunginjohtaja
p. 020 615 3100
marita.toikka(a)kouvola.fi

Jouko Leppänen ja Xu Dazhe