+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Suomi hakee EU:n rahoitusta liikennehankkeille – Kouvolan RRT-hanke mukana

30.6.2017

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on 28.6.2017 päättänyt hakea EU:n CEF-rahoitustukea liikennehankkeille. Päätös tarkoittaa, että valtio osallistuu Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin investointihankkeeseen esitetyllä tavalla.

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 38,6 M€. Tuella on tarkoitus rakentaa avoin rautatie-terminaali ja mahdollistaa pitkien junien lastinkäsittely sekä eri kuljetusmuotojen yhdistäminen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa logistisen ketjun toimintaa ja parantaa rautatiekuljetusten toimintaedellytyksiä.

Kouvolan terminaalin raideinfrastruktuurihankkeen valtion osuus osoitetaan liikenne- ja viestintäministeriön kehyksestä, kun hanke on siinä vaiheessa eli vuosina 2019, 2020, 2021 ja 2022.

Hankkeen rahoitusta hakevat Kouvolan kaupunki ja Suomen valtio yhdessä. Kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on 31,3 M€. Hankkeelle arvioidaan saatavan Euroopan komissiolta CEF-rahoitusta (7,7 M€), mikä on 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kyseessä on niin sanottu Blending-haku, josta valtion kokonaan rahoittamat hankkeet eivät voi saada tukea. Hankkeessa on oltava yksityistä lainarahoitusta ja sille tulee saada tuottoa.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.

Valtioneuvoston päätös

Lisätietoja:

Marita Toikka, kaupunginjohtaja
p. 020 615 3100
marita.toikka(a)kouvola.fi

Petteri Portaankorva, edunvalvontapäällikkö
p. 020 615 1287
petteri.portaankorva(a)kouvola.fi