+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan RRT-alueen asemakaavoitustyö käynnistyy

22.6.2017

Kesäkuussa nähtävillä ollut rautatie- ja maantieterminaalin yleistasoinen suunnitteluaineisto tarkentuu ensimmäisen vaiheen asemakaavoituksella jo kuluvan kesän aikana.

Kouvolan kaupunkisuunnittelu valmistelee asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Tykkimäessä sijaitsevalle Kullasvaaran logistiikka-alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 119 hehtaaria ja se käsittää osan jo toteutuneesta logistiikka-alueesta, sekä sen ja Kouvola-Vainikkala pääradan välisen alueen. Suunnittelualue rajautuu lännessä Kullasvaarantiehen ja idässä Paunolantiehen.

Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta ja se sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran nykyisen logistiikka-alueen kehittäminen ja laajentaminen Kouvolan RRT (Rail Road Terminal)-suunnitelman ensimmäisen vaiheen mukaisesti.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Kouvolan kaupungille lunastusluvan sekä ennakkohaltuunottoluvan Kullasvaarantien itäpuolisiin noin 24 hehtaarin suuruisiin alueisiin, jotka ovat vielä yksityisomistuksessa. Alueita koskeva lunastustoimitus on päätöksen myötä tullut vireille. Kouvolan kaupunki omistaa uudiskaavoitettavan alueen muilta osin.

Kullasvaaran alueella on tällä hetkellä voimassa Kymenlaakson maakuntakaava sekä useita eri-ikäisiä yleis- ja asemakaavoja. Parhaillaan on käynnissä yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunkotyö. Sen suunnitteluaineisto oli nähtävänä touko-kesäkuussa ja sitä esiteltiin noin 30 kiinteistönomistajalle tilaisuudessa 5.6. Tilaisuuden esitykset ja muistio ovat luettavissa hankkeen verkkosivulla.

Kuluvan kesän aikana vireille tulevalla asemakaavalla tarkennetaan alueen yleissuunnitelmassa esitettyä maankäyttöratkaisua. Samalla asetetaan nähtäville kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista.

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu kaava-aineisto on käsittelyssä teknisessä lautakunnassa 27.6.2017.

Lisätietoja:
www.kouvola.fi/kullasvaara ja www.kouvola.fi/rrt

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka
p. 02061 59138
anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi

kaavan laatija: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho
p. 02061 57039
hannu.purho(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) tavoitteena on parantaa logistiikkatoimialan kilpailukykyä Suomessa ja luoda Kouvolaan kilpailukykyinen logistiikkakeskittymä ja eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaalialue. Tulevaisuudessa Kouvola RRT tarjoaa rautateitse konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän Aasian ja Suomen välille ja edelleen Pohjois-Euroopan markkinoille, jopa 1100 metrin junille.

Kouvola RRT on osa Euroopan liikenteen ydinverkon (TEN-T) kehittämistä. Kouvola RRT on Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali, ja se on kansainväliseltä merkittävyydeltään rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme