+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalihanke etenee suunnitellusti

15.6.2017

Kouvolan kaupungin rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT tarjoaa uuden konseptin kansainväliseen logistiikkaan. Hanke etenee suunnitelmien mukaan: logistiikka-alueen yleissuunnitelma ja kaavarunko, terminaalitoimintojen hallintomalli sekä selvitys pitkien junien hyödyntämisestä ja lastinkäsittelymenetelmistä ovat valmistuneet. Seuraavat vaiheet ovat EU-rahoituksen haku ja valtion osarahoituksen turvaaminen hankkeen investointivaiheeseen sekä intermodaaliterminaalialueen teknisen suunnittelun käynnistäminen yhdessä Liikenneviraston kanssa.

Kouvolan kaupunki hakee hankkeen investointeihin vuosille 2019 – 2023 Euroopan unionin CEF Blending 2017 –transport –rahoitusta yhteensä noin 7,7 M€. Summa on 20% hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutuskustannuksista (38,6M€). Haku päättyy heinäkuussa.

Intermodaaliterminaalialueen tekninen suunnittelu käynnistetään syksyllä 2017. Tarjouspyyntö terminaalialueen lastausraiteiden ja logistiikka-alueen suunnittelusta sekä katuverkon yhdistämisestä päätieverkkoon valmistellaan yhteistyössä Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa.

Kouvolan rautatie- ja maantieliikenneterminaali on Euroopan liikenteen ydinverkolla merkittävyydeltään rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsinki-Vantaan ja Turun lentokenttien kanssa. Kouvolan kaupunki on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että Suomen valtio osallistuu ainoan Suomessa sijaitsevan Euroopan liikenteen ydinverkkoon kuuluvan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) toiminnan edellyttämän rautatieinfrastruktuurin toteuttamiseen ja rahoittamiseen 8,1,3 M€ osuudella.

Pohjois-Euroopan ja Aasian logistiikan solmukohta

Kouvola RRT -hankkeen tavoitteena on parantaa logistiikkatoimialan kilpailukykyä Suomessa ja luoda Kouvolaan kilpailukykyinen logistiikkakeskittymä ja eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaalialue. Terminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua yhden luukun periaatteella. Terminaalin palvelutasoa nostetaan Euroopan unionin Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokorridorin tavoitteiden mukaiseksi. Intermodaaliterminaali mahdollistaa erityisesti Kiinan ja Venäjän suunnan kokojunakuljetukset jopa 1100 metrin junilla.

Tulevaisuudessa Kouvola RRT tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän Aasiasta Pohjois-Eurooppaan raiteilla. Kuljetuskäytävä tarjoaa tuotantolaitoksille, kotimaisille ja kansainvälisille logistiikkayrityksille, kauppa- ja tukkukauppatoiminnalle sekä muulle elinkeinotoiminnalle uuden konseptin liittyen kansainväliseen liiketoimintaan. Kiinnostuksen terminaalialueeseen odotetaan kasvavan laajemmin Pohjois-Euroopan alueella.

Kouvola jo nyt Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus


Kouvolasta on muodostunut paitsi kotimaan tavaraliikenteen, myös kansainvälisen rautatieliikenteen keskittymä ja Suomen suurin rautatielogistiikkakeskus ja tavaraliikenteen järjestelyratapiha. Tehola–Kullasvaaran logistiikka-alueella toimii noin 100 toimialan yritystä. Kouvolan seudulla logistiikka-alan yrityksiä on lähes 200 ja ne työllistävät arvion mukaan yhteensä noin 1700 henkilöä. Kouvola on vahva rautatiealan koulutus- ja tutkimuskaupunki sekä henkilöliikenteen solmukohta, josta on rautatieyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Kouvola on Euroopan ydinverkossa ainoa rautatieterminaali ja sillä on EU:n TEN-T-status.
Saksan logistiikkakeskusten liiton (Deutsche GVZ-Gesellschaft) vuonna 2015 tekemän vertailun mukaan Kouvola on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus. Vertailussa oli mukana 300 logistiikkakeskusta Euroopasta ja se tehdään viiden vuoden välein.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupunki, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi
kouvola.fi/rrt

Hankkeen yleisesittelydiat

Kouvola RRT on osa Euroopan liikenteen ydinverkon kehittämistä. Euroopan unioni on määrittänyt Kouvolan ainoaksi liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network - Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunnaksi Suomessa. Aiemmin Kouvola RRT -kehittämishankkeelle on myönnetty 1,7 M€ Euroopan unionin rahoitusta vuosille 2016–2018. Kouvolan kaupunki toimii rautatie- ja maantieterminaalin mahdollistajana ja luo osaltaan toimintaedellytyksiä logistiikka-alueen kehittämiselle. Kouvola Innovation Oy (Kinno) panostaa alueen toiminnallisuuden, vetovoiman ja toimijayhteistyön kehittämiseen. Logistiikka-alueen suunnittelua ja toteutusta edistetään yhdessä alan toimijoiden kanssa.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme