+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvola mukaan Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen

15.6.2017

Varhaiskasvatus maksaa Suomessa 3 miljardia euroa vuodessa, mutta resurssien ja tulosten välisistä yhteyksistä on olemassa yllättävän vähän tietoa. Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus osallistuu syksyllä 2016 käynnistyneeseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää toimintaa havainnoimalla näitä yhteyksiä.

Kehittävä palaute -hankkeessa Helsingin yliopiston kouluttamat observoijat havainnoivat 2500:aa lasta varhaiskasvatuspaikoissaan. Näin selvitetään miten lapsi kokee varhaiskasvatuksen arjen tilanteet ja tapahtumat, sekä mikä yhteys kokemuksilla on varhaiskasvattajien ja johtajien toimintaan. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat arvioivat johtamistaan ja yksikkönsä toimintaa sekä yli neljänsadan lapsiryhmän varhaiskasvattajat arvioivat lasten suhtautumistapoja, ryhmänsä toimintakulttuuria ja omaa työskentelyään.

Hankkeen avulla luodaan menetelmät, joilla mitataan ja analysoidaan luotettavasti lapsen ja ympäristön välisiä prosesseja. Saatavan tiedon perusteella kehitetään toimintatapoja, joilla edelleen parannetaan lapsen osallisuutta, hyvinvointia ja oppimista hyödyntäen digitalisaation tuottamat mahdollisuudet.

Helsingin yliopiston tutkijoiden avulla tuloksista valitaan kunnissa relevanteimmat kehittämistehtävät, joita pohditaan varhaiskasvattajien tiimeissä, vanhempainilloissa ja lasten kanssa. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset käytännöt varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot:
Jaakko Forsell, projektisihteeri, jaakko.forsell(a)kouvola.fi
Jyrki Reunamo, vastuullinen tutkija, dosentti, KT, jyrki.reunamo(a)helsinki.fi, http://blogs.helsinki.fi/reunamo/

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hanke on opetushallituksen tukema 12 kunnan yhteishanke varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Hankkeen avulla saadaan noin 100 000 havaintoa lasten toiminnasta varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyökumppanina toimii Helsingin yliopisto, jonka aiempaan, vuonna 2009 alkaneeseen Orientaatioprojektiin hanke pohjautuu. Hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa.