+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 22.5.2017 käsiteltäviä asioita

18.5.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 22.5.2017 mm. Sarkolan koulun lähialueen asemakaavan muutosta, Kymenlaakson ICT-palvelutuotannon organisointia sekä Kouvolan hyvinvointikertomusta vuosilta 2013–2016 ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2017–2020

Sarkolan koulun lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 03/004

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Sarkolan koulun lähialueella Sarkolan Urheilukeskuksen eteläpuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4 ha ja siihen kuuluvat Suomenkadun lisäksi siihen rajoittuvat Suomen- ja Hovinpuistot. Asemakaavalla on merkittävä vaikutus alueen kaupunkikuvaan, sillä sen mahdollistama lisärakentaminen tiivistää ja jäsentää Suomenkadun katutilaa. Kaavamuutos mahdollistaa myös alueen katu- ja risteysalueiden nykyistä liikenneturvallisemman toteutuksen.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle Sarkolan koulun lähialueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 03/004) hyväksymistä.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615 9138,
anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi tai
kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Kymenlaakson ICT–palvelutuotannon organisointi

Keskeisen osan maakunta- ja soteuudistuksen kansallista ja maakuntakohtaista valmistelua muodostavat tietohallintoon ja ICT–ratkaisuihin liittyvät asiat. Suomen Kuntaliiton mukaan esivalmisteluvaiheen aikana tulisi tunnistaa maakunnan ICT-ratkaisujen tuottamiseen liittyvät toteuttamisvaihtoehdot yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Lisäksi Kuntaliiton mukaan esivalmisteluvaiheessa kannattaa selvittää maakunnan ja alueen kuntien yhteistyöhön pohjautuvat erilaiset vaihtoehdot. Näitä vaihtoehtoja on selvitetty Kymenlaakson kuntien tietohallinnoissa ja selvitystyön aikana on huomioitu maakunta- ja soteuudistuksesta aiheutuvat toimintaympäristön muutostarpeet.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan Kymenlaakson ICT-palvelutuotannon uudelleen organisoimista siten, että ICT Kymi liikelaitos yhdistettäisiin Kaakkois-Suomen Tieto Oy:öön 1.1.2018 alkaen. Yhtiön nimi voisi muuttua nykyisestä. Tavoitteena olisi muodostaa Kymenlaaksoon kuntien yhdessä omistama ICT-yhtiö, joka olisi riittävän vahva ICT-palveluiden tuottajaksi sekä alueen kunnille että Kymenlaakson maakunnalle ja jolta kansallinen ICT-palvelukeskus voisi hankkia palveluita.

Lisätietoja:
tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, puh. 020 615 8008, sirpa.mantynen(a)kouvola.fi.

Lue lisää asiasta.

Kouvolan hyvinvointikertomus vuosilta 2013–2016 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020

Laaja, koko valtuustokauden kattava Kouvolan hyvinvointikertomus on valmistunut. Kaudelle 2013–2016 asetetut tavoitteet hyvinvointityöhön ovat toteutuneet monelta osin varsin hyvin. Panostus ennaltaehkäisyyn sekä varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluihin näkyy positiivisena kehityksenä. Kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuus on kasvanut. Alkoholin käyttö sekä sairastavuusindeksi ovat Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkeammalla tasolla. Lisäksi valtuustokaudelle 2017–2020 on valmisteltu hyvinvointisuunnitelma, jonka painopisteinä ovat ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä yhteisöllisyyden kehittäminen ja asiakkaan kuuleminen.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle hyvinvointikertomuksen vuosilta 2013–2016 tiedoksi merkitsemistä. Lisäksi ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017–2020.

Lisätietoja:
hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Heli Veripää, puh.020 615 8577, heli.veripaa(a)kouvola.fi ja hyvinvointisuunnittelija Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651